Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Planowanie i zagospodarowanie

6 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz (redaktor naukowy), Mirosław Win...
W publikacji szczegółowej analizie poddano regulacje dotyczące wszystkich aspektów działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, głównie na szczeblu gminy.
215,10 zł

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Wojciech Szwajdler, Tomasz Brzezicki, Łukasz Ma...
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
62,10 zł

Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni

Hubert Izdebski
Książka stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszej Polsce należy uważać za obowiązującą zasadę wolności zabudowy, w wyniku której interes publiczny - w szczególności wymogi ładu przestrzennego - zajmuje miejsce podrzędne wobec prawa własności, a efektem jest rosnący nieład prz....
62,10 zł

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Igor Zachariasz, Hubert Izdebski
Opracowanie zawiera teksty ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej - wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów ustawy, szeroko odnoszącym się do bogatego i często rozbieżnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Sądu Najw....
170,10 zł

Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Igor Zachariasz (red. nauk.)
Książka stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajdujące się w niej opracowania wybitnych wykładowców akademickich, sędziów sądów administracyjnych oraz architektów i urbanistów ukazują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prob....
89,10 zł

Prawo zagospodarowania przestrzeni

Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś
Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni, w tym planowania przestrzennego, prawa budowlanego i publicznoprawnej ingerencji w reżim prawny nieruchomości.
116,10 zł

Planowanie i zagospodarowanie

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to elementy składające się na politykę przestrzenną państwa, a regulowane są ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl tego dokumentu każda osoba posiadająca prawa własności do określonego terenu, może go zagospodarować zgodnie z własną potrzebą. Oczywiście pod warunkiem, że plan zagospodarowania pozostanie zgodny z ustawą, nie będzie naruszał interesu publicznego i osób trzecich. Ponadto musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy.

Ustawa określa także przeznaczenie terenów pod konkretne cele. Przestrzeń kraju jest dobrem publicznym - musi zatem zaspokajać różne potrzeby społeczeństwa - państwowe, biznesowe, inwestycyjne, obywatelskie, a także ochrony środowiska naturalnego. W tym ujęciu planowanie przestrzenne staje się usystematyzowanymi działaniami, mającymi na celu efektywne wykorzystanie dostępnych terenów przy zadbaniu o obecne i przyszłe potrzeby społeczeństwa. Innymi słowy przy zachowaniu ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. W myśl ustawy podstawowymi organami kształtującymi politykę przestrzenną są jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia