Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Prawo restrukturyzacyjne

9 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych
Bestseller
Bestseller

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności....

Stan prawny na 4 sierpnia 2017 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 791)21 cze....
62,10 zł

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Anna Hrycaj (redaktor naukowy), Patryk Filipiak (redaktor naukowy), Marek Porzycki, Maciej...
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin).
224,10 zł

Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law

Małgorzata Wójtowicz, Jakub Kokowski
Tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski.
152,10 zł

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne

Anetta Malmuk-Cieplak, Aleksandra Machowska (redaktor naukowy), Anna Ludwiczyńska, Bartosz...
Problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego.
143,10 zł

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Monika Gajdzińska-Sudomir, Małgorzata Brzozowska, Bartosz Sierakowski, Piotr Zimmerman, Pa...
Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych.
179,10 zł

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz (redaktor naukowy), Anetta Malmuk-Cieplak, Mirosław Pawełczyk, Da...
W publikacji szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.
260,10 zł

Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.....

Jacek Klich
Prezentowana publikacja dostarcza użytecznych wskazówek i narzędzi niezbędnych w procesie przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej. W opracowaniu ukazano zakres i dynamikę zmian w sektorach ochron....
62,10 zł

Restrukturyzacja szpitali

Tomasz Adam Karkowski
Autor przedstawił analizę rozwiązań systemowych dotyczących restrukturyzacji wybranych szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz programów restrukturyzacyjnych realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym.
44,10 zł

Restrukturyzacje spółek kapitałowych. Aspekty podatkowe

Katarzyna Klimkiewicz, Małgorzata Dankowska, Aleksandra Kozłowska, Patryk Włodarski
Publikacja stanowi kompendium wiedzy podatkowej o restrukturyzacji spółek kapitałowych - od ich przekształceń, połączeń i podziałów, poprzez likwidację, zbycie aktywów, aż do restrukturyzacji w zakresie finansowym. Wszystkie zagadnienia omówione zostały w odniesieniu do obowiązujących regulacj....
134,10 zł

Prawo restrukturyzacyjne

1 stycznia 2016 roku w życie weszła nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne, oddzielając tym samym dotychczasowe procedury upadłościowe od postępowania restrukturyzacyjnego, zawarte w ustawie z 2003 roku (Prawo upadłościowe i naprawcze).

Najważniejszą zmianą, którą przyniosła ustawa jest zmiana kierunku postępowania w stosunku do podmiotów gospodarczych zagrożonych niewypłacalnością.

Od 2016 obowiązuje zasada pierwszeństwa postępowania restrukturyzacyjnego nad likwidacją. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą podjąć odpowiednie kroki w celu naprawy i oddłużenia. Jednocześnie ustawodawca wprowadził cztery procedury - postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Nowe prawo obejmuje kilka istotnych zmian, do których zaliczyć należy instytucję układu częściowego. Do przeprowadzenia restrukturyzacji nie zawsze należy zawrzeć układ z wszystkimi wierzycielami, a jedynie z największymi. Po drugie, ustawa daje możliwość uzyskania pomocy publicznej. Po trzecie zmienia się definicja niewypłacalności, która odchodzi od dotychczasowego kryterium dwóch niezapłaconych w terminie faktur, która dawała podstawę do ogłoszenia upadłości.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia