Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Prawo budowlane

25 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Lidia Więcław-Bator, Leopold Kruszka
W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego.
161,10 zł

Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

Joanna Smarż, Helena Kisilowska
Pierwsze opracowanie zawierające pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniające najnowsze zmiany prawne, które weszły w życie w 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.
104,30 zł
149,00 zł

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy

Stan prawny na: 8.03.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Artykuły ustawy i rozporządzeń zostały opatrzone tytułami objaśniają....
16,11 zł

Prawo budowlane

Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
13,41 zł

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane....

Hubert Wysoczański
Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa prywatnego oraz prawa zamówień publicznych. W monografii....
107,10 zł

Prawo budowlane

Aneta Flisek (redakcja)
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
13,41 zł

Prawo budowlane. Komentarz

Anna Ostrowska, Wojciech Piątek, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki (redaktor...
Szeroka interpretacja przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funkcjonalnie powiązanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.
233,10 zł

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd,....

Eugenia Śleszyńska
Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego.
143,10 zł

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nier....

Joanna Dziedzic-Bukowska, Paweł Sosnowski, Jacek Jaworski
Uporządkowane alfabetycznie hasła związane z prawem budowlanym, planowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami, opatrzone wyjaśnieniami autorów, orzecznictwem i ciekawymi problemami praktycznymi.
50,70 zł
169,00 zł

Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

Beata Rogalska
Kompleksowe omówienie opodatkowania podatkiem VAT przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży budowlanej.
44,70 zł
149,00 zł

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy

Stan prawny na 14.06.2016 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uwzględniono ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakre....
35,80 zł

Proces inwestycyjno-budowlany aspekty prawne

Maciej Bielecki
Opracowanie omawia w zarysie zagadnienia związane z budowlanym procesem inwestycyjnym.Celem autora jest przybliżenie osobom, które rozważają zaangażowanie kapitału w przedsięwzięcia budowlano-inwestycje, kluczowych rodzajów ryzyka, zagrożeń i ograniczeń właściwych dla tej formuły działalności.W....
125,10 zł

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym

Michał Kuliński (redakcja)
Publikacja stanowi poradnik dla pracowników branży budowlanej, opisujący proces inwestycji od strony prawnej. W niniejszej publikacji szczególny nacisk został położony na omówienie: praw i obowiązków stron umów, oraz rozwiązań zabezpieczających interesy uczestników procesu budowlanego z punk....
143,10 zł

Prawo budowlane. Komentarz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz (redaktor naukowy), Mirosław Win...
Publikacja prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych.
179,10 zł

Proces inwestycji budowlanych

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz (redaktor naukowy), Mirosław Win...
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki.
49,50 zł
99,00 zł

Prawo budowlane

Prawo budowlane to nazwa najważniejszej ustawy zawierającej przepisy regulujące polskie prawo w zakresie projektowania, budowy, nadzoru, utrzymywania oraz przeprowadzania rozbiórki obiektów budowlanych. Ustawa Prawo budowlane określa również w dokładny sposób zasady działania i postępowania organów administracji publicznej w kwestiach związanych z przedmiotem tejże ustawy.

Przepisy prawa budowlanego, oprócz wymienionych zagadnień, regulują kwestie zawiązane z:

  • ochroną środowiska - powstające w przypadku działań związanych z rozbiórkami oraz ze wznoszeniem nowych obiektów, a także z ich utrzymaniem;
  • wyborem i wyznaczeniem działki pod nową inwestycję budowlaną, ze sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także z określeniem typu robót budowlanych oraz budów, których przeprowadzenie nie wymaga uzyskania pozwolenie na budowę;
  • oddawaniem do użytku gotowych obiektów budowlanych;
  • prawami i obowiązkami dotyczącymi poszczególnych uczestników procesu budowlanego; sposobem przeprowadzania postępowania w przypadku katastrof budowlanych.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia