Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Autor

Więcej Mniej serii

Rok wydania od/do

Od: Do:

Cena detaliczna od/do

Od: Do:
Więcej Mniej serii
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Prawo handlowe

222 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Kodeksowe umowy handlowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Andrzej Kidyba (redaktor naukowy), Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Katarzyna Kopaczyń...
W książce omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. 
215,10 zł

Pozakodeksowe umowy handlowe

Andrzej Kidyba (redaktor naukowy), Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, P...
Kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych.
215,10 zł

Przegląd Prawa Handlowego

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.
69,00 zł

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II

Andrzej Kidyba
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych.
413,10 zł

PAKIET: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II + Prawo handlo....

Andrzej Kidyba
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania.W 14. wydaniu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowyc....
413,43 zł
528,00 zł

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych,....

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. 
161,10 zł
Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów
Bestseller
71,10 zł

Prawo spółek handlowych

Maciej Mataczyński, Tomasz Sójka, Stanisław Sołtysiński, Feliks Zedler, Dorota Sokołowska,...
W podręczniku zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych.
62,10 zł

Kodeks spółek handlowych. Przepisy

Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Uwzględniono m.in. zmianę wprowadzoną ustawą z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cyw....
16,11 zł
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych
Bestseller
Bestseller

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności....

Stan prawny na 4 sierpnia 2017 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 791)21 cze....
62,10 zł

Prawo kontraktów

Zbigniew Kuniewicz (redaktor naukowy), Dorota Sokołowska (redaktor naukowy)
Celem publikacji jest wyjaśnienie możliwie największej ilości zagadnień związanych z wykorzystaniem umowy dla nawiązywania, zmiany i ustania relacji prawnych.
199,20 zł

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu.
143,10 zł

Szczególne formy spółek

Ewa Skibińska, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Justyna Dąbrowska, Andrzej Kidyba (redaktor...
Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich.
215,10 zł

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I

Andrzej Kidyba (redaktor naukowy), Józef Frąckowiak, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Mare...
W prezentowanym tomie omówiono przepisy ogólne oraz regulujące działanie spółek osobowych - jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.
179,10 zł

Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup s....

Mariusz Stanik
W monografii dokonano analizy polskiej regulacji prawa grup spółek w kontekście zasady przejrzystości stosunków korporacyjnych zachodzących pomiędzy uczestnikami takiego zgrupowania.
116,10 zł

Prawo handlowe

Prawo handlowe stanowi gałąź prawa prywatnego wyrosłą na normach prawa cywilnego. Podstawowym zadaniem przepisów prawa handlowego jest regulowanie wszelkich form obrotu cywilnoprawnego.

Publikacje traktujące o prawie handlowym bardzo często zawierają stwierdzenie, iż specyfika prawa handlowego opiera się na trzech założeniach stanowiących niezbędne elementy funkcjonowania gospodarki, czyli na kredycie, bezpieczeństwie i szybkości.

Akty prawne prawa handlowego dzielą się na akty prawne o charakterze ogólnym oraz akty prawne o charakterze szczególnym.

Do aktów prawnych prawa handlowego o charakterze ogólnym zaliczamy m. in. ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Do aktów prawnych prawa handlowego o charakterze szczególnym zaliczamy takie przepisy, jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia