Facebook

 

Szanowni Państwo, z powodu globalnej awarii systemów IT występują problemy w dostępie do serwisów i usług Wolters Kluwer oraz utrudniony jest kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.

Przepraszamy za utrudnienia. Zespół Wolters Kluwer Polska

Dowiedz się więcej →

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 sierpnia 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 420
Więcej informacji

Unikalne połączenie komentarza do przepisów z praktycznym przewodnikiem po ich zastosowaniu. Do tego liczne przykłady, zestawienia i orzecznictwo.

-46%

Meritum. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Meritum. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Unikalne połączenie komentarza do przepisów z praktycznym przewodnikiem po ich zastosowaniu. Do tego liczne przykłady, zestawienia i orzecznictwo.

Stan prawny: 1 sierpnia 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 420
Więcej informacji

Opis publikacji

W nowej rzeczywistości – po wyborach samorządowych 2024 – pojawia się sporo pytań. Czy w Polsce lokalnej nastąpią zmiany na lepsze? Czy nowe władze przeprowadzą audyty działań poprzedników?

Na pewno, niezależnie od sytuacji, kluczowa pozostaje sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. I właśnie w tej dziedzinie książka z cenionej serii „Meritum” będzie stanowić pomocne źródło wiedzy.

Publikacja stanowi unikalne połączenie komentarza do przepisów prawnych z praktycznym przewodnikiem po ich zastosowaniu. Autorzy w przystępny sposób prezentują:

 • Zasady nadrzędne i szczegółowe rachunkowości w JST
 • Odpowiedzialność w tym obszarze, podając podstawy prawne
 • Przykładowe regulacje wewnętrzne
 • Zasady zaciągania zobowiązań (z uwzględnieniem oceny RIO)
 • Subwencje i dotacje
 • Zasady prawidłowej konstrukcji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (WPF)

W nowej rzeczywistości – po wyborach samorządowych 2024 – pojawia się sporo pytań. Czy w Polsce lokalnej nastąpią zmiany na lepsze? Czy nowe władze przeprowadzą audyty działań poprzedników?

Na pewno, niezależnie od sytuacji, kluczowa pozostaje sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. I właśnie w tej dziedzinie książka z cenionej serii „Meritum” będzie stanowić pomocne źródło wiedzy.

Publikacja stanowi unikalne połączenie komentarza do przepisów prawnych z praktycznym przewodnikiem po ich zastosowaniu. Autorzy w przystępny sposób prezentują:

 • Zasady nadrzędne i szczegółowe rachunkowości w JST
 • Odpowiedzialność w tym obszarze, podając podstawy prawne
 • Przykładowe regulacje wewnętrzne
 • Zasady zaciągania zobowiązań (z uwzględnieniem oceny RIO)
 • Subwencje i dotacje
 • Zasady prawidłowej konstrukcji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (WPF)
 • Zaskarżanie decyzji oraz tryb postępowania przed SKO
 • Kontrolę zarządczą, audyt wewnętrzny oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Możliwe do wykorzystania formy realizacji zadań samorządowych.

Publikacja zawiera liczne przykłady, zestawienia i orzecznictwo, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień. Szczególnie cenne są informacje o najczęściej pojawiających się w praktyce problemach i sposobach ich rozwiązania.

Dodatkowe atuty publikacji:

 • Uporządkowana prezentacja treści
 • Jasny i przystępny język
 • Przykłady i case studies
 • Aktualne informacje i orzecznictwo.

Książka jest przeznaczona dla:

 • Pracowników działów finansowych i księgowych JST
 • Pracowników JST zajmujących się kontrolą zarządczą i audytem
 • Pracowników regionalnych izb obrachunkowych
 • Członków regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Kierownik Katedry Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

„Mocną stroną monografii jest to, że przy prezentacji poszczególnych problemów, Autorzy odwołują się do aktów prawnych dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz do obowiązującego orzecznictwa. Ma to istotne znaczenie poznawcze. Autorzy prezentują linię orzeczniczą wypracowaną w ciągu 30 lat przez Kolegia poszczególnych RIO oraz SKO. Taka praktyczna (prawno-ekonomiczna) analiza problemów w monografii to – moim zdaniem- istotna wartość dodana publikacji”.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-08-21
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 420
Seria: Meritum
Rodzaj: Poradnik
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8358-043-2, pdf 978-83-8358-120-0
Kod towaru: KAM-4813 W01P01, EBO-3841 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Joanna M. Salachna – profesor doktor habilitowana nauk prawnych; profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa UwB; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; specjalizuje się w prawie finansów publicznych, w szczególności w prawie finansów samorządowych; autorka i współautorka ponad 180 publikacji, w tym kolejnych komentarzy praktycznych do ustawy o finansach publicznych; przez kilkanaście lat była członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz orzekała w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Dorota Adamek-Hyska – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej, ekspert, trener i konsultant w zakresie rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych nt. rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Katowicach.

Maciej Berek – doktor nauk prawnych; radca prawny, główny legislator Pracodawców RP, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pełnił funkcje m.in. prezesa Rządowego Centrum Legislacji, sekretarza Rady Ministrów, dyrektora generalny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli; przez dwie kadencje (w latach 2009–2017) był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Prowadził szkolenia z zakresu dyscypliny finansów publicznych dla członków Głównej Komisji Orzekającej, członków komisji orzekających pierwszej instancji, kontrolerów NIK; autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, problematyki tworzenia i ogłaszania prawa, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Joanna M. Salachna – profesor doktor habilitowana nauk prawnych; profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa UwB; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; specjalizuje się w prawie finansów publicznych, w szczególności w prawie finansów samorządowych; autorka i współautorka ponad 180 publikacji, w tym kolejnych komentarzy praktycznych do ustawy o finansach publicznych; przez kilkanaście lat była członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz orzekała w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Dorota Adamek-Hyska – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej, ekspert, trener i konsultant w zakresie rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych nt. rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Katowicach.

Maciej Berek – doktor nauk prawnych; radca prawny, główny legislator Pracodawców RP, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pełnił funkcje m.in. prezesa Rządowego Centrum Legislacji, sekretarza Rady Ministrów, dyrektora generalny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli; przez dwie kadencje (w latach 2009–2017) był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Prowadził szkolenia z zakresu dyscypliny finansów publicznych dla członków Głównej Komisji Orzekającej, członków komisji orzekających pierwszej instancji, kontrolerów NIK; autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, problematyki tworzenia i ogłaszania prawa, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Kamil Piotr Kowalewski – doktor nauk prawnych, asesor sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Ewa Lotko – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku oraz członek zarządu Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, w szczególności instrumentów ograniczania deficytu i długu publicznego, budżetu obywatelskiego oraz motywacji podatkowej.

Anna Ostrowska – doktor habilitowana nauk prawnych; radca prawny; profesor Akademii Łomżyńskiej oraz kierownik Katedry Nauk Prawnych na tej uczelni; w latach 2005–2017 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku, od 2018 r. członek Kolegium RIO w Katowicach; w 2009 r. stypendystka British Council i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; w latach 2023–2026 rzecznik dyscyplinarny przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego samorządu terytorialnego, w tym komentarza do ustawy o finansach publicznych oraz Meritum. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Marcin Tyniewicki – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, w latach 2013–2021 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku; członek Zarządu Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego; autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, finansów Unii Europejskiej oraz finansów samorządu terytorialnego, w tym komentarzy do ustawy o finansach publicznych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę