Facebook

profinfo_mega_wyprzedaz_1920x60.jpg [50.63 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

profinfo_mega_wyprzedaz_1140x200.jpg [56.92 KB]

Promocja trwa do wyczerpania zapasów lub do 31.08.2020 r.

Sprawdź książki z rabatem

Najlepsze okazje

Prawo karne przyszłości
Promocja!
70 %

Prawo karne przyszłości

Kamil Mamak
Wolters Kluwer Polska

Zarówno człowiek, jak i społeczeństwo stanowią przedmiot zainteresowania prawa karnego. Skoro więc technologia kształtuje na nowo tę materię, również prawo karne powinno być tych zmian świadome.

14,70 zł
49,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Zestawienie zmian przepisów. Nowelizacja 2019
Promocja!
70 %

Kodeks postępowania karnego. Zestawienie zmian przepisów. Nowelizacja 2019

Joanna Mierzwińska-Lorencka
Wolters Kluwer Polska

Porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania karnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji z 19 lipca 2019 r. wraz z wprowadzeniem omawiającym najważniejsze zmiany.

11,70 zł
39,00 zł
Więcej
Dialogiczna koncepcja prawa
Promocja!
70 %

Dialogiczna koncepcja prawa

Anna Rossmanith
Wolters Kluwer Polska

Propozycja nowego ujęcia prawa – odwołującego się do klasycznej filozofii dialogu oraz myśli Levinasa.

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne
Promocja!
70 %

Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne

Katarzyna Małysa-Ptak
Wolters Kluwer Polska

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy powszechne.

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice wyborcze i ich realizacja ustawami w latach 2015-2016
Promocja!
90 %

Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice wyborcze i ich realizacja ustawami w latach 2015-2016

Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi unikalną, pierwszą w Polsce analizę sposobu, w jaki proces ustawodawczy wykorzystywany jest jako narzędzie służące zgłaszaniu i realizacji obietnic wyborczych.

7,90 zł
79,00 zł
Więcej
Wędrowanie po wyspach pamięci
Promocja!
60 %

Wędrowanie po wyspach pamięci

Stanisław Waltoś
Wolters Kluwer Polska

Wspomnienia Profesora Stanisława Waltosia.

27,59 zł
69,00 zł
Więcej
Konkordat polski 1993
Promocja!
80 %

Konkordat polski 1993

Paweł Borecki, Czesław Janik, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
Wolters Kluwer Polska

Refleksja nad polskim Konkordatem podpisanym w 1993 r., a ratyfikowanym w 1998 r.

19,80 zł
99,00 zł
Więcej
Pogranicze prawa administracyjnego
Promocja!
70 %

Pogranicze prawa administracyjnego

Jan Zimmermann
Wolters Kluwer Polska

Publikacja dokumentuje dorobek dziewiątego Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów.

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym
Promocja!
80 %

Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym

Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński
Wolters Kluwer Polska

Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach sporów między kredytobiorcami i bankami o kredyty waloryzowane do walut obcych. Autorzy prezentują ich wyniki ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

39,80 zł
199,00 zł
Więcej
Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz
Promocja!
70 %

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

Bartłomiej Falkowski, Artur Grajewski, Jan Prasałek, Michał Rączkowski, Maciej Simbierowic...
Wolters Kluwer Polska

Książka w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych.

74,70 zł
249,00 zł
Więcej
Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej
Promocja!
80 %

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej

Łukasz Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Dlatego, pamiętając o wielowymiarowości podejmowanych zagadnień, należy prowadzić dyskusję na temat prawnych problemów i wyzwań stojących przed Unią Europejską.

31,80 zł
159,00 zł
Więcej
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie Papieża Franciszka
Promocja!
70 %

Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie Papieża Franciszka

Seweryn Świaczny
Wolters Kluwer Polska

W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności i rozwiązania małżeństwa oraz ich procedury.

29,70 zł
99,00 zł
Więcej
Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik z wzorami
Promocja!
70 %

Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik z wzorami

Martyna Kusak
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono najważniejsze instrumenty współpracy dotyczącej postępowania dowodowego, wypracowane w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i współpracy z USA. 

20,70 zł
69,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz
Promocja!
70 %

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz

Elżbieta Skowrońska-Bocian
Wolters Kluwer Polska

Omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe, a także analiza zmian wprowadzonych ustawą z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

26,70 zł
89,00 zł
Więcej

Książki dla prawników

Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokurenta
Promocja!
70 %

Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokurenta

Grzegorz Kamieński
Wolters Kluwer Polska

Próba uporządkowania kodeksowych uregulowań przepisów o prokurze oraz ukazania różnych aspektów sporów, jakie na tle prokury pojawiają się w piśmiennictwie i judykaturze.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Macierzyństwo. Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne
Promocja!
70 %

Macierzyństwo. Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne

Bartłomiej Oszkinis
Wolters Kluwer Polska

Krytyczna analiza obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym
Promocja!
Bestseller
90 %

Rezygnacja z oskarżania w toku postępowania sądowego w polskim procesie karnym

Michał Kurowski
Wolters Kluwer Polska

Całościowe opracowanie problematyki aktu oskarżenia. Wskazuje konkretne rozwiązania dla prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy Policji.

14,90 zł
149,00 zł
Więcej
Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym
Promocja!
90 %

Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym

Anna Dziergawka, Wiesław Juchacz, Dariusz Kala, Maja Klubińska, Karolina Korkowska-Krokos,...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii, dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny.

12,90 zł
129,00 zł
Więcej
Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego
Promocja!
90 %

Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego

Wojciech Chróścielewski, Zbigniew Kmieciak
Wolters Kluwer Polska

Niniejsza księga to wyraz pamięci o wybitnej postaci Uniwersytetu Łódzkiego – o Profesorze Januszu Borkowskim.

25,90 zł
259,00 zł
Więcej
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta
Promocja!

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Natalia Karczewska-Kamińska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta.

29,70 zł
99,00 zł
Więcej
Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie
Promocja!

Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie

Marta Nowocień
Wolters Kluwer Polska

Pierwsza na rynku pozycja, w której kompleksowo omówiono instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia.

59,70 zł
199,00 zł
Więcej
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego
Promocja!
80 %

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

Bogusław Dauter
Wolters Kluwer Polska

Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu.

53,80 zł
269,00 zł
Więcej
Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz
Promocja!
50 %

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Katarzyna Antolak-Szymanski , Olga Maria Piaskowska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

64,50 zł
129,00 zł
Więcej
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Promocja!
80 %

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Joanna Bodio
Wolters Kluwer Polska

Celem książki jest analiza statusu dziecka w postępowaniu nieprocesowym, zarówno kodeksowym, jak i pozakodeksowym, na tle obowiązującego stanu prawnego, wobec braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i ustaw pozakodeksowych.

25,80 zł
129,00 zł
Więcej
Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach
Promocja!
70 %

Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach

Marcin Niemiec
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności za spowodowanie wypadków oraz sposobu zachowania w konkretnych sytuacjach na drodze.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Granice naturalizacji prawa
Promocja!

Granice naturalizacji prawa

Marcin Gorazda
Wolters Kluwer Polska

"Jeśli można mówić o modach w filozofii, to niewątpliwie jedną z aktualnie panujących jest moda na dyskusje wokół naturalizmu. Pojęcie to przy tym pojawia się w różnych kontekstach i przy różnych problemach filozoficznych, wprowadzając (jak to zwykle w filozofii) nieco zamieszania. Nie zawsze przy tym dyskusjom wokół naturalizmu wydają się towarzyszyć rzeczywiste problemy ontologiczne czy epistemologiczne, stąd uzasadnione jest twierdzenie o pewnej, dominującej modzie w tym względzie. Omawiając problem naturalizacji prawa i jego granic, można by w zasadzie ograniczyć się do kwestii związanych z filozofią moralną, przyjmując, że prawo, składające się ze zdań normatywnych, wpisuje się w tę gałąź filozofii". 

fragment publikacji

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Prawne podstawy geologii i górnictwa
Promocja!
80 %

Prawne podstawy geologii i górnictwa

Aleksander Wincenty Lipiński
Wolters Kluwer Polska

Najważniejsze zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa.

29,80 zł
149,00 zł
Więcej
Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Promocja!
70 %

Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Krzysztof Kaszubowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przybliża konstrukcję decyzji reformatoryjnej w kontekście modelu postępowania odwoławczego obowiązującego w Kodeksie postępowania administracyjnego.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład
Promocja!
70 %

Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład

Marcin Orecki
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono m.in. przesłanki i kryteria rozróżnienia między dopuszczalną a niedopuszczalną interwencją sądu państwowego w działalność i skład sądu polubownego.

44,70 zł
149,00 zł
Więcej

Komentarze w niskich cenach

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I
Promocja!
60 %

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I

Józef Frąckowiak, Andrzej Kidyba, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Marek Michalski
Wolters Kluwer Polska

W prezentowanym tomie omówiono przepisy ogólne oraz regulujące działanie spółek osobowych - jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

79,60 zł
199,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Promocja!
60 %

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Agata Cebera, Jakub Firlus, Anna Golęba, Tadeusz Kiełkowski, Kamil Klonowski, Hanna Knysia...
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej.

95,60 zł
239,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922–1088)
Promocja!
60 %

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922–1088)

Mariusz Fras, Magdalena Habdas, Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska, Grzegorz Gorczyński, Agnie...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.

79,60 zł
199,00 zł
Więcej
Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem
Promocja!
50 %

Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem

Piotr Ślęzak
Wolters Kluwer Polska

Wzory umów z zakresu prawa autorskiego z komentarzami oraz ogólne zasady ich zawierania

64,50 zł
129,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz
Promocja!
70 %

Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz

Małgorzata Badowska, Michał Boryczka, Maciej Boryczko, Krzysztof Jasiński, Marcin Kasprzyk...
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie przebiegu regulowanych Kodeksem spółek handlowych procedur łączenia, podziału oraz przekształcenia na każdym ich etapie.

59,70 zł
199,00 zł
Więcej
Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo
Promocja!
70 %

Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo

Przemysław Bryłowski, Paweł Daszczuk, Małgorzata Dumkiewicz, Zdzisław Gawlik, Agnieszka Go...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem.

74,70 zł
249,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Komentarz
Promocja!
70 %

Kodeks karny. Komentarz

Violetta Konarska-Wrzosek, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Igor Zgolińs...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego.

98,70 zł
329,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296
Promocja!
70 %

Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296

Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki
Wolters Kluwer Polska

Obszerna analiza przepisów regulujących dowody i środki przymusu.

98,70 zł
329,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166
Promocja!
70 %

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166

Jacek Kosonoga, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników oraz czynności procesowych. 

98,70 zł
329,00 zł
Więcej

Sprawdź także NOWOŚCI

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego.

152,09 zł
Więcej
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dariusz Świecki
Wolters Kluwer Polska

Szóste wydanie popularnej publikacji przedstawiającej krok po kroku czynności obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym.

143,10 zł
Więcej
Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku
Nowość
Bestseller
10 %

Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk
Wolters Kluwer Polska

Praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie.

107,10 zł
Więcej
Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego

Adrian Borys, Piotr Gil , Izabella Gil
Wolters Kluwer Polska

Praktyczne omówienie najnowszych zmian w procedurze cywilnej odnoszących się do postępowania rozpoznawczego.

134,10 zł
Więcej
Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny [PRZEDSPRZEDAŻ]
10 %

Rozwód czy separacja? Poradnik praktyczny [PRZEDSPRZEDAŻ]

Joanna Hetman-Krajewska
Wolters Kluwer Polska

Jedyny na rynku wydawniczym tak obszerny poradnik całościowo wyjaśniający problematykę związaną ze sprawami o rozwód i separację. Autorka napisała go w sposób przystępny dla czytelnika niebędącego prawnikiem, świadomie unikając trudnego do zrozumienia prawniczego metajęzyka.

53,10 zł
Więcej
Upadłość konsumencka. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Upadłość konsumencka. Komentarz

Łukasz Lipowicz, Patryk Filipiak, Anna Hrycaj
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

143,10 zł
Więcej
Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Nowość
Bestseller
10 %

Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Anna Hrycaj
Wolters Kluwer Polska

Pełny opis postępowań przewidzianych dla niewypłacalnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

116,10 zł
Więcej

Ochrona danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
60 %

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Paweł Fajgielski
Wolters Kluwer Polska

Pierwszy komentarz do nowej polskiej ustawy i RODO.

115,61 zł
289,00 zł
Więcej
Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne
Promocja!
Bestseller
90 %

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne

Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

9,90 zł
99,00 zł
Więcej
Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Promocja!
80 %

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Maciej Kawecki
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w znacznej części to praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych.

39,80 zł
199,00 zł
Więcej
RODO w e-commerce
Promocja!
80 %

RODO w e-commerce

Arkadiusz Bazylko, Witold Chomiczewski, Kamil Hamelusz, Berenika Kaczmarek-Templin, Marta...
Wolters Kluwer Polska

Praktyczny poradnik dla podmiotów z sektora e-commerce zawierający omówienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które zacznie obowiązywać dnia 25 maja 2018 r.

23,80 zł
119,00 zł
Więcej
RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi
Promocja!
80 %

RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi

Dominik Lubasz
Wolters Kluwer Polska

Porównanie dotychczasowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

19,80 zł
99,00 zł
Więcej
RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw
Promocja!
70 %

RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Karolina Alama, Roman Bieda, Witold Chomiczewski, Mirosław Gumularz, Marcin Jerzy Maruta,...
Wolters Kluwer Polska

Przeznaczone dla na małych i średnich przedsiębiorców praktyczne omówienie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzanych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO).

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych na podstawie RODO
Promocja!
80 %

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO

Andrzej Krasuski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

17,80 zł
89,00 zł
Więcej

Podatki i rachunkowość

Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego
Promocja!
Bestseller
90 %

Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego

Maciej Ślifirczyk
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie instytucji wykonania zobowiązania podatkowego wraz z problematyką jego niewykonania oraz nienależytego wykonania na gruncie polskiego prawa podatkowego.

14,90 zł
149,00 zł
Więcej
Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Promocja!
70 %

Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Adam Mariański
Wolters Kluwer Polska

Publikacja będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń.

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym
Promocja!
70 %

Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym

Paweł Mikuła
Wolters Kluwer Polska

Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi
Promocja!
80 %

Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi

Tomasz Musialski, Kamil Stefaniak
Wolters Kluwer Polska

Odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu.

17,80 zł
89,00 zł
Więcej
Kontrola podatkowa działalności gospodarczej
Promocja!
70 %

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Marek Krawczak, Dariusz Zalewski
Wolters Kluwer Polska

Autorzy w prosty i przejrzysty sposób przedstawiają zawiłe przepisy związane z procedurą kontrolną.

44,70 zł
149,00 zł
Więcej
Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu
Promocja!
70 %

Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu

Karol Różycki
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych.

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Promocja!
80 %

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Aleksandra Bieniaszewska, Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r.

15,80 zł
79,00 zł
Więcej
Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie
Promocja!
90 %

Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie

Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku.

16,89 zł
169,00 zł
Więcej
Leksykon cen transferowych
Promocja!
70 %

Leksykon cen transferowych

Jarosław F. Mika, Paula Arciszewska, Aleksandra Chojnacka, Kamil Jaśkiewicz, Michał Mika,...
Wolters Kluwer Polska

Zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 r.

59,70 zł
199,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
Promocja!
70 %

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Ewa Walińska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji uwzględniona została nowelizacja ustawy wchodząca w życie z dniem 25.11.2018 r.

77,70 zł
259,00 zł
Więcej
Podatek VAT w branży TSL
Promocja!
50 %

Podatek VAT w branży TSL

Paweł Barnik, Konrad Bartuzel, Karolina Gierszewska, Piotr Kępisty, Tobiasz Olczak, Paweł...
Wolters Kluwer Polska

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie, spedycji i logistyce poddane rzetelnej analizie przedstawionej w przystępny sposób.

79,50 zł
159,00 zł
Więcej

Prawo pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania
Promocja!
90 %

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania

Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym.

12,90 zł
129,00 zł
Więcej
Skutki prawne śmierci pracodawcy
Promocja!
90 %

Skutki prawne śmierci pracodawcy

Marta Zbucka
Wolters Kluwer Polska

Pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy.

12,90 zł
129,00 zł
Więcej
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
Promocja!
90 %

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Iwona Jaroszewska-Ignatowska
Wolters Kluwer Polska

Jedyna na rynku pozycja, która kompleksowo opisuje zatrudnienie niepełnoetatowe.

15,90 zł
159,00 zł
Więcej
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie
Promocja!
90 %

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Renata Babińska-Górecka, Krzysztof Wojciech Baran, Mądrzycki Błażej, Beata Bury, Justyna C...
Wolters Kluwer Polska

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym. 

15,90 zł
159,00 zł
Więcej
MERITUM Prawo pracy 2020
Promocja!
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
40 %

MERITUM Prawo pracy 2020

Kazimierz Jaśkowski
Wolters Kluwer Polska

Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok.

155,40 zł
259,00 zł
Więcej
Terminowe umowy o pracę
Promocja!
70 %

Terminowe umowy o pracę

Dominika Buch, Justyna Czerniak-Swędzioł, Anna Daszczyńska-Ciborowska, Dominika Dörre-Kola...
Wolters Kluwer Polska

Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE
Promocja!
50 %

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Ewa Podgórska-Rakiel, Michał Szypniewski
Wolters Kluwer Polska

Zawiera wzory dokumentów - np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia.

49,50 zł
99,00 zł
Więcej
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie
Promocja!
90 %

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Renata Babińska-Górecka, Krzysztof Wojciech Baran, Mądrzycki Błażej, Beata Bury, Justyna C...
Wolters Kluwer Polska

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym. 

15,90 zł
159,00 zł
Więcej
System Prawa Pracy. TOM VIII. Prawo rynku pracy
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
50 %

System Prawa Pracy. TOM VIII. Prawo rynku pracy

Renata Babińska-Górecka, Krzysztof Wojciech Baran, Renata Borek-Buchajczuk, Paweł Czarneck...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera omówienie problematyki prawa rynku pracy. Do chwili obecnej brakowało na polskim rynku pozycji, która zagadnienia te podejmowałaby w ujęciu tak kompleksowym.

174,50 zł
349,00 zł
Więcej
System Prawa Pracy. TOM X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
50 %

System Prawa Pracy. TOM X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie

Renata Babińska-Górecka, Antoni Dral, Aleksander Gadkowski, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Mar...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w sposób syntetyzujący prezentuje fundamentalne standardy normatywne prawodawstwa Rady Europy i Unii Europejskiej oraz dokonuje analizy w zakresie ich implementacji do polskiego systemu prawa pracy.

174,50 zł
349,00 zł
Więcej
Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz
Promocja!
90 %

Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz

Sebastian Jakubowski, Adrian Prusik
Wolters Kluwer Polska

Szczegółowa analiza pracowniczych planów kapitałowych, dokonana zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia.

15,90 zł
159,00 zł
Więcej

Samorząd i Administracja

Bezpaństwowość w prawie publicznym
Promocja!
90 %

Bezpaństwowość w prawie publicznym

Dorota Pudzianowska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości.

13,90 zł
139,00 zł
Więcej
Zarządzenie zastępcze wojewody
Promocja!
90 %

Zarządzenie zastępcze wojewody

Katarzyna Borówka
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody.

9,90 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne dziś i jutro
Promocja!
90 %

Prawo administracyjne dziś i jutro

Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski
Wolters Kluwer Polska

Referaty, które będą przedmiotem dyskusji na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r.

18,90 zł
189,00 zł
Więcej
Specustawa mieszkaniowa. Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej
Promocja!
80 %

Specustawa mieszkaniowa. Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka
Wolters Kluwer Polska

Celem książki jest wyjaśnienie wszystkich problematycznych kwestii, które mogą pojawić się w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, prowadzonym na podstawie specustawy mieszkaniowej.

19,80 zł
99,00 zł
Więcej
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
Promocja!
80 %

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Henryk Palarz
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

19,80 zł
99,00 zł
Więcej
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)
Promocja!
80 %

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)

Mariusz Szyrski
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego.

19,80 zł
99,00 zł
Więcej
Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej
Promocja!
70 %

Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej

Małgorzata Gajda-Durlik, Zbigniew Kmieciak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja kompleksowo omawia instytucję milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Promocja!
80 %

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Piotr Przybysz
Wolters Kluwer Polska

Celem publikacji jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania.

47,80 zł
239,00 zł
Więcej
Prawo o odpadach. Wybrane problemy
Promocja!
80 %

Prawo o odpadach. Wybrane problemy

Joanna Dmowska, Anna Elżbieta Nieć, Maria Gracja Krzyżanowska, Karolina Kaczmarek-Ociepa,...
Wolters Kluwer Polska

Autorzy proponują rozwiązania kluczowych problemów ustawy – Prawo o odpadach oraz wskazują związki tej regulacji z innymi działami prawa.

25,80 zł
129,00 zł
Więcej
Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminy. Komentarz
Promocja!
70 %

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminy. Komentarz

Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka
Wolters Kluwer Polska

Publikacja ma charakter praktyczny i stanowi odpowiedź na problemy zgłaszane przez urzędy i osoby stosujące te przepisy na co dzień.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism
Promocja!
80 %

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

Monika Augustyniak, Bogdan Dolnicki, Adrian Faruga, Roman Marchaj, Bogusław Przywora
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe opracowanie poświęcone statusowi prawnemu sekretarza jednostki samorządu terytorialnego przedstawia jego zadania, kompetencje, uprawnienia i obowiązki.

25,80 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo wodne. Praktyczny przewodnik
Promocja!
70 %

Prawo wodne. Praktyczny przewodnik

Bartosz Rakoczy
Wolters Kluwer Polska

Celem publikacji jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów
Promocja!
70 %

Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

59,70 zł
199,00 zł
Więcej
VAT w samorządach
Promocja!
80 %

VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest swoistym kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń.

39,80 zł
199,00 zł
Więcej
Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów
Promocja!
80 %

Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów

Tomasz Bolek, Marcin Dobruk
Wolters Kluwer Polska

Praktyczny przewodnik w zakresie postępowania kontrolnego w administracji rządowej.

39,80 zł
199,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
Promocja!
70 %

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Rafał Szczepaniak
Wolters Kluwer Polska

Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?

59,70 zł
199,00 zł
Więcej

Nieruchomości

Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
Promocja!
70 %

Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Zbigniew Czarnik
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia jedno z podstawowych zagadnień prawa wywłaszczeniowego, czyli odszkodowanie.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II
Promocja!
70 %

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II

Stefan Babiarz, Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa S...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych.

65,70 zł
219,00 zł
Więcej
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości
Promocja!
70 %

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz, Wojciech Morawski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat.

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem
Promocja!
70 %

Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem

Rafał Godlewski, Jan M. Góralski, Mikołaj G. Goss, Magdalena Grykowska, Jan Hasik, Helena...
Wolters Kluwer Polska

Wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami.

66,00 zł
220,00 zł
Więcej

Human resources

MERITUM HR
Promocja!
60 %

MERITUM HR

Albert Binda, Zbigniew Edward Kozak, Monika Leśnikowska- Marciniak, Iwona Szakiewicz, Hann...
Wolters Kluwer Polska

Profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

92,00 zł
230,00 zł
Więcej
Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków
Promocja!
70 %

Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala
Wolters Kluwer Polska

Treść książki obejmuje m.in. założenia teoretyczne tutoringu oraz opis procesu stawania się tutorem.

20,70 zł
69,00 zł
Więcej
Zarządzanie personelem w małej firmie
Promocja!
70 %

Zarządzanie personelem w małej firmie

Małgorzata Sidor-Rządkowska
Wolters Kluwer Polska

Przegląd rozwiązań dotyczących prowadzenia polityki personalnej w małej firmie.

20,70 zł
69,00 zł
Więcej
Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą
Promocja!
50 %

Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą

Marta Machalska
Wolters Kluwer Polska

Przegląd nowoczesnych metod uczenia się i podnoszenia kompetencji.

29,49 zł
59,00 zł
Więcej