Facebook
Zestaw
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Produkty w pakiecie

Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz

Marek Michalski, Małgorzata Wiśniewska, Krzysztof Jasiński, Michał Boryczka, Maciej Kożuch...

Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życia 15.09.2023 r. i istotnie zmieniła przepisy regulujące transgraniczne i krajowe reorganizacje korporacyjne. W publikacji omówiono m.in. nową instytucję podziału przez wyodrębnienie, a także transgraniczny podział i przekształcenie. Uwzględniono również wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prostej spółki akcyjnej oraz możliwość objęcia transformacjami spółki komandytowo-akcyjnej.

Wolters Kluwer Polska KAM-3326 W02P01 Rok publikacji: 2024

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Małgorzata Dumkiewicz

Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, osadzone w szerokim kontekście bogatego dorobku orzecznictwa wypracowanego przez ponad dwadzieścia lat obowiązywania kodeksu, oraz problemów, jakie przy jego stosowaniu wyłoniły się w praktyce funkcjonowania spółek handlowych.

Wolters Kluwer Polska KAM-3388 W02P01 Rok publikacji: 2024

Autorzy

Bartłomiej Woźniak [ORCID: 0000-0003-0957-2040] – adwokat; doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), Szkoły Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW prowadzonego we współpracy z University of Florida – Fredric G. Levin College of Law. W 2019 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zawodowo specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych.

Julia Trzmielewska – adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz transakcjach fuzji i przejęć (M&A). Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych, a także prowadzeniu analiz due diligence.

Karol Stępniak [ORCID: 0000-0003-1243-3818] – doktorant badający aspekty kolizyjnoprawne transgranicznych reorganizacji spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w szeroko rozumianej praktyce M&A oraz bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń.

Karolina Krzal-Kwiatkowska – radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, prawie konkurencji oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Koordynuje prace zespołu w zakresie analiz due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych.

Katarzyna Olszak – radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach M&A, prawie spółek handlowych oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Doradza klientom krajowym i zagranicznym w ramach procesów inwestycyjnych na rynku private equity i venture capital, zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Służy aktywnym wsparciem począwszy od momentu strukturyzacji transakcji, ale również po jej zamknięciu. Koordynuje i nadzoruje przebieg transakcji, a także procesy legal due diligence.

Krzysztof Jasiński – radca prawny; absolwent Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego organizowanych przez Szkołę Główną Handlową; autor wielu publikacji, m.in. w „Przeglądzie Prawa Handlowego”. Jego specjalizacja to transakcje M&A, bankowość i finanse, analizy due diligence, prawo spółek i prawo handlowe.

Maciej Boryczko – radca prawny. Jego specjalizacja to prawo cywilne, bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, łączenie, podział i przekształcanie spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych, obsługa prawna transakcji M&A na rynku niepublicznym. Koordynuje prace zespołu prawników przygotowujących analizy due diligence na potrzeby transakcji.

Maciej Kożuchowski – radca prawny; partner Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), obsłudze spółek prawa handlowego (w tym negocjacjach strategicznych kontraktów związanych z działalnością operacyjną) oraz prawnych aspektach procesów pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorców.

Majka Rucińska [ORCID: 0000-0003-0513-1993] – specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), transakcjach private equity, jak również w kwestiach dotyczących corporate governance i posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne nabyte w toku realizacji transakcji M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości oraz ekonomicznej analizy prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich z zakresu ekonomicznej analizy prawa w Polskiej Akademii Nauk (rozprawa doktorska w obszarze corporate governance, w trakcie prac nad którą prowadziła badania naukowe jako visiting researcher na Uniwersytecie Georgetown oraz w Instytucie Prawa Prywatnego Porównawczego i Międzynarodowego im. Maxa Plancka).

Marcin Kasprzyk – radca prawny. Jego specjalizacja to prawo handlowe, bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, transakcje M&A na rynku niepublicznym oraz analizy due diligence.

Marek Michalski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni w latach 2010–2020; prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA; arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz wielokrotny ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP; sędzia Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; członek zespołu do spraw Reformy Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i członek Komisji Kodyfikacyjnej do grudnia 2015 r.; od 2017 r. arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; autor wielu publikacji z dziedziny prawa spółek.

Małgorzata Badowska – radca prawny; partner Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania oraz zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych.

Małgorzata Dumkiewicz – doktor habilitowana nauk prawnych, zatrudniona na stanowisku profesora UMCS w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; autorka publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym monografii "Wspólność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" (2011) oraz "Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych" (2016), a także komentarza orzeczniczego "Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa" (2015).

Małgorzata Wiśniewska – radca prawny. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Zajmuje się również prowadzeniem sporów sądowych, w szczególności sporów finansowych, wspierając m.in. banki i instytucje finansowe w prowadzeniu wszelkiego rodzaju postępowań spornych, w tym w sporach dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych (phishing). Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa nowych technologii oraz prawa IT.

Michał Boryczka – radca prawny. Jego specjalizacja to bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, połączenia, podziały oraz przekształcenia, w tym transgraniczne, transakcje M&A oraz restrukturyzacja grup kapitałowych. Doradza również w zakresie transakcji prywatyzacyjnych, opracowywania programów opcji menedżerskich oraz bieżącej obsługi prawnej stowarzyszeń i fundacji.

Monika Żulińska – radca prawny. Jej specjalizacja to transakcje fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, prawo konkurencji, w szczególności w zakresie koncentracji przedsiębiorców oraz bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego. Doradza w obszarach restrukturyzacji i upadłości.

Tomasz Maślak – radca prawny. Jego specjalizacja to transakcje M&A, postępowania antymonopolowe w sprawach koncentracji, analizy due diligence. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych oraz obsłudze prawnej spółek prawa handlowego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę