Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Prawo medyczne i ochrona zdrowia

91 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzec....

Ewa Mazur-Pawłowska
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej.
152,10 zł

Leksykon prawa medycznego

Damian Wąsik, Bogusław Sygit
W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i pokrewnych gałęzi prawa oraz terminy ściśle z nimi związane.
134,10 zł

Empatia pracowników medycznych

Ewa Wilczek-Rużyczka
W publikacji podjęto próbę zdefiniowania empatii dojrzałej i wieloaspektowego przedstawienia zagadnień empatii w odniesieniu do pracy lekarzy i pielęgniarek oraz procesu kształcenia przyszłych pracowników medycznych.
71,10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Monika Kwiatkowska
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych.
89,10 zł

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Mirosław Nesterowicz
W publikacji przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego.
152,10 zł

Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Dariusz Fuchs, Marek Świerczyński (redaktor naukowy), Łukasz Żarnowiec, Zbigniew Więckows...
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych stanowiących jedną z najważniejszych innowacji w dziedzinie medycyny.
116,10 zł

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Monika Dobska, Paweł Dobski
W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz możliwością jego integracji z innymi systemami zarządzania.
89,10 zł

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

Tomasz Rek, Dariusz Hajdukiewicz
W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było zgodne z prawami pacjentów.
107,10 zł

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 4. Rola edukacji w prewencji cho....

Andrzej Tokarski (redaktor naukowy), Zbigniew Tokarski (redaktor naukowy)
Podstawowym problemem analizowanym w publikacji jest prewencja mająca na celu zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka oraz ich wczesne wykrywanie i leczenie.
116,10 zł

Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacj....

Agnieszka Fiutak
Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego i odpowiedzialności karnej za jej naruszenie.
107,10 zł

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Marcin Kopeć (redaktor naukowy), Lidia Retkowska-Mika, Elżbieta Buczek, Łukasz Caban, Łuka...
W publikacji zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny.
134,10 zł

Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski

Rafał Stankiewicz
Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
116,10 zł

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz

Damian Wąsik
Publikacja zawiera wnikliwą analizę przepisów ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i jej aktów wykonawczych.
116,10 zł

Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz

Hubert Izdebski, Maciej Dercz (redaktor naukowy), Tomasz Rek
W publikacji autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego.
49,50 zł
99,00 zł

Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej

Marta Szabat (redaktor naukowy), Jan Hartman (redaktor naukowy)
W publikacji poruszono najważniejsze zagadnienia związane z: filozofią umierania i śmierci, opieką hospicyjno-paliatywną, eutanazją, samobójstwem, sekcją zwłok, testamentem życia oraz możliwymi narracjami na temat śmierci.
89,10 zł

Prawo medyczne i ochrona zdrowia

Prawem medycznym nazywamy zbiór norm prawnych wywodzących się z prawa cywilnego i prawa administracyjnego, a także zespół procedur zajmujących się regulacją praw i obowiązków pacjenta, lekarza (również dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego oraz pozostałych pracowników publicznej i niepublicznej służby zdrowia. Normy prawne składające się na polskie prawo medyczne regulują również sposoby funkcjonowania publicznych i prywatnych zakładów ochrony zdrowia wraz z wszelkimi innymi podmiotami, których zakres działalności obejmuje świadczenie usług medycznych.

Najważniejszymi aktami prawa medycznego obowiązującego w Polsce są między innymi: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa Prawo farmaceutyczne, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o leczeniu niepłodności, a także ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wraz z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia