Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Autor

Więcej Mniej serii

Rok wydania od/do

Od: Do:

Cena detaliczna od/do

Od: Do:
Więcej Mniej serii
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Prawo karne

277 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Kryminalistyka [PRZEDSPRZEDAŻ]

Brunon Hołyst
Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki.
197,10 zł

Kodeks karny skarbowy. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński (redaktor naukowy), Jerzy Skor...
Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie.
269,10 zł

Przestępczość kobiet. Wybrane aspekty [PRZEDSPRZEDAŻ]

Joanna Brzezińska (redaktor naukowy)
Publikacja dotyczy prawnokarnych, kryminologicznych, penitencjarnych i socjologicznych aspektów zjawiska przestępczości kobiet.
134,10 zł

Rekonstrukcja wypadków oraz innych zdarzeń drogowych [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kazimierz Pawelec (redaktor naukowy), Tadeusz Diupero, Marcin Pawelec
Zawarte w książce informacje pozwolą osobom niemającym wykształcenia technicznego zrozumieć technikę opiniowania, przyjmowane założenia, sposób wykorzystania zgromadzonego materiału dowodowego, co umożliwi im prawidłową ocenę ekspertyzy.
116,10 zł

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Dariusz Świecki
Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji.
179,10 zł

Seria z Paragrafem - PAKIET - Prawo cywilne i karne. Zbiory przepisów....

Prawo cywilne. Zbiór przepisów >>>Uwzględnia m.in.:ustawę z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452)ustawę z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania c....
110,40 zł
138,00 zł

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Ko....

Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa (redaktor nau...
Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym. 
215,10 zł
Postępowanie karne
Bestseller
Bestseller

Postępowanie karne

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz
W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. 
62,10 zł

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny p....

Piotr Karlik
Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym.
116,10 zł

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Kazimierz Postulski
W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych.
296,10 zł

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa (redaktor nau...
W komentarzu kompleksowo omówiono prawnokarną problematykę ochrony zdrowia i pozakodeksowych przestępstw przeciwko zdrowiu.
215,10 zł

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych,....

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 
161,10 zł

Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepi....

Stan prawny na: 1.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty ustaw - Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi i wyciągami z wybranych aktów zmieniających. Uwzględniono najnowszą zmianę wprowadzoną ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy -....
16,11 zł

Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w K....

Jakob Maziarz
Książka jest jedynym dostępnym na polskim rynku opracowaniem monograficznym dotyczącym instytucji sądów przysięgłych.
170,10 zł

Prawo karne

Prawo karne stanowi zespół norm prawnych, których treść obejmuje opis czynów społecznie niebezpiecznych, ustawowo określonych jako przestępstwa, i których popełnienie jest zakazane pod groźbą kary. Prawo karne, w odróżnieniu od wielu innych gałęzi prawa, nie zajmuje się regulacją jednej wybranej dziedziny życia społecznego. Prawo karne swoimi regulacjami obejmuje wszystkie aspekty życia i stosunków społecznych, a jego celem jest obrona przed zamachami na którykolwiek z nich.

Najważniejszymi elementami prawa karnego są określone ustawowo przestępstwa oraz sankcje karne grożące za ich popełnienie. W pojęciu ogólnym, według kryterium przedmiotu, prawo karne dzieli się na prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze.
Według kryterium zakresu stosowania dzieli się z kolei na prawo karne powszechne oraz prawo karne indywidualne.

Podstawowym źródłem prawa karnego w Polsce jest obecnie Kodeks karny uchwalony przez Sejm w czerwcu 1997 roku, a funkcjonujący od 1 stycznia 1998 wraz z późniejszymi zmianami.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia