Facebook
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 14 stycznia 2024 r.
Wydanie: 2
Liczba stron: 788
Więcej informacji

Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życia 15.09.2023 r. i istotnie zmieniła przepisy regulujące transgraniczne i krajowe reorganizacje korporacyjne. W publikacji omówiono m.in....

Pełny opis

Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życia 15.09.2023 r. i istotnie zmieniła przepisy regulujące transgraniczne i krajowe reorganizacje korporacyjne. W publikacji omówiono m.in. nową instytucję podziału przez wyodrębnienie, a także transgraniczny podział i przekształcenie. Uwzględniono również wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prostej spółki akcyjnej oraz możliwość objęcia transformacjami spółki komandytowo-akcyjnej.

Mniej
-10%

Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz

Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz

Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życia 15.09.2023 r. i istotnie zmieniła przepisy regulujące transgraniczne i krajowe reorganizacje korporacyjne. W publikacji omówiono m.in....

Pełny opis

Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życia 15.09.2023 r. i istotnie zmieniła przepisy regulujące transgraniczne i krajowe reorganizacje korporacyjne. W publikacji omówiono m.in. nową instytucję podziału przez wyodrębnienie, a także transgraniczny podział i przekształcenie. Uwzględniono również wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prostej spółki akcyjnej oraz możliwość objęcia transformacjami spółki komandytowo-akcyjnej.

Mniej
Stan prawny: 14 stycznia 2024 r.
Wydanie: 2
Liczba stron: 788
Więcej informacji

Opis publikacji

Komentarz szczegółowo omawia instytucje prawa handlowego dotyczące transformacji (zmian) formy organizacyjno-prawnej podmiotów gospodarczych w postaci: łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. Nacisk został położony na aspekt praktyczny publikacji, tj. zagadnienia związane z faktycznym zastosowaniem analizowanych regulacji prawnych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy – przede wszystkim doradcy transakcyjni – korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych, przybliżyli tę skomplikowaną problematykę.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życia 15.09.2023 r. i istotnie zmieniła przepisy regulujące transgraniczne i krajowe reorganizacje korporacyjne. W publikacji omówiono m.in. nową instytucję podziału przez wyodrębnienie, a także transgraniczny podział i przekształcenie. Uwzględniono również wpr...

Komentarz szczegółowo omawia instytucje prawa handlowego dotyczące transformacji (zmian) formy organizacyjno-prawnej podmiotów gospodarczych w postaci: łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. Nacisk został położony na aspekt praktyczny publikacji, tj. zagadnienia związane z faktycznym zastosowaniem analizowanych regulacji prawnych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy – przede wszystkim doradcy transakcyjni – korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych, przybliżyli tę skomplikowaną problematykę.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życia 15.09.2023 r. i istotnie zmieniła przepisy regulujące transgraniczne i krajowe reorganizacje korporacyjne. W publikacji omówiono m.in. nową instytucję podziału przez wyodrębnienie, a także transgraniczny podział i przekształcenie. Uwzględniono również wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prostej spółki akcyjnej oraz możliwość objęcia transformacjami spółki komandytowo-akcyjnej. Analizę poszczególnych regulacji prawnych uzupełnia zbiór wzorcowych dokumentów i pism mających zastosowanie w procedurach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.

Opracowanie jest przeznaczone dla menedżerów, przedsiębiorców, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Zawarte w publikacji wzory pism są dostępne w wersji elektronicznej (https://www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe). Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2024-02-22
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 2
Liczba stron: 788
Okładka: twarda
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo handlowe
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8358-321-1
Kod towaru: KAM-3326 W02P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Małgorzata Badowska – radca prawny; partner Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania oraz zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych.

Michał Boryczka – radca prawny. Jego specjalizacja to bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, połączenia, podziały oraz przekształcenia, w tym transgraniczne, transakcje M&A oraz restrukturyzacja grup kapitałowych. Doradza również w zakresie transakcji prywatyzacyjnych, opracowywania programów opcji menedżerskich oraz bieżącej obsługi prawnej stowarzyszeń i fundacji.

Maciej Boryczko – radca prawny. Jego specjalizacja to prawo cywilne, bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, łączenie, podział i przekształcanie spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych, obsługa prawna transakcji M&A na rynku niepublicznym. Koordynuje prace zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby transakcji.

Małgorzata Badowska – radca prawny; partner Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania oraz zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych.

Michał Boryczka – radca prawny. Jego specjalizacja to bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, połączenia, podziały oraz przekształcenia, w tym transgraniczne, transakcje M&A oraz restrukturyzacja grup kapitałowych. Doradza również w zakresie transakcji prywatyzacyjnych, opracowywania programów opcji menedżerskich oraz bieżącej obsługi prawnej stowarzyszeń i fundacji.

Maciej Boryczko – radca prawny. Jego specjalizacja to prawo cywilne, bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, łączenie, podział i przekształcanie spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych, obsługa prawna transakcji M&A na rynku niepublicznym. Koordynuje prace zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby transakcji.

Krzysztof Jasiński – radca prawny; absolwent Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego organizowanych przez Szkołę Główną Handlową; autor wielu publikacji, m.in. w „Przeglądzie Prawa Handlowego”. Jego specjalizacja to transakcje M&A, bankowość i finanse, analizy due diligence, prawo spółek i prawo handlowe.

Marcin Kasprzyk – radca prawny. Jego specjalizacja to prawo handlowe, bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, transakcje M&A na rynku niepublicznym oraz analizy due diligence.

Maciej Kożuchowski – radca prawny; partner Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), obsłudze spółek prawa handlowego (w tym negocjacjach strategicznych kontraktów związanych z działalnością operacyjną) oraz prawnych aspektach procesów pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorców.

Karolina Krzal-Kwiatkowska – radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, prawie konkurencji oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Koordynuje prace zespołu w zakresie analiz due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych.

Tomasz Maślak – radca prawny. Jego specjalizacja to transakcje M&A, postępowania antymonopolowe w sprawach koncentracji, analizy due diligence. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych oraz obsłudze prawnej spółek prawa handlowego.

Marek Michalski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni w latach 2010–2020; prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA; arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz wielokrotny ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP; sędzia Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; członek zespołu do spraw Reformy Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i członek Komisji Kodyfikacyjnej do grudnia 2015 r.; od 2017 r. arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; autor wielu publikacji z dziedziny prawa spółek.

Katarzyna Olszak – radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach M&A, prawie spółek handlowych oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Doradza klientom krajowym i zagranicznym w ramach procesów inwestycyjnych na rynku private equity i venture capital, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Służy aktywnym wsparciem począwszy od momentu strukturyzacji transakcji, ale również po jej zamknięciu. Koordynuje i nadzoruje przebieg transakcji, a także procesy legal due diligence.

Majka Rucińska [ORCID: 0000-0003-0513-1993] – specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), transakcjach private equity, jak również w kwestiach dotyczących corporate governance i posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne nabyte w toku realizacji transakcji M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości oraz ekonomicznej analizy prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich z zakresu ekonomicznej analizy prawa w Polskiej Akademii Nauk (rozprawa doktorska w obszarze corporate governance, w trakcie prac nad którą prowadziła badania naukowe jako visiting researcher na Uniwersytecie Georgetown oraz w Instytucie Prawa Prywatnego Porównawczego i Międzynarodowego im. Maxa Plancka).

Karol Stępniak [ORCID: 0000-0003-1243-3818] – doktorant badający aspekty kolizyjnoprawne transgranicznych reorganizacji spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w szeroko rozumianej praktyce M&A oraz bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń.

Julia Trzmielewska – adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz transakcjach fuzji i przejęć (M&A). Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych, a także prowadzeniu analiz due diligence.

Małgorzata Wiśniewska – radca prawny. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Zajmuje się również prowadzeniem sporów sądowych, w szczególności sporów finansowych, wspierając m.in. banki i instytucje finansowe w prowadzeniu wszelkiego rodzaju postępowań spornych, w tym w sporach dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych (phishing). Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa nowych technologii oraz prawa IT.

Bartłomiej Woźniak [ORCID: 0000-0003-0957-2040] – adwokat; doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), Szkoły Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW prowadzonego we współpracy z University of Florida – Fredric G. Levin College of Law. W 2019 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zawodowo specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych.

Monika Żulińska – radca prawny. Jej specjalizacja to transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, prawo konkurencji, w szczególności w zakresie koncentracji przedsiębiorców oraz bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego. Doradza w obszarach restrukturyzacji i upadłości.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę