Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Prawo bankowe

29 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Kredyt konsumencki. Komentarz

Tomasz Czech
W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o usługach płatniczych.
215,10 zł

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy k....

Paweł Bartosiewicz
Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank–klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie.
179,10 zł

Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo ba....

Piotr Karwat, Elżbieta Irena Chojna-Duch, Jakub Chowaniec, Marek Waluga, Maria Supera-Mark...
W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce.
80,10 zł

Unormowania compliance w korporacjach

Tomasz Braun
Autor przedstawia istotę compliance, problemy wynikające z braku zarządzania zgodnością, związane z tym oczekiwania nadzorcze i obowiązki legislacyjne oraz wprowadzane na świecie rozwiązania modelowe.
179,10 zł

Europejskie modele instrumentów finansowych

Mariola Lemonnier
Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujacych regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą.
198,00 zł

Prawo bankowe

Zbigniew Ofiarski
Systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych.
62,10 zł

Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz

Anna Zalcewicz (redaktor naukowy), Barbara Bajor
Publikacja w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego, jak i publicznego.
179,10 zł

Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa....

Anna Tarwacka (red. naukowy)
Księga jubileuszowa wydana z okazji 15-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
179,10 zł

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowy....

Mariusz Krzysztofek
Monografia przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach finansowych.
89,10 zł

Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacj....

Beata Bińkowska-Artowicz
Książka jest jedynym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem prawniczym dotyczącym systemu wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych - zarówno informacji kredytowej, jak i gospodarczej. Monografia zawiera szczegółową analizę kompetencji, uprawnień i obowiązków podmiotów ucze....
89,10 zł

Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości

Sebastian Kostecki
Monografia stanowi jedyne na rynku opracowanie szczegółowo przedstawiające akcesoryjność hipoteki, czyli jej związek z zabezpieczoną wierzytelnością na etapie powstania, zmiany, przeniesienia i wygaśnięcia wierzytelności. Książka zawiera aktualną wykładnię polskich przepisów o hipotece oraz pog....
89,10 zł

Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze eur....

Aleksandra Nadolska
Publikacja zawiera wszechstronną i kompleksową analizę na poziomie krajowym, europejskim i globalnym instytucjonalnej architektury nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej. W opracowaniu omówiono m.in.: strukturę nowej instytucjonalnej architektury europejskiego nadzoru finansowego,....
89,10 zł

Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne

Joanna Szlęzak-Matusewicz, Paweł Felis
Celem tej książki jest usystematyzowanie i uporządkowanie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z procesem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Stanowi ona jedną z nielicznych w polskiej literaturze prób analizy kluczowych problemów ekonomicznych, finansowych, podatkowych i rachunkowyc....
116,10 zł

Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Piotr Stanisławiszyn, Małgorzata Burzyńska, Wojciech Góralczy...
Ustawy regulujące działalność polskich banków należą do najczęściej zmieniających się przepisów w polskim porządku prawnym. Dzieje się tak głównie pod wpływem zmienności prawa europejskiego, które nasze regulacje muszą uwzględniać, a także ze względu na stałe poszukiwania, a następnie wprowadzanie n....
89,10 zł

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fina....

Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl
W komentarzu przedstawiono praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów ustawy o ofercie publicznej. Szeroko omówiono zmiany w prawie - zwłaszcza w zakresie regulacji pojęcia oferty publicznej i regulacji prospektu emisyjnego. Autorzy komentarza - będący zarówno teoretykami, jak i od wie....
207,00 zł

Prawo bankowe

Prawo bankowe jest zespołem norm prawnych, a jednocześnie działem prawa finansowego, których zadaniem jest regulacja zasad organizacji (w tym powstawania i likwidacji) instytucji bankowych oraz ich funkcjonowania (włącznie z regulacją obiegu pieniężnego, zasad dotyczących udzielania kredytów czy obrotu dewizami). Prawo bankowe zajmuje się również normowaniem roli banku centralnego i określaniem zadań dla instytucji nadzoru bankowego.

Ustawa Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 roku, na podstawie której funkcjonują wszystkie banki, określa m. in. zasady tworzenia i organizację banków, zasady zarządzania rachunkami bankowymi, zasady rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków, zasady zrzeszania się i łączenia banków, obowiązki i prawa banków oraz tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków.

Ustawa z 1997 roku od dnia wejścia w życie była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnie zmiany i obecnie obowiązująca wersja ustawy o prawie bankowym pochodzą z 2014 roku.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia