Facebook
Kategorie
Kategorie

Prawo karne wykonawcze

14 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Kazimierz Postulski
W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych.
296,10 zł

Prawo karne wykonawcze

Zbigniew Hołda, Beata Żórawska, Joanna Hołda, Jerzy Migdał
Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne.
53,10 zł

Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjar....

Teodor Szymanowski
W publikacji w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających.
62,10 zł

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karn....

Violetta Konarska-Wrzosek, Andrzej Adamski (redaktor naukowy), Paweł Daniluk, Wojciech Syc...
Interdyscyplinarne studium badań nad instytucją warunkowego zawieszenia wykonania kary.
89,10 zł

Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyc....

Szymon Tarapata
Pierwsze monograficzne opracowanie, które w sposób kompleksowy odnosi się do ról i funkcji dobra prawnego w poszczególnych figurach karnistycznych, istotnych z punktu widzenia odpowiedzialności karnej jednostki.
125,10 zł

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar

Lidia Mazowiecka (redaktor naukowy)
Pierwsza na rynku wydawniczym monografia, w której szeroko omówiono ustawę o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.
71,10 zł

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więzienne....

Beata Baran
W publikacji przedstawiono poszczególne etapy postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Monografia w sposób kompleksowy prezentuje omawianą problematykę przez pryzmat standardów sprawiedliwości proceduralnej.
116,10 zł

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do nowelizacji 2016

Krzysztof Dąbkiewicz
Publikacja zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
89,10 zł

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Krzysztof Dąbkiewicz
W publikacji dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym.
152,10 zł

Prawo karne wykonawcze. Zagadnienia procesowe

Wojciech Sych, Anna Gerecka-Żołyńska
Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego
53,10 zł

Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna

Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał
Podręcznik w kompleksowy sposób omawia zagadnienia poświęcone wykonywaniu kar, środków karnych i zabezpieczających z perspektywy zarówno prawa polskiego, jak i międzynarodowego.
53,10 zł

Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitenc....

Adam Kwieciński
Publikacja ukazuje prawne aspekty postępowania penitencjarnego w odniesieniu do najważniejszych grup skazanych w polskim systemie penitencjarnym, w tym:wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych,zakwalifikowanych jako niebezpieczni,szczególnie chronionych,uzależnionych od środków odurzając....
89,10 zł

Prawo karne wykonawcze

Naturalna i logiczna jest ścisła zależność prawa karnego wykonawczego z materialnym i procesowym. Razem pozwalają na efektywne przeprowadzanie postępowań karnych. Prawo procesowe pozwala na osądzenie sprawcy i wymierzenie mu stosownej kary (środków karnych czy środków zabezpieczających), a prawo wykonawcze umożliwia egzekucję tego orzeczenia przez odpowiednie organy państwowe. Kodeks określa także zakresy uprawnień i obowiązków poszczególnych stron procesu (poszkodowanych, sprawców / skazanych czy organów państwowych).

Uogólniając, prawo karne wykonawcze to katalog norm regulujących wykonanie kar prawnych przewidzianych w innych gałęziach prawa - karnym, skarbowym, wykroczeń. Nie zawiera jednak przepisów dotyczących środków penalnych stosowanych w odniesieniu do osób nieletnich. Obowiązujące przepisy zawarte są głównie w ustawie z czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy.

Integralną częścią prawa karnego wykonawczego jest prawo penitencjarne, obejmujące przepisy traktujące o karach pozbawienia wolności (w tym aresztu i aresztu wojskowego).

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia