Facebook
Kategorie MENU
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Postępowanie cywilne

Sortuj:
Sposób wyświetlania
224 produktów
Darmowa dostawa - 0 zł!

Czynności komornika sądowego [PRZEDSPRZEDAŻ]

Aleksandra Mazur

W publikacji omówiono podstawowe zasady działania i czynności komornika sądowego, zarówno o charakterze egzekucyjnym, jak i nieegzekucyjnym.

Planowana data wydania: 2022.11.02
Już od: 134,10 zł
149,00 zł
Więcej
KAM-4631 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych [PRZEDSPRZEDAŻ]

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.

Planowana data wydania: 2022.10.19
Już od: 179,10 zł
199,00 zł
Więcej
NEX-0196 W09P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Małgorzata Eysymontt, Dominik Horodyski, Elżbieta Jaceczko, Magdalena Kuchnio, Karolina Pa...

W publikacji w przystępny sposób wyjaśniono zasady stosowania przepisów zarówno nowych, jak i tych niezmienionych, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań kwestii powodujących problemy w praktyce.

Planowana data wydania: 2022.10.04
Już od: 179,10 zł
199,00 zł
Więcej
KAM-4192 W01P01
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Nowoczesne technologie – szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych

Andrzej Kidyba, Adam Olejniczak

Książka jako pierwsza publikacja na rynku podejmuje temat wykorzystania nowych technologii w funkcjonowaniu spółek handlowych.

Już od: 152,09 zł
169,00 zł
Więcej
KAM-4526 W01P01
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz

Michał Mikołajczak

Książka zawiera praktyczny komentarz do przepisów o egzekucji z rachunku bankowego, która jest jednym z najczęstszych i najbardziej efektywnych sposobów dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Już od: 179,10 zł
199,00 zł
Więcej
KAM-4553 W01D01
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji

Arkadiusz Bieliński, Joanna Derlatka, Bartłomiej Kowalczyk, Joanna May, Andrzej Olaś, Alek...

Zagadnienie prawem dozwolonych form obrony pozwanego jest niezwykle doniosłe praktycznie, ponieważ od przyjętej in concreto linii obrony procesowej zależeć będzie nie tylko czas trwania i przebieg postępowania, ale także efekt finalny w postaci rozstrzygnięcia sądowego kończącego postępowanie w sprawie.

Już od: 179,10 zł
199,00 zł
Więcej
KAM-4524 W01P01
Nowość
Bestseller

Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy

W najnowszym 11. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:
– z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807),
– z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1098),
– z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301).

Już od: 16,11 zł
17,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0762 W11P01
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Tomasz Aniukiewicz, Łukasz Bierski, Marcin Borek, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Ewa Jędrzejews...

W opracowaniu ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.

Już od: 224,10 zł
249,00 zł
Więcej
KAM-2168 W05P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość

Informator Prawniczy 2023 zielony (format A5)

Kalendarium: dzień na stronie

Już od: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2779 W08P01
Nowość

Informator Prawniczy. Tradycja od lat 2023, granatowy (format B6)

Kalendarium: tydzień na dwóch stronach

Już od: 44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2776 W08P01
Nowość
Bestseller

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Najważniejsze zmiany:
• ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1098)
• ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 872)
• ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807)

Już od: 71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0583 W59P01
Nowość

Profesjonalny Informator Prawnika 2023, granatowy (format B5)

Kalendarium: tydzień na dwóch stronach

Już od: 53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2816 W08P01
Bestseller

Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze. Czyli książeczka o pisaniu pism

Piotr Biernatowski, Maciej Gawroński

Publikacja jest pierwszą pozycją na rynku dającą wskazówki, jak prowadzić komunikację, redagować pisma procesowe oraz układać strategię działania w sporze prawniczym.

Już od: 53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4587 W01D03
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I

Sławomira Lerman-Balsaux

Książka odpowiada na pytanie, jaki system prawny uczestnicy unijnego obrotu transgranicznego mogą wybrać jako prawo obce dla łączącej ich umowy oraz w jaki sposób można dokonać tego zabiegu i jakie będą tego skutki prawne.

Już od: 125,10 zł
139,00 zł
Więcej
KAM-4423 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz

Łukasz Zamojski

Analizę przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących m.in. skasowania Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz pełnej informatyzacji i elektronizacji rejestru przedsiębiorców. 

Już od: 224,10 zł
249,00 zł
Więcej
KAM-3566 W01P01
Darmowa dostawa - 0 zł!

Uzasadnienie orzeczenia sądu powszechnego. Język • struktura • metodyka

Janusz Konecki, Sebastian Ładoś, Paweł Nowak, Artur Ozimek, Mariusz Rutkowski, Jacek Sadom...

Pierwsze na naszym rynku wydawniczym praktyczne opracowanie dotyczące uzasadniania orzeczeń sądów powszechnych w sprawach cywilnych oraz karnych, zawierające zbiór dobrych praktyk ich sporządzania. Omówiona została struktura uzasadnienia – zarówno w odniesieniu do orzeczenia sądu pierwszej instancji, jak i sądu odwoławczego – oraz szczególna forma, jaką jest urzędowy formularz uzasadnienia w sprawach karnych.

Już od: 125,10 zł
139,00 zł
Więcej
KAM-4375 W01P01

Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych

Sławomira Kotas-Turoboyska

W publikacji omówiono zagadnienie reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Uwzględniono nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie art. 99 i n. k.r.o. oraz rolę pełnomocników profesjonalnych, którzy co do zasady powinni być ustanawiani kuratorami reprezentującymi interesy osób małoletnich w postępowaniach spadkowych.

Już od: 116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4414 W01P01
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-50 % Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz

Magdalena Kuchnio, Agata Majchrowska, Karolina Panfil, Joanna Parafianowicz, Aleksandra Pa...

W przystępny sposób wyjaśniono zasady stosowania nowych przepisów, jak i tych niezmienionych ze wskazaniem konkretnego rozwiązania kwestii wzbudzających problemy w praktyce.

PROMOCJA -50%
Już od: 129,50 zł
259,00 zł
Więcej
KAM-3686 W01D02

Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy

Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Jerzy Słyk, Elżbieta Szczep...

Praktycy prawa analizują i wyjaśniają przepisy KPC po kolejnych nowelizacjach. Szczególny nacisk kładą na budzące wątpliwości postępowania dowodowe oraz egzekucyjne.

Już od: 116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4483 W01P01

Książki z zakresu postępowania cywilnego

Pojęcie „postępowanie cywilne” jest pojęciem prawnym, w wypadku którego kluczową rolę odgrywają dwie kategorie elementów składowych:

 • elementy podmiotowe - wskazują, że do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy (art. 2 k.p.c.); ponadto podmiotami żywotnie zainteresowanymi postępowaniem cywilnym są strony i uczestnicy postępowań, w których interesie toczą się postępowania cywilne;
 • elementy przedmiotowe - wskazują, że dotyczą postępowania sądowego w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach (np. z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów czy spraw rejestrowych), do których przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych – sprawy cywilne (art. 1 k.p.c.).

W efekcie postępowanie cywilne, to prowadzona w określonych prawem formach działalność wskazanych wyżej podmiotów, sprowadzająca się do rozpatrywania i rozstrzygania spraw cywilnych oraz - gdy zajdzie takowa potrzeba - do przymusowego wykonywania orzeczeń zapadłych w tych sprawach.

Rola (funkcja) postępowania cywilnego jest służebna względem tzw. prawa cywilnego materialnego. To właśnie w postępowaniu cywilnym stosuje się normy prawa cywilnego materialnego do konkretnych stanów faktycznych.

Rodzaje postępowań cywilnych

Postępowanie cywilne można podzielić na cztery kluczowe rodzaje postępowań:

 • rozpoznawcze,
 • pomocnicze,
 • egzekucyjne oraz
 • postępowanie międzynarodowe.

Postępowanie rozpoznawcze:

 • odgrywa kluczową rolę;
 • to w nim sąd merytorycznie rozpoznaje sprawę;
 • to w nim sąd decyduje o udzieleniu lub o odmowie udzielenia ochrony prawnej;
 • może być prowadzone w jednym z dwóch trybów: procesu (stanowi regułę; występują dwie przeciwstawne strony o sprzecznych interesach: powód i pozwany) lub postępowania nieprocesowego (nie ma dwóch przeciwstawnych stron, lecz biorą w nim udział uczestnicy/uczestnik postępowania);
 • orzekają w nim sądy powszechne (reguła), sądy polubowne lub komisje pojednawcze w sprawach o roszczenia pracowników z zakresu prawa pracy

Postępowanie pomocnicze:

 • w ramach niego wyróżniamy postępowanie zabezpieczające oraz postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt;
 • postępowanie zabezpieczające ma za zadanie umożliwić wykonanie w przyszłości orzeczenia sądu;
 • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt ma za zadanie odtworzyć zaginione lub zniszczone w całości lub w części akta sądowe.

Postępowanie egzekucyjne:

 • zmierza do przymusowej realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym (np. wyroku);
 • uczestniczą w nim jako strony wierzyciel egzekwujący i dłużnik egzekwowany oraz organy egzekucyjne (komornicy i sądy rejonowe).

Międzynarodowe postępowanie cywilne:

 • ma zastosowanie wtedy, gdy w sprawie cywilnej występuje element obcy/zagraniczny (np. powód jest cudzoziemcem);
 • dotyczy zarówno procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego, jak i egzekucji;
 • obejmuje swoim zakresem tzw. postępowanie delibacyjne, którego przedmiotem jest uznanie orzeczeń sądów zagranicznych lub stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych lub ugód zawartych przed takimi sądami.

Według innego kryterium, w ramach postępowania cywilnego oprócz postępowania cywilnego sądowego wskazuje się również na tzw. postępowanie cywilne pozasądowe, np. przed notariuszami, którzy są właściwi obok sądów powszechnych do dokonywania niektórych czynności procesowych w postępowaniu spadkowym.

Zasady postępowania cywilnego

Zasady postępowania cywilnego to przede wszystkim zasady odnoszące się do procesu cywilnego, niemniej mogą być one odpowiednio stosowane do innych postępowań cywilnych.

 • zasada prawdy - wyróżniamy prawdę formalną, czyli tzw. prawdę sądową (ustalenia sądu są zgodne z materiałem faktycznym i dowodowym przedstawionym przez uczestników postępowania) oraz prawdę materialną (ustalenia sądu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym istniejącym między stronami);
 • zasada dyspozycyjności (rozporządzalności) - dochodzenie roszczeń wynikających z prawa cywilnego zależy od woli samych zainteresowanych; jest to zasada przeciwstawna zasadzie oficjalności, czyli działania z urzędu;
 • zasada kontradyktoryjności - w zakresie gromadzenia materiału dowodowego istnieją trzy rozwiązania: inkwizycyjne in. śledcze (materiał procesowy gromadzi sąd z urzędu), kontradyktoryjne (przedstawianie materiału procesowego należy do stron) i kontradyktoryjne z uprawnieniem sądu do działania z urzędu (łączy zasady kontradyktoryjności z aktywnością sądu);
 • zasada koncentracji materiału procesowego - zebranie wszystkich niezbędnych faktów i dowodów do rozstrzygnięcia sprawy powinno nastąpić możliwie szybko i sprawnie; wyróżnia się system prekluzji, gdzie ustawa w sposób wyraźny zakreśla termin, do którego można gromadzić materiał procesowy; po upływie tego terminu gromadzenie materiału procesowego jest niedopuszczalne (prekluzja) oraz system władzy dyskrecjonalnej sędziego, gdzie o czasowych granicach gromadzenia materiału procesowego decyduje sąd;
 • zasada równości stron - każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd; każda ze stron ma takie same możliwości działania; rozstrzyganie powinno mieć miejsce dopiero po daniu stronie możności wypowiedzenia się co do oświadczeń strony przeciwnej; zasada w ograniczonym zakresie występuje w postępowaniach zabezpieczającym i egzekucyjnym, a także w postępowaniu nieprocesowym;
 • zasada bezpośredniości - postępowanie rozpoznawcze, w tym postępowanie dowodowe, powinno być prowadzone przed sądem, który ma wydać wyrok w sprawie, chyba że trzeba się oprzeć na tzw. dowodach pośrednich; sąd powinien bezpośrednio zapoznać się z żądaniami i twierdzeniami uczestników postępowania oraz dowodami;
 • zasada swobodnej oceny dowodów - dotyczy ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądowego; nie oznacza to jednak dowolności w ocenie sądu, która musi być racjonalna;
 • zasada ustności i pisemności - dotyczy formy czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu; pisemność i ustność uzupełniają się; polskie postępowanie cywilne opiera się na zasadzie ustności z silnymi ograniczeniami na rzecz zasady pisemności;
 • zasada jawności - każda osoba ma prawo do publicznego rozpatrzenia sprawy; jawność wewnętrzna dotyczy stron i uczestników postępowania i nie może być ograniczona, a jawność zewnętrzna dotyczy publiczności posiedzeń sądowych;
 • zasada formalizmu procesowego - dotyczy formy (pisemnej lub ustnej), czasu i miejsca, w jakim czynności w toku postępowania mają być dokonane;
 • zasada inicjatywy procesowej organów procesowych i egzekucyjnych - o toku postępowania decydują organy procesowe i egzekucyjne, podejmując z urzędu wszelkie czynności odpowiednie ze względu na stan postępowania, mające zapewnić jego właściwy przebieg.

Zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości

Warto również nadmienić, że obok zasad postępowania cywilnego, w polskim systemie prawa funkcjonują również zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości, do których zaliczyć możemy m.in.:

 • zasadę sądowego wymiaru sprawiedliwości i prawo do sądu;
 • zasadę rzetelnego postępowania i prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • zasadę niezależności sądu i niezawisłości sędziowskiej;
 • zasadę nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego;
 • zasadę kolegialności;
 • zasadę udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości;
 • zasadę instancyjności.

Koszty postępowania

Analizując zagadnienie postępowania cywilnego nie sposób nie wspomnieć o kosztach postępowania, czyli o kosztach ponoszonych przez uczestnika postępowania (stronę), a w określonych przez ustawę wypadkach przez Skarb Państwa. Należą do nich:

 • koszty sądowe (opłaty, wydatki);
 • koszty działania pełnomocnika;
 • koszty działania uczestnika.

Należy też wspomnieć o kosztach egzekucji obejmujących opłaty komornicze oraz wydatki przewidziane w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Źródła prawa postępowania cywilnego:

Podstawowym źródłem prawa postępowania cywilnego jest oczywiście ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, która dzieli się na pięć części:

 • część pierwsza normuje postępowanie rozpoznawcze i podzielona jest na trzy księgi: Proces, Postępowanie nieprocesowe i Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt;
 • część druga obejmuje postępowanie zabezpieczające;
 • część trzecia normuje postępowanie egzekucyjne;
 • część czwarta zawiera przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego;
 • część piąta obejmuje przepisy o sądzie polubownym.

Do innych źródeł prawa postępowania cywilnego zalicza się m.in.

 • ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym;
 • ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
 • ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
 • część przepisów Kodeksu pracy;
 • ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania.

Pamiętać trzeba, że w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, niebagatelne znaczenie odgrywają również akty unijne, w tym m.in.:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych;
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych;
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę;
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
 • Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (doręczanie dokumentów) (wersja przekształcona).

Znajomość regulacji z zakresu postępowania cywilnego

Postępowanie cywilne, jako obszar prawa, doczekało się olbrzymiego dorobku w literaturze prawniczej w postaci artykułów prawniczych, komentarzy, monografii dostępnych zarówno w formie papierowej, PDF, czy ebooków.

Jest to wynik tego, że każdy praktykujący prawnik, bez względu na to czy jest radcą prawnym, adwokatem, sędzią, prokuratorem, komornikiem czy notariuszem, w większym lub mniejszym stopniu zetknął się z przepisami z zakresu postępowania cywilnego. W efekcie znajomość regulacji z zakresu postępowania cywilnego, to podstawa warsztatu każdego prawnika, której wiele czasu poświęca się zarówno podczas studiów prawniczych, jak i podczas aplikacji zawodów prawniczych.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę