Facebook
Zestaw
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Produkty w pakiecie

Upadłość i restrukturyzacja kredytobiorcy lub banku przy umowach o kredyt frankowy

Łukasz Węgrzynowski, Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Rafał Adamus, Tomasz Szczurowski, Paweł...

Publikacja omawia skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości banku lub kredytobiorcy dla losów umowy o kredyt frankowy.

Wolters Kluwer Polska KAM-4824 W01P01 Rok publikacji: 2024

Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich. Komentarz do Dyrektywy Rady 93/13/EWG

Mariusz Korpalski, Wiktoria Nowak

Autorzy skupiają się na wykładni przepisów dyrektywy 93/13/EWG, która zyskała ogromne znaczenie w polskim systemie prawnym w kontekście tzw. sporów frankowych.

Wolters Kluwer Polska KAM-4905 W01P01 Rok publikacji: 2024

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Komentarz

Adam Pązik, Kamil Szpyt, Grzegorz Dybała, Jakub Szczerbowski, Beata Mrozowska–Bartkiewicz

Komentarz całościowo omawia przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej.

Wolters Kluwer Polska EBO-3932 W01P01 Rok publikacji: 2024

Autorzy

Adam Pązik [ORCID: 0000-0002-9297-6996] – doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; adwokat; arbiter Komisji Prawa Autorskiego; autor publikacji z prawa autorskiego i prawa cywilnego.

Anna Hrycaj – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Bartosz Sierakowski – doktor nauk prawnych, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny; wykładowca prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz procesie cywilnym; prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowań dotyczących niewypłacalności przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego. 

Dariusz Chrapoński - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach orzekający w sprawach gospodarczych; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościowego.

Dawid Rogoziński – radca prawny; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; specjalista z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego i ochrony konsumentów na rynku usług finansowych; autor praktycznego przewodnika Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej, a także innych publikacji dotyczących cywilnoprawnych aspektów obrotu bankowego i ubezpieczeniowego.

Grzegorz Dybała – doktor nauk prawnych, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Pełnomocnik procesowy w sporach sądowych z obszaru prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Kamil Szpyt – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autor ponad trzydziestu publikacji z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa ubezpieczeń gospodarczych i prawa cywilnego.

Mariusz Korpalski – doktor nauk prawnych; od lat prowadzi sprawy kredytów zaciągniętych w walucie obcej, występował w imieniu kredytobiorców o ich unieważnienie z uwagi na zawarte w nich klauzule abuzywne; jako specjalista wielokrotnie wypowiadał się w mediach i prasie na temat nowych, przełomowych orzeczeń TSUE w sprawach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”; autor wielu publikacji oraz artykułów i komentarzy w czasopismach z tej tematyki.

Patryk Filipiak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat; licencjonowany i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny; czynny zarządca, nadzorca oraz syndyk; arbiter stały w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP; członek zespołów legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Gospodarki oraz przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw; ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; autor i redaktor komentarzy, systemów, monografii oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa o niewypłacalności.

Paulina Asłanowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie od 2017 r.; patron aplikantów sędziowskich, radcowskich i adwokackich; prowadziła szkolenia dla sędziów i aplikantów.

Paweł Chmielnicki – doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego; autor wielu publikacji z zakresu teorii prawa, teorii ekonomii, funkcji władz publicznych w gospodarce, prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego w Polsce.

Piotr Bednarczyk – doktor, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, ORCID: 0000-0003-2960-1769.

Rafał Adamus – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego; radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym; autor wielu komentarzy, monografi i i artykułów poświęconych zagadnieniom prawa handlowego i cywilnego.

dr Tomasz Szanciło - doktor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego

Tomasz Szczurowski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie z wieloletnim doświadczeniem w sprawach gospodarczych; wykładowca akademicki; autor komentarzy i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa rejestrowego.

Wiktoria Nowak – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; asystentka radcy prawnego; w obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne i bankowe, ochrona praw konsumentów, postępowanie cywilne i egzekucyjne, prawo międzynarodowe publiczne oraz prawo Unii Europejskiej, w tym orzecznictwo TSUE, w szczególności dotyczące wykładni dyrektywy 93/13/EWG; współautorka publikacji w „Kwartalniku Prawa Międzynarodowego”.

Łukasz Węgrzynowski - jest doktorem prawa i radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, prawie konkurencji oraz prawie spółdzielczym. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu; Wyróżnienie w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej.
Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę