Facebook
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 272
Więcej informacji

Opracowanie jest być odpowiedzią na problemy w relacjach akademickich, wkazuje, co i jak należałoby zmienić, by uczelnie stały się bliższe młodym ludziom.

-46%

Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku

Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku

Opracowanie jest być odpowiedzią na problemy w relacjach akademickich, wkazuje, co i jak należałoby zmienić, by uczelnie stały się bliższe młodym ludziom.

Opis publikacji

Od lat wskazuje się na postępujący upadek tradycyjnych wartości w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie można jednak powiedzieć, że we współczesnym świecie nie ma już autorytetów – one istnieją, choć są inaczej rozumiane.

Takimi autorytetami powinni być m.in. nauczyciele akademiccy, zwłaszcza w niepewnych czasach, w jakich żyjemy. Czy zawsze stają oni na wysokości zadania i odpowiadają na zmieniające się potrzeby młodzieży?

Bywa różnie i stąd pomysł stworzenia opracowania, które w całości oddaje głos studentom i umożliwia im wypowiedzenie się w istotnych dla nich kwestiach, dotyczących m.in.:
• relacji uniwersyteckich opartych na wspólnym dążeniu do wiedzy i wymianie myśli,
• regulacji prawnych określających granicę między tym, co dopuszczalne, a tym, co niedozwolone w przestrzeni akademickiej czy
• zagadnień dotyczących nierówności i dyskryminacji, w tym związanych z orientacją seksualną i niepełnosprawnością.


Od lat wskazuje się na postępujący upadek tradycyjnych wartości w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie można jednak powiedzieć, że we współczesnym świecie nie ma już autorytetów – one istnieją, choć są inaczej rozumiane.

Takimi autorytetami powinni być m.in. nauczyciele akademiccy, zwłaszcza w niepewnych czasach, w jakich żyjemy. Czy zawsze stają oni na wysokości zadania i odpowiadają na zmieniające się potrzeby młodzieży?

Bywa różnie i stąd pomysł stworzenia opracowania, które w całości oddaje głos studentom i umożliwia im wypowiedzenie się w istotnych dla nich kwestiach, dotyczących m.in.:
• relacji uniwersyteckich opartych na wspólnym dążeniu do wiedzy i wymianie myśli,
• regulacji prawnych określających granicę między tym, co dopuszczalne, a tym, co niedozwolone w przestrzeni akademickiej czy
• zagadnień dotyczących nierówności i dyskryminacji, w tym związanych z orientacją seksualną i niepełnosprawnością.


Ico_Gray_6.gif [752 B] Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do osób związanych z kształceniem uniwersyteckim. Nie tylko do kadry zarządzającej, lecz przede wszystkim do nauczycieli akademickich, a także administracji.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2021-05-20
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2021
Wydanie: 1
Liczba stron: 272
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8246-158-9, pdf 978-83-8246-442-9, epub 978-83-8246-444-3, mobi 978-83-8246-446-7
Kod towaru: KAM-4342 W01Z01, EBO-3322 W01P01, EBO-3322 W01E01, EBO-3322 W01M01

Autorzy

Małgorzata Bryk – studentka V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”. Uczestniczka międzynarodowych studenckich konferencji naukowych dotyczących praw człowieka, m.in. „BME Model United Nations Budapest Conference 2019”. Prelegentka debaty „Czy(m) są prawa kobiet?” organizowanej w ramach projektu społecznego „Ludzie Ludziom”. Stypendystka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów. Uczestniczka europejskiej wymiany studenckiej w ramach programu „Erasmus +”, a także przedsięwzięcia naukowego „Zrównoważony Rozwój – Debiut Naukowy 2021”. Jej zainteresowania naukowe obejmują rolę organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie, prawa człowieka oraz szeroko pojmowany zrównoważony rozwój.

Dominik Gabor – student V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej. Członek Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego. Asystent w jednej z największych kancelarii prawnych na Śląsku. Uczestnik konferencji naukowych. Współautor monografii E-sport. Prawne aspekty, Warszawa 2021, autor Inline linking i framing w świetle prawa autorskiego, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2020/9 (2). Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo własności intelektualnej, nowych technologii oraz ochrony danych osobowych.

Katarzyna Grzybczyk – profesor doktor habilitowana; pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny, mediator sądowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych; zajmuje się prawem własności intelektualnej, prawem reklamy oraz prawem prywatnym międzynarodowym; autorka wielu publikacji z tego zakresu.

Małgorzata Bryk – studentka V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”. Uczestniczka międzynarodowych studenckich konferencji naukowych dotyczących praw człowieka, m.in. „BME Model United Nations Budapest Conference 2019”. Prelegentka debaty „Czy(m) są prawa kobiet?” organizowanej w ramach projektu społecznego „Ludzie Ludziom”. Stypendystka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów. Uczestniczka europejskiej wymiany studenckiej w ramach programu „Erasmus +”, a także przedsięwzięcia naukowego „Zrównoważony Rozwój – Debiut Naukowy 2021”. Jej zainteresowania naukowe obejmują rolę organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie, prawa człowieka oraz szeroko pojmowany zrównoważony rozwój.

Dominik Gabor – student V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej. Członek Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego. Asystent w jednej z największych kancelarii prawnych na Śląsku. Uczestnik konferencji naukowych. Współautor monografii E-sport. Prawne aspekty, Warszawa 2021, autor Inline linking i framing w świetle prawa autorskiego, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2020/9 (2). Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo własności intelektualnej, nowych technologii oraz ochrony danych osobowych.

Katarzyna Grzybczyk – profesor doktor habilitowana; pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny, mediator sądowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych; zajmuje się prawem własności intelektualnej, prawem reklamy oraz prawem prywatnym międzynarodowym; autorka wielu publikacji z tego zakresu.

Paweł Jędrysiak – doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie studiów związany z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland. Współorganizator konferencji „Copyright, Patent i Parental Trolling” (październik 2017 r.) oraz „Wieloaspektowość pojęcia plagiatu” (maj 2018 r.). Autor publikacji dotyczących prawa własności intelektualnej, w tym rozdziału poświęconego dozwolonemu użytkowi publicznemu w podręczniku Czego nie wolno robić w Internecie. Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów, Warszawa 2017. W zakresie jego zainteresowań znajduje się problematyka prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

Paweł Kołodziejczyk – student V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członek Koła Naukowego Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae”, uczestnik akademii i wydarzeń poświęconych ochronie praw człowieka w Polsce i na świecie, a także procedurom antydyskryminacyjnym. Aktywnie podejmuje działania na rzecz równości i poprawy sytuacji członków mniejszości społecznych. Pasjonat socjologii i psychologii. Zakres jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim prawo karne i kryminologię.

Aleksandra Lipka – studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Założycielka i Prezeska Zarządu Koła Naukowego Prawa IT. Członkini Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Katowice. Do zakresu jej zainteresowań należą głównie prawo karne materialne i procesowe, prawo medyczne oraz prawo nowych technologii.

Magdalena Orkisz – studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członkini Koła Naukowego Prawa IT. W gronie jej zainteresowań poza prawem własności intelektualnej i szeroko rozumianymi nowymi mediami znajdują się prawne aspekty aktualnych i powszechnych problemów etycznych.

Julia Podworska – studentka V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W trakcie studiów związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland, pełniła m.in. funkcję Dyrektora ds. Programu Praw Człowieka przy Zarządzie Krajowym tej organizacji.
Stypendystka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów. Uczestniczka wielu wydarzeń i szkoleń poświęconych tematyce praw człowieka, brała udział m.in. w Akademii Prawa Antydyskryminacyjnego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Odbyła praktyki studenckie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim na prawach człowieka,

Agnieszka Roksela – studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Koordynatorka programu ELSA High School prowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice. Stypendystka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów. Członkini Koła Naukowego Prawa IT. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim prawo karne materialne i procesowe.

Wiktoria Sikorska – studentka III roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka kursu naukowego z zakresu praw dzieci na Uniwersytecie Harvarda. Wiceprzewodnicząca Koła Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego i członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Stypendystka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów. Uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych. Jej głównymi zainteresowaniami są ochrona praw człowieka, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz prawo karne.

Sandra Słowik – studentka V roku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UŚ. W trakcie studiów związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland, w którym pełniła funkcje Skarbnika oraz Wiceprezesa ds. Marketingu ELSA Katowice. Laureatka VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym. Coroczna stypendystka Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów. Współautorka publikacji naukowej E-sport. Prawne aspekty, Warszawa 2021. Uczestniczka konferencji naukowych, wielu wydarzeń oraz programów związanych z własnością intelektualną. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę