Facebook
Kategorie
Kategorie

Prawo budowlane

31 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy

Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na: 8.03.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzeniaw sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Artykuły ustawy i rozporządzeń zostały opatrzone tytułami objaśniają....
16,11 zł
17,90 zł

Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

Joanna Smarż, Helena Kisilowska
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze opracowanie zawierające pełne i przystępne omówienie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, uwzględniające najnowsze zmiany prawne, które weszły w życie w 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.
134,10 zł
149,00 zł

Prawo budowlane

C.H. Beck
Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
13,41 zł
14,90 zł

Prawo budowlane

Aneta Flisek (redakcja)
C.H. Beck
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
13,41 zł
14,90 zł

Prawo budowlane 2017 Praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości

Łukasz Siudak
Oficyna Prawa Polskiego
Książka składa się z komentarza do najnowszych zmian napisanego w praktyczny sposób przez eksperta. Ponadto publikacja zawiera pełną i aktualną treść ustawy prawo Budowlane.Najważniejsze kwestie poruszane w publikacji to: obowiązki i uprawnienia zarządcy budynku, wybór oraz zmiana zarządcy nieruchom....
44,10 zł
49,00 zł

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane....

Hubert Wysoczański
C.H. Beck
Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa prywatnego oraz prawa zamówień publicznych. W monografii....
107,10 zł
119,00 zł

VAT w branży budowlanej po zmianach w 2017

Oficyna Prawa Polskiego
Przepisy wprowadzające odwrotne obciążenie dla wybranych usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawców weszły w życie z początkiem 2017 roku. Jednak jeszcze wcześniej, na etapie projektu, budziły wiele wątpliwości. Wynika to z tego, że są one dosyć ogólne. W publikacji znajdziesz komentarze ek....
53,10 zł
59,00 zł

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nier....

Jacek Jaworski, Joanna Dziedzic-Bukowska, Paweł Sosnowski
Wolters Kluwer Polska
Uporządkowane alfabetycznie hasła związane z prawem budowlanym, planowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami, opatrzone wyjaśnieniami autorów, orzecznictwem i ciekawymi problemami praktycznymi.
143,65 zł
169,00 zł

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd,....

Eugenia Śleszyńska
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego.
135,15 zł
159,00 zł

Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

Beata Rogalska
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie opodatkowania podatkiem VAT przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży budowlanej.
126,65 zł
149,00 zł

Prawo budowlane. Komentarz

Anna Ostrowska, Wojciech Piątek, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki (redaktor...
Wolters Kluwer Polska
Szeroka interpretacja przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funkcjonalnie powiązanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.
220,15 zł
259,00 zł

Prawo budowlane. Komentarz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Marek Wierzbowski (redaktor naukowy), Mirosław Wincenciak, T...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych.
159,20 zł
199,00 zł

Proces inwestycji budowlanych

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Marek Wierzbowski (redaktor naukowy), Mirosław Wincenciak, T...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki.
79,20 zł
99,00 zł

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

Henryk Palarz
Wolters Kluwer Polska
W książce szczególny nacisk został położony na problemy budzące duże wątpliwości w praktyce inwestorów zwracających się do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
47,20 zł
59,00 zł

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Agnieszka Ferek, Mateusz Grabiec, Marta Fredrych
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki uregulowanej w tej ustawie, w tym zasad i trybu zawierania umowy, treści umowy koncesji oraz środków ochrony prawnej, a także podsumowanie dotychczasowej literatury przedmiotu ocenionej przez pryzmat d....
53,10 zł
59,00 zł

Prawo budowlane

Prawo budowlane to nazwa najważniejszej ustawy zawierającej przepisy regulujące polskie prawo w zakresie projektowania, budowy, nadzoru, utrzymywania oraz przeprowadzania rozbiórki obiektów budowlanych. Ustawa Prawo budowlane określa również w dokładny sposób zasady działania i postępowania organów administracji publicznej w kwestiach związanych z przedmiotem tejże ustawy.

Przepisy prawa budowlanego, oprócz wymienionych zagadnień, regulują kwestie zawiązane z:

  • ochroną środowiska - powstające w przypadku działań związanych z rozbiórkami oraz ze wznoszeniem nowych obiektów, a także z ich utrzymaniem;
  • wyborem i wyznaczeniem działki pod nową inwestycję budowlaną, ze sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także z określeniem typu robót budowlanych oraz budów, których przeprowadzenie nie wymaga uzyskania pozwolenie na budowę;
  • oddawaniem do użytku gotowych obiektów budowlanych;
  • prawami i obowiązkami dotyczącymi poszczególnych uczestników procesu budowlanego; sposobem przeprowadzania postępowania w przypadku katastrof budowlanych.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia