Facebook
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 576
Więcej informacji

Publikacja omawia skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości banku lub kredytobiorcy dla losów umowy o kredyt frankowy.

-46%

Upadłość i restrukturyzacja kredytobiorcy lub banku przy umowach o kredyt frankowy

Upadłość i restrukturyzacja kredytobiorcy lub banku przy umowach o kredyt frankowy

Publikacja omawia skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości banku lub kredytobiorcy dla losów umowy o kredyt frankowy.

Opis publikacji

Publikacja omawia skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości banku lub kredytobiorcy dla losów umowy o kredyt frankowy.

Odnoszą się one m.in. do takich zagadnień jak:
• kwestia dopuszczalności dochodzenia przez pokrzywdzonego kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wpłaconego na podstawie umowy kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia umowne,
• ryzyko kursowe oraz wielopodmiotowość kredytu frankowego,
• zawieszanie i podejmowanie postępowania zawieszonego na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji banku lub ogłoszenia jego upadłości,
• przedawnienie roszczeń majątkowych związanych z kredytem konsumenckim denominowanym lub indeksowanym w walucie obcej w kontekście upadłości lub restrukturyzacji strony umowy kredytowej.

Autorzy odwołują się do aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w sprawach upadłościo...

Publikacja omawia skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości banku lub kredytobiorcy dla losów umowy o kredyt frankowy.

Odnoszą się one m.in. do takich zagadnień jak:
• kwestia dopuszczalności dochodzenia przez pokrzywdzonego kredytobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wpłaconego na podstawie umowy kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia umowne,
• ryzyko kursowe oraz wielopodmiotowość kredytu frankowego,
• zawieszanie i podejmowanie postępowania zawieszonego na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji banku lub ogłoszenia jego upadłości,
• przedawnienie roszczeń majątkowych związanych z kredytem konsumenckim denominowanym lub indeksowanym w walucie obcej w kontekście upadłości lub restrukturyzacji strony umowy kredytowej.

Autorzy odwołują się do aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w sprawach upadłościowych, w których dochodzone są wierzytelności wynikające z umowy o kredyt frankowy.

Książkę przygotowało grono wybitnych autorów – uznanych ekspertów posiadających znaczny dorobek naukowy, jak i ugruntowane doświadczenie praktyczne w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukuryzacyjnego.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także konsumentów tzw. „kredytów frankowych”.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2024-02-06
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 576
Rodzaj: Monografie
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8358-458-4, pdf 978-83-8358-655-7, epub 978-83-8358-728-8, mobi 978-83-8358-729-5
Kod towaru: KAM-4824 W01P01, EBO-3965 W01P01, EBO-3965 W01E01, EBO-3965 W01M01

Autorzy

Rafał Adamus – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego; radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym; autor wielu komentarzy, monografi i i artykułów poświęconych zagadnieniom prawa handlowego i cywilnego.

Paulina Asłanowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie od 2017 r.; patron aplikantów sędziowskich, radcowskich i adwokackich; prowadziła szkolenia dla sędziów i aplikantów.

Piotr Bednarczyk – doktor, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, ORCID: 0000-0003-2960-1769.

Rafał Adamus – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego; radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym; autor wielu komentarzy, monografi i i artykułów poświęconych zagadnieniom prawa handlowego i cywilnego.

Paulina Asłanowicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie od 2017 r.; patron aplikantów sędziowskich, radcowskich i adwokackich; prowadziła szkolenia dla sędziów i aplikantów.

Piotr Bednarczyk – doktor, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, ORCID: 0000-0003-2960-1769.

Paweł Chmielnicki – doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego; autor wielu publikacji z zakresu teorii prawa, teorii ekonomii, funkcji władz publicznych w gospodarce, prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego w Polsce.

Dariusz Chrapoński - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach orzekający w sprawach gospodarczych; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościowego.

Patryk Filipiak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat; licencjonowany i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny; czynny zarządca, nadzorca oraz syndyk; arbiter stały w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP; członek zespołów legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Gospodarki oraz przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw; ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; autor i redaktor komentarzy, systemów, monografii oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa o niewypłacalności.

Anna Hrycaj – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Mariusz Korpalski – doktor nauk prawnych; od lat prowadzi sprawy kredytów zaciągniętych w walucie obcej, występował w imieniu kredytobiorców o ich unieważnienie z uwagi na zawarte w nich klauzule abuzywne; jako specjalista wielokrotnie wypowiadał się w mediach i prasie na temat nowych, przełomowych orzeczeń TSUE w sprawach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”; autor wielu publikacji oraz artykułów i komentarzy w czasopismach z tej tematyki.

Dawid Rogoziński – radca prawny; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; specjalista z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego i ochrony konsumentów na rynku usług finansowych; autor praktycznego przewodnika Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej, a także innych publikacji dotyczących cywilnoprawnych aspektów obrotu bankowego i ubezpieczeniowego.

Bartosz Sierakowski – doktor nauk prawnych, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny; wykładowca prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz procesie cywilnym; prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowań dotyczących niewypłacalności przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego. 

dr Tomasz Szanciło - doktor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego

Tomasz Szczurowski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie z wieloletnim doświadczeniem w sprawach gospodarczych; wykładowca akademicki; autor komentarzy i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa rejestrowego.

Łukasz Węgrzynowski - jest doktorem prawa i radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, prawie konkurencji oraz prawie spółdzielczym. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu; Wyróżnienie w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej.
Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę