Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Książki z rabatem -80%

Sortuj:
Sposób wyświetlania
47 produktów
Wydawnictwo
Dziedzina
Rodzaj
Cena
Wpisz cenę od/do:
Od:
Do:
Rok wydania
Wpisz rok od/do:
Od:
Do:
zwiń rozwiń filtry
Promocja!

-80 % Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później

Ewa Łętowska, Krzysztof Sobczak
Rok publikacji: 2012

Dlaczego spory o wpływ lustracji na rozwój demokracji, o zasady nauczania religii w szkole, o wciąż nadmierne stosowanie instytucji tymczasowego aresztowania są wciąż tak żywe i nie udaje się znaleźć rozwiązania tych problemów?

Cena regularna: 39,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7,80 zł
Cena regularna: 39,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7,80 zł
Już od: 7,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1910 W01D07 Rok publikacji: 2012
Promocja!
Bestseller

-80 % Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

Rok publikacji: 2024
W 34. wydaniu zbioru zawierającego najważniejsze akty prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:
• z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2209),
• z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688).
Cena regularna: 36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 18,00 zł
Cena regularna: 36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 18,00 zł
Już od: 7,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0519 W34P01 Rok publikacji: 2024
Promocja!
Bestseller

-80 % Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawcz...

Rok publikacji: 2023

Stan prawny: 20 października 2023 r.

Cena regularna: 76,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 22,80 zł
Cena regularna: 76,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 22,80 zł
Już od: 15,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0007 W67P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!
Bestseller

-80 % Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i...

Rok publikacji: 2023

Stan prawny: 17 października 2023 r.

Cena regularna: 89,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 26,70 zł
Cena regularna: 89,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 26,70 zł
Już od: 17,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0583 W62P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!
Bestseller

-80 % Kodeks cywilny. Przepisy

Rok publikacji: 2023

Stan prawny na 1 września 2023 r.

Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3,18 zł
Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3,18 zł
Już od: 3,18 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0757 W13P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-80 % Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacj...

Marcin Dziurda
Rok publikacji: 2023

Książka zawiera szczegółowe, pełne omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez nowelizację k.p.c. z 9 marca 2023.

Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,70 zł
Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,70 zł
Już od: 49,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4773 W01D01 Rok publikacji: 2023
Promocja!
Bestseller

-80 % Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 2023 r. Przewodnik po...

Sławomira Kotas-Turoboyska
Rok publikacji: 2023

W publikacji omówiono nowelizację procedury cywilnej dokonaną ustawą z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614).

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 31,80 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 31,80 zł
Już od: 31,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4797 W01D02 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-80 % Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz

Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka
Rok publikacji: 2023
W trzecim wydaniu uwzględnione zostały zmiany dotyczące m.in.:
• zasad opodatkowania dla przychodów z najmu, wprowadzonych od 1 stycznia 2023 r.; z tą datą podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego (tj. osiąganego poza działalnością gospodarczą) opodatkowują je wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• wprowadzenia limitowanego odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez podatników stosujących ryczałt,
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Już od: 39,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0485 W03P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-80 % Natychmiastowa wykonalność orzeczeń co do istoty sprawy w procesi...

Katarzyna Sokólska
Rok publikacji: 2023

Publikacja przekrojowo opisuje zagadnienia powszechnie występujące w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, a dotyczące natychmiastowej wykonalności orzeczeń co do istoty sprawy: wyroków i nakazów zapłaty.

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 47,70 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 47,70 zł
Już od: 31,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4691 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-80 % Łączenie spółek kapitałowych. Regulacje prawnorachunkowe w Kodeks...

Dawid Rejmer
Rok publikacji: 2023

Książka zawiera szczegółową analizę zagadnień prawnych i rachunkowych dotyczących aspektów łączenia spółek kapitałowych. Omówiono w niej połączenia, które wpisują się w szersze pojęcie fuzji i przejęć (ang. mergers and acquisitions), a także te dokonywane w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej lub holdingu.

Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,70 zł
Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,70 zł
Już od: 49,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4689 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!
Bestseller

-80 % Pozwy i wnioski z prawa rodzinnego. Wzory. Komentarze. Orzecznict...

Jakub Pawliczak, Małgorzata Wach-Pawliczak
Rok publikacji: 2023

Dzięki książce zyskasz praktyczne umiejętności formułowania pism procesowych. Otrzymasz także wzory pism w wersji elektronicznej.

Cena regularna: 219,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 43,80 zł
Cena regularna: 219,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 43,80 zł
Już od: 43,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4513 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-80 % Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Anna Fogel, Hubert Izdebski, Michał Leszczyński, Robert Suwaj, Igor Zachariasz
Rok publikacji: 2023

W opracowaniu przedstawiono ewolucję ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz komentarz do poszczególnych jej artykułów. Omówiono istotne nowelizacje wynikające z poszerzenia jej zakresu normatywnego o regulacje dotyczące: rewitalizacji, ochrony krajobrazowej, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,80 zł
Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,80 zł
Już od: 49,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4437 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-80 % Karta Nauczyciela. Komentarz

Krzysztof Gawroński, Beata Zajda, Artur Olszewski
Rok publikacji: 2022

W komentarzu omówiono prawa i obowiązki nauczycieli określone w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela, w tym m.in. wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, awans zawodowy, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, warunki pracy, a także wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy oraz odpowiedzialność dyscyplinarną.

Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 53,70 zł
Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 53,70 zł
Już od: 35,81 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4580 W01P01 Rok publikacji: 2022
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę