Facebook
Kategorie
Kategorie

Podręczniki: Prawo konstytucyjne i ustrojowe

19 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi

Mirosław Granat, Mirosław Granat
Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
63,00 zł

Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne,....

Piotr Ruczkowski, Marian Zdyb (redaktor naukowy), Monika Augustyniak, Jerzy Stelmasiak (re...
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego.
71,10 zł

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Chmaj (red. naukowy), Jacek Chmaj Marek (redaktor naukowy)
W publikacji omówiono m.in. pojęcie, istotę oraz genezę wolności i praw człowieka, kwestię równości wobec prawa, a także wszelkie wolności i prawa osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne.
53,10 zł

Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa

Tomasz Demendecki, Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski
W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej.
58,50 zł

Polskie prawo konstytucyjne

Dariusz Górecki (red. naukowy)
W publikacji przedstawiono zarówno przemiany, które dokonały się w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918-1997, jak i wprowadzane obecnie rozwiązania, których celem jest dostosowanie prawa do wymogów współczesności.
62,10 zł

Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności

Hubert Izdebski
Podręcznik uwzględnia stan prawny na sierpień 2011 roku. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności to podręcznik, który stanowi kompleksowe, uwzględniające także problematykę mienia i finansów, opracowanie prawnych podstaw organizacji i działalności samorządu terytorialnego. Łączy on wą....
62,10 zł

Prawo konstytucyjne. Minirepetytorium

Anna Deryng
MINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikację wyróżnia: przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie na....
17,91 zł

Historia myśli ustrojowej i społecznej

Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski, Michał Jaskólski (red. nauk.)
Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcznik do historii myśli ustrojowej i społecznej - przedmiotu należącego do kanonu programowego studiów drugiego stopnia na kierunku administracja. Zawiera syntetyczny przegląd kierunków ewolucji zachodniej myśli ustrojowej i społecznej, od staro....
53,10 zł

Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r.

Wiesław Skrzydło
Uaktualnione, siódme już wydanie podręcznika obejmuje szczegółowe i przystępne omówienie m.in.:zasad ustroju politycznego,regulacji prawnych dotyczących organizacji, podstaw funkcjonowania i kompetencji organów władzy państwowej oraz zasad i funkcji prawa wyborczego. W najnowszym wydaniu przeds....
44,10 zł

Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Ob....

Artur Biłgorajski
Praktyczne wskazówki zwiększające szansę na pozytywne rozpatrzenie poszczególnych pism procesowych przez właściwe organy.
53,10 zł

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych

Paweł Sarnecki
Prezentowany podręcznik obejmuje analizę ustrojów sześciu państw współczesnych - Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Francji i Szwajcarii - których ustawy zasadnicze zawierają, w ocenie autora, modelowe rozwiązania konstytucyjne większości problemów ustrojowych współczesnych dem....
44,10 zł

Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy

Anna Rosner (red. nauk.)
Podręcznik zawiera kilkuset pytań i ułożenie zadań w formie kazusów, tak aby student mógł sprawdzić, czy zrozumiał przyswajany materiał, zapoznał się z siatką pojęć, instytucjami funkcjonującymi często do dziś.
28,80 zł

Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia

Ewelina Gierach, Mirosław Granat, Marek Zubik
W opracowaniu Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia w sposób praktyczny omówiono wybrane problemy konstytucyjne. Książka pozwala wiązać wiedzę teoretyczną z problemami praktyki, widzianymi na tle szerszych zagadnień ustrojowych. Poszczególne kazusy odnoszą się do konkretnych zagadnień konstytucy....
44,10 zł

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej. Repetytorium

Bartłomiej Wojtyniak (red.), Michał Pyka (red.)
Książka ta jest efektem pracy grupy pasjonatów, którzy spotkali się w ramach działalności Sekcji Prawa Unii Europejskiej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsekwencje reformy ustrojowej Unii Europejskiej wprowadzonej w Traktacie lizbońskim, a także potrzeba synte....
35,10 zł

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki
W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego. Obszernie omówiono w niej także problem....
53,10 zł

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia