Facebook
Kategorie
Kategorie

Finanse publiczne

17 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo ba....

Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat, Michał Bitner, Maciej Ślifirczyk, Elżbieta Kornberger-Sok...
W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce.
80,10 zł

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu....

Stan prawny na: 4.09.2017 r.Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do 4 września 2017 r....
17,91 zł

Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet

Urszula Zawadzka-Pąk, Joanna M. Salachna, Grażyna Michalczuk
W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak: uchwała budżetowa, wymogi w zakresie sporządzania planu dochodów, planu wydatków oraz planu przychodów i rozchodów oraz rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego.
116,10 zł

Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

Dobrosława Antonów
W publikacji przedstawiono m.in.: kategorie czynności podlegających opłacie skarbowej i wolnych od tej opłaty, przesłanki powstania i zasady realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej oraz konsekwencje braku realizacji zapłaty opłaty.
125,10 zł

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

Bogumił Pahl
W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych.
62,10 zł

Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych

Adam Błaszko
Publikacja w sposób przystępny i kompleksowy przedstawia spektrum zagadnień dotyczących obowiązków i czynności finansowo-księgowych w jednostce sektora finansów publicznych w roku budżetowym oraz zasad odpowiedzialności za ich wykonanie.
116,10 zł

Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publiczne....

Michał Bitner
Pierwsza na rynku monografia prawnicza zawierająca usystematyzowany wykład prawnych ograniczeń deficytu budżetu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego jako instytucji prawa finansów publicznych.
139,00 zł

Lex Zoll. Zarys prawno-ekonomiczno-historyczny

Robert Jastrzębski
Publikacja stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie tzw. lex Zoll, czyli rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.
134,10 zł

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obsza....

Magdalena Bielikow-Kucharska
Kompleksowe omówienie nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych.
116,10 zł

Zamknięcie roku w jednostkach sfery finansów publicznych

Karolina Gierszewska, Ewa Sokołowska-Strug, Dorota Skrzypska, Ewa Ostapowicz, Renata Niemi...
Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych....
62,10 zł

Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednost....

Administracja Księgowego Vademecum Głównego (Redakcja)
Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowyc....
62,10 zł

Roczność i wieloletniość w finansach publicznych

Eugeniusz Ruśkowski (red. nauk.), Kinga Zawadzka-Pąk Urszula, Janusz Stankiewicz, Marcin T...
"Aspekt wydłużenia horyzontu planowania finansowego w sektorze finansów publicznych i sposobu realizacji tego zadania stanowi jeden z kluczowych współczesnych problemów stawianych przed odpowiedzialnymi za politykę fiskalną..."
89,10 zł

Prawo finansów publicznych sektora samorządowego

Krystyna Sawicka, Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec
Podręcznik zawiera aktualne i kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych ze stanowieniem oraz stosowaniem prawa finansów samorządowych z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowego, rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych i sadów administracyjnych oraz literatury....
44,10 zł

Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie

Paweł Smoleń (red. nauk.), Beata Kucia-Guściora, Michał Jędrzejczyk, Piotr Pomorski, Monik...
Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujęcie złożonej tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych. To jedyna publikacja na rynku wydawniczym, w której problematyka dotycząca polskich i europejskich finansów prezentowana jest w układzie alfabetycznym.
44,10 zł

Finanse publiczne

Finanse publiczne to całość zasobów pieniężnych, którymi dysponują władze publiczne, a stanowiących budżet państwa. To także sposób ich alokacji oraz rozdysponowania w celu realizacji określonych celów. Finanse publiczne obejmują także środki pozabudżetowe (parabudżetowe), do których zalicza się m.in, zasoby jednostek samorządu terytorialnego czy ubezpieczeń społecznych.

Zarządzanie finansami ma charakter publiczny i jawny, choć istnieją specyficzne sytuacje, w których zarówno pochodzenie jak i przeznaczenie środków jest niejawne lub wynika z umów międzynarodowych. Budżetem zarządza parlament, natomiast Minister Finansów odpowiada wykonanie planu budżetowego i zarządza sektorem finansów publicznych.

Wyróżnia się 3 podstawowe funkcje finansów publicznych: alokacyjna (rozmieszczenie środków publicznych pomiędzy zadania publiczne i społeczne), redystrybucyjna (podział dochodu oraz dóbr wyprodukowanych społecznie między jego członków) oraz stabilizacyjna (łagodzenie negatywnych skutków zmian koniunktury oraz zmniejszenie wahań koniunkturalnych).

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia