Facebook
Kategorie
Kategorie
1230-9508_285_.jpg
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Dyrektor Szkoły

MIESIĘCZNIK Kierowniczej Kadry Oświatowej, wydawany od 1994 r. Kompendium wiedzy o zarządzaniu szkołą.

Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Minister Edukacji Anna Zalewska właśnie ogłosiła plan szerokich zmian systemu oświaty:

 • powrót do ośmioklasowej podstawówki
 • czteroletnie liceum i likwidacja gimnazjów
 • nowe programy nauczania i szersze kompetencje nadzoru pedagogicznego

To główne założenia obecnej reformy edukacji. Dowiedz się o szczegółach planów MEN i jak one wpłyną na funkcjonowanie Twojej szkoły.

Miesięcznik Dyrektor Szkoły będzie opisywał i komentował planowane zmiany. Zaczynamy już od numeru sierpniowego, w którym znajdziesz:

 • wizję nowego systemu oświaty
 • omówienie zmian w szkolnictwie zawodowym
 • nowe zasady żywienia uczniów

Nie daj się zaskoczyć żadnym nowym informacjom!
Sprawdzaj w miesięczniku Dyrektor Szkoły, jak będzie zmieniał się system oświaty.

 

Kompendium wiedzy...

Minister Edukacji Anna Zalewska właśnie ogłosiła plan szerokich zmian systemu oświaty:

 • powrót do ośmioklasowej podstawówki
 • czteroletnie liceum i likwidacja gimnazjów
 • nowe programy nauczania i szersze kompetencje nadzoru pedagogicznego

To główne założenia obecnej reformy edukacji. Dowiedz się o szczegółach planów MEN i jak one wpłyną na funkcjonowanie Twojej szkoły.

Miesięcznik Dyrektor Szkoły będzie opisywał i komentował planowane zmiany. Zaczynamy już od numeru sierpniowego, w którym znajdziesz:

 • wizję nowego systemu oświaty
 • omówienie zmian w szkolnictwie zawodowym
 • nowe zasady żywienia uczniów

Nie daj się zaskoczyć żadnym nowym informacjom!
Sprawdzaj w miesięczniku Dyrektor Szkoły, jak będzie zmieniał się system oświaty.

 

Kompendium wiedzy o zarządzaniu szkołą


"Dyrektor Szkoły - Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. Dostępny w wersji papierowej i on-line.

"Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.
Zawartość merytoryczną stanowią najaktualniejsze zagadnienia wynikające ze zmian w prawie, planów MEN - m.in. kontrola zarządcza, ewaluacja i nadzór pedagogiczny, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, awans zawodowy, pomoc psych-ped, ramowe plany nauczania, arkusz organizacyjny, dokumentacja pracy szkoły.

Redaktorem Naczelnym jest Małgorzata Pomianowska.

Z czasopismem współpracowali i współpracują m.in. tacy eksperci i praktycy, jak:

Andrzej Barański, Ewa Brańska, Danuta Elsner, Michał Federowicz , Andrzej Janowski, Antoni Jeżowski, Leszek Korporowicz, Michał Kulesza, Grzegorz Mazurkiewicz, Elżbieta Putkiewicz, Anna Rękawek, Stanisława Sławiński, Stefan Wlazło, Klemens Stróżyński i wielu innych.

 

RozwińZwiń

Prenumerata elektroniczna online to dostęp dozbioru wszystkich numerów Dyrektora Szkoły od stycznia 2011roku.

 

SPECJALNE CENY dla prenumeratorów Dyrektora Szkoły wwersji papierowej oraz Prawa Oświatowego.e.DyrektorSzkoly.pl to wersja on-line czasopisma "Dyrektor Szkoły -miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej", niezastąpionego w pracykażdego dyrektora.

e.DyrektorSzkoly.pl to nowoczesna forma dostępu dospecjalistycznych informacji i artykułów z możliwością wyszukiwaniatekstowego, drukowania i prezentacji. Funkcje włączania trybupełnoekranowego i powiększania strony podnoszą komfort czytania, aniższa cena niż wersji papierowej przekonuje wielu czytelników doużytkowania obu form.


Dostęp do numerów w ePrenumeracie:

Od 1 stycznia 2011 - do bieżących numerów."Dyrektor Szkoły - Mies...

Prenumerata elektroniczna online to dostęp do zbioru wszystkich numerów Dyrektora Szkoły od stycznia 2011 roku.

 

SPECJALNE CENY dla prenumeratorów Dyrektora Szkoły w wersji papierowej oraz Prawa Oświatowego.e.DyrektorSzkoly.pl to wersja on-line czasopisma "Dyrektor Szkoły - miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej", niezastąpionego w pracy każdego dyrektora.

e.DyrektorSzkoly.pl to nowoczesna forma dostępu do specjalistycznych informacji i artykułów z możliwością wyszukiwania tekstowego, drukowania i prezentacji. Funkcje włączania trybu pełnoekranowego i powiększania strony podnoszą komfort czytania, a niższa cena niż wersji papierowej przekonuje wielu czytelników do użytkowania obu form.


Dostęp do numerów w ePrenumeracie:

Od 1 stycznia 2011 - do bieżących numerów."Dyrektor Szkoły - Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej"


Pismo specjalistyczne dla branży oświatowej, ukazujące się od 1994 roku. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, polityki oświatowej oraz pedagogiki dla kadry kierowniczej oświaty w szkołach, przedszkolach, samorządach, kuratoriach i innych placówkach oświatowych. Jest forum wymiany myśli i doświadczeń. Towarzyszy i wspiera dyrektorów szkół i przedszkoli we wdrażaniu reformy systemu edukacji. Informuje o najważniejszych wydarzeniach, komentuje zdarzenia i istniejące przepisy prawa, wyjaśnia rzeczywistość, doradza najlepsze rozwiązania, pokazuje dobre praktyki i wzory.

Jest organizatorem znaczących w środowisku oświatowym spotkań i inicjatyw ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji zawodowych kadry kierowniczej oświaty oraz budowę środowiska liderów zarządzania oświatą, takich jak : Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół , Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

Zawartość merytoryczną stanowią najaktualniejsze zagadnienia wynikające ze zmian w prawie, planów MEN, kalendarza zadań dyrektora , m. in., takie jak:

 • Praktyka reformy oświaty, w tym, m.in. nowy nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, nowa podstawa programowa, projekt edukacyjny - metoda pracy z uczniami, indywidualizacja pracy z uczniem, ustawa o jakości edukacji, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Karta Nauczyciela, diagnoza przedszkolna.
 • Funkcje kierownicze i odpowiedzialność dyrektora za realizację celów szkoły i przedszkola, rozwoju placówek i kadry oświatowej, finanse, zarządzanie zespołem nauczycielskim, sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawnymi i dobrą praktyką.

Z czasopismem współpracowali i współpracują m. In. tacy eksperci i praktycy, jak:

Andrzej Barański, Ewa Brańska, Irena Dzierzgowska, Danuta Elsner, Michał Federowicz , Andrzej Janowski, Antoni Jeżowski, Leszek Korporowicz, Michał Kulesza, Grzegorz Mazurkiewicz, Elżbieta Putkiewicz, Anna Rękawek, , Stanisława Sławiński, Stefan Wlazło, Klemens Stróżyński, Janina Zawadowska i wielu innych.

W e.DyrektorSzkoly dostępne są numery archiwalne od stycznia 2011 roku!

RozwińZwiń

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - Małgorzata Pomianowska
sekretarz redakcji - Anna Satel
tel.: 22 535 81 26
e-mail: anna.satel@wolterskluwer.com

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Czasopism:
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
fax: 22 535 81 35

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
Sekretariat: tel. 22 535 82 19
www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Dyrektor Szkoły - Nr 9/2017 [285]

Dyrektor Szkoły - Nr 8/2017 [284]

Dyrektor Szkoły - Nr 7/2017 [283]

Dyrektor Szkoły - Nr 6/2017 [282]

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2017 [281]

Dyrektor Szkoły - Nr 4/2017 [280]

Dyrektor Szkoły - Nr 3/2017 [279]

Dyrektor Szkoły - Nr 2/2017 [278]

Dyrektor Szkoły - Nr 1/2017 [277]

Dyrektor Szkoły - Nr 12/2016 [276]

Dyrektor Szkoły - Nr 11/2016 [275]

Dyrektor Szkoły - Nr 10/2016 [274]

Dyrektor Szkoły - Nr 9/2016 [273]

Dyrektor Szkoły - Nr 8/2016 [272]

Dyrektor Szkoły - Nr 7/2016 [271]

Dyrektor Szkoły - Nr 6/2016 [270]

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2016 [269]

Dyrektor Szkoły - Nr 4/2016 [268]

Dyrektor Szkoły - Nr 3/2016 [267]

Dyrektor Szkoły - Nr 2/2016 [266]

Dyrektor Szkoły - Nr 1/2016 [265]

Dyrektor Szkoły - Nr 12/2015 [264]

Dyrektor Szkoły - Nr 11/2015 [263]

Dyrektor Szkoły - Nr 10/2015 [262]

Dyrektor Szkoły - Nr 9/2015 [261]

Dyrektor Szkoły - Nr 8/2015 [260]

Dyrektor Szkoły - Nr 7/2015 [259]

Dyrektor Szkoły - Nr 6/2015 [258]

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2015 [257]

Dyrektor Szkoły - Nr 4/2015 [256]

Dyrektor Szkoły - Nr 3/2015 [255]

Dyrektor Szkoły - Nr 2/2015 [254]

Dyrektor Szkoły - Nr 1/2015 [253]

Dyrektor Szkoły - Nr 12/2014 [252]

Dyrektor Szkoły - Nr 11/2014 [251]

Dyrektor Szkoły - Nr 10/2014 [250]

Dyrektor Szkoły - Nr 9/2014 [249]

Dyrektor Szkoły - Nr 8/2014 [248]

Dyrektor Szkoły - Nr 7/2014 [247]

Dyrektor Szkoły - Nr 6/2014 [246]

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2014 [245]

Dyrektor Szkoły - Nr 4/2014 [244]

Dyrektor Szkoły - Nr 3/2014 [243]

Dyrektor Szkoły - Nr 2/2014 [242]

Dyrektor Szkoły - Nr 1/2014 [241]

Dyrektor Szkoły - Nr 12/2013 [240]

Dyrektor Szkoły - Nr 11/2013 [239]

Dyrektor Szkoły - Nr 10/2013 [238]

Dyrektor Szkoły - Nr 9/2013 [237]

Dyrektor Szkoły - Nr 8/2013 [236]

Dyrektor Szkoły - Nr 7/2013 [235]

Dyrektor Szkoły - Nr 6/2013 [234]

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2013 [233]

Dyrektor Szkoły - Nr 4/2013 [232]

Dyrektor Szkoły - Nr 3/2013 [231]

Dyrektor Szkoły - Nr 2/2013 [230]

Dyrektor Szkoły - Nr 1/2013 [229]

Dyrektor Szkoły - Nr 12/2012 [228]

Dyrektor Szkoły - Nr 11/2012 [227]

Dyrektor Szkoły - Nr 10/2012 [226]

Dyrektor Szkoły - Nr 9/2012 [225]

Dyrektor Szkoły - Nr 8/2012 [224]

Dyrektor Szkoły - Nr 7/2012 [223]

Dyrektor Szkoły - Nr 6/2012 [222]

Dyrektor Szkoły - Nr 5/2012 [221]

Dyrektor Szkoły - Nr 4/2012 [220]

Dyrektor Szkoły - Nr 3/2012 [219]

Dyrektor Szkoły - Nr 2/2012 [218]

Dyrektor Szkoły - Nr 1/2012 [217]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty