Facebook
Kategorie
Kategorie
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Finanse publiczne Komentarz do ustawy

Adam Błaszko
infor
Finanse publiczne. Komentarz do ustawy zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wzbogacone o orzecznictwo, przykłady oraz wzory dokumentów. Uwzględnia - wchodzące w życie 28 kwietnia 2017 r. - zmiany w zakresie należności o charakterze....
224,10 zł
249,00 zł

Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2

Izabela Motowilczuk
infor
Miesięczny przegląd nowości- Nowy KSR „Środki trwałe” - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Wyjaśnienia....
56,70 zł
63,00 zł

PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy.Wzory pism z komentarzem

zbiorowa Praca, SA INFOR PL
infor
PIP i ZUS kontrole u pracodawcy. Wzory pism z komentarzem to praktyczna i nieodzowna pomoc dla każdego pracodawcy. Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną war....
115,20 zł
128,00 zł

Zatrudnianie pracowników Poradnik dla pracodawców

infor
Pracę można świadczyć na różnej podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Najpopularniejsza jest umowa o pracę, ale często strony wolą skorzystać z innych umów. Wybierając rodzaj zawieranej umowy, należy sprecyzować jej treść i typ. Umowa cywilnoprawna nie powinna określać obowiąz....
26,91 zł
29,90 zł

Pracownicy tymczasowi

infor
Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która ma charakter okresowy. Jest to stosunek prawny między trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. Niniejsza książka jest praktycznym poradnikiem o zatrudnianiu pracowników tymczasowych po....
53,10 zł
59,00 zł

Nowe emerytury Obowiązki pracodawcy od 1 października 2017 r.

infor
Publikacja przedstawia najważniejsze zmiany w powszechnym systemie emerytalnym obowiązujące od 1 października 2017 r. Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn pociąga za sobą wiele zmian dla pracodawców m.in. zmiana sposobu obliczania ochrony przedemerytalnej. Zmiany obejmą również pracown....
62,10 zł
69,00 zł

KPA Komentarz do zmian

J.Maciej Nowak
infor
KPA. Komentarz do zmian jest praktycznym przewodnikiem po znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. W przystępny sposób przedstawia – wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r. - rewolucyjne zmiany wprowadzone do procedury administracyjnej przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r.Najistotniejsze z....
116,10 zł
129,00 zł

VAT 2017 Podatki Część 1

infor
Od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzony pakiet licznych zmian w przepisach VAT. Nowe przepisy zwiększają formalizm tego podatku oraz wprowadzają nowe obowiązki oraz sankcje za nieprawidłowości w rozliczeniach.Zmiany dotyczą m.in. zasad rejestracji podatników VAT, prowadzenia ewidencji VAT, w tym....
26,91 zł
29,90 zł

Samochód w firmie

infor
Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją mogą być znaczne i po spełnieniu określonych warunków - zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle isto....
26,91 zł
29,90 zł

PIT CIT Ryczałt 2017 Podatki Część 2

infor
Publikacja zawiera ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i wybrane akty wykonawcze do ww. ustaw. Uzupełnieniem każdej z wymienionych ustaw j....
26,91 zł
29,90 zł

ZFŚS 2017 Komentarz

Mariusz Pigulski
infor
Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowią....
62,10 zł
69,00 zł

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r.

zbiorowa Praca, SA INFOR PL
infor
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA NETTO ODLICZENIE KWOT WCZEŚNIEJ WYPŁACONYCH WYNAGRODZENIE ZA WADLIWIE WYKONANĄ PRACĘ WYPŁATA ZAWYŻONEGO WYNAGRODZENIA POTRĄCENIA USTAWOWE Świadczenia alimentacyjne N....
68,40 zł
76,00 zł

Urlopy wypoczynkowe - praktyczne rozliczenia

infor
Publikacja w praktyczny sposób wyjaśnia zasady ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiaru oraz kwestie związane z wynagrodzeniem urlopowym i ekwiwalentem pieniężnym za urlop
68,40 zł
76,00 zł

Regulaminy w zakładzie pracy po zmianach od 1 stycznia 2017

infor
dodatek do wydania : Kodeks pracy 2017 z komentarzem Jak sporządzić regulamin pracy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. Kto wprowadza regulamin pracy Jak należy wprowadzać regulamin pracy Reprezentatywna organizacja związkowa Treść regulaminu pracy Organizacja pracy....
68,40 zł
76,00 zł

Dokumentacja kadrowa w 2017 r.-jak ją prowadzić bez błędów

P.Aleksander Kuźniar, Izabela Nowacka
infor
? Język polski w dokumentacji pracowniczej ? Ochrona danych osobowych ? Przepisy wewnątrzzakładowe? Regulamin pracy ? Regulamin wynagradzania ? Obwieszczenie o systemach czasu pracy ? Informacja o równym traktowniu w zatrudnieniu ? Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę....
68,40 zł
76,00 zł

Jak rozliczać pracowników delegowanych do krajów Unii Europejskiej

Mariusz Makowski
infor
1 .Wybór formy oddelegowania2. Formy wykonywania pracy za granicą.3. Świadczenia otrzymywane przez pracownika przebywającego za granicą a podatek dochodowy.4. Rezydencja podatkowa pracownika.5. Opodatkowanie dochodów pracowników najemnych.6. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pra....
68,40 zł
76,00 zł

Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017

infor
Publikacja zawiera przegląd wszystkich zmian w ustawie o VAT oraz w ustawie o podatku akcyzowym, które obowiązują od 1 stycznia, od 1 marca i od 1 lipca 2017 r. Ponadto w książce omówiono treść najnowszych zmian w kodeksie karnym, które wprowadzają sankcje karne za fałszowanie faktur VAT.Zmiany....
71,10 zł
79,00 zł

Kontrola PIP w 2017 r - prawa i obowiązki

Katarzyna Czajkowska-Motosiuk
infor
Każdy pracodawca może zostać skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy pod względem legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Co więcej, od 1 stycznia 2017 r. kontrole mogą dotyczyć także wypłacania zleceniobiorcom i osobom świadczącym usługi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z mi....
68,40 zł
76,00 zł

Klasyfikacja budżetowa po zmianach - pytania i odpowiedzi

Piotr Wieczorek
infor
Klasyfikacja budżetowa po zmianach – pytania i odpowiedzi 1. Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 2. Jak stosować klasyfikację budżetową w praktyce 3. Klasyfikacja budżetowa – pytania i odpowiedzi
56,70 zł
63,00 zł

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm

infor
Jedyny w swoim rodzaju komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego, które zostały znowelizowane na przełomie 2016/2017 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o zmianach przepisów mających wpływ na rozl....
116,10 zł
129,00 zł

KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2016

infor
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego. Jest stosowana do celów ewidencyjnych, a także do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych.Publikacja „KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010” zawiera pełny....
89,10 zł
99,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników - Podatki, ZUS, Ewidencja

infor
Jakie mogą być źródła finansowania świadczeń dla pracownikówJak rozliczać świadczenia dla celów podatkowych i ZUSKtóre świadczenia należy opodatkować VATJak ewidencjonować świadczenia w księgach rachunkowych
26,91 zł
29,90 zł

Praktyczny Leksykon VAT 2017

infor
Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT.Praktycznie – na przykładach – wyjaśnia, jak prawidłowo:• odliczać VAT,• wystawiać faktury,• ustalać datę powstania obowiązku podatkowego,• rozliczyć VAT od samochodu,• określać wysokość podstawy opodatkowan....
116,10 zł
129,00 zł

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych-praktyczny komentarz

Piotr Wieczorek
infor
MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI Ustawa budżetowa na 2017 r. Nowe prawo oświatowe Zmiany sposobu podziału subwencji oświatowej Zmiana ustawy o rachunkowości Zmiany zasad zarządu mieniem Skarbu Państwa Zmiany w klasyfikacji budżetowej w styczniu 2017 r. WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW Nadw....
56,70 zł
63,00 zł

VAT 2017 Komentarz

Tomasz Krywan
infor
Nasza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, ale również praktyczne przykłady pokazujące jak rozliczać VAT. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz....
359,10 zł
399,00 zł

Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 1

Izabela Motowilczuk
infor
Miesięczny przegląd nowościNowe rozporządzenie w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku Informacja Ministerstwa Finansów na temat zmiany zasad udzielania ulg w należnościach Projekt kolejnej zmiany ustawy o finansach publicznych Przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań – o....
56,70 zł
63,00 zł

Kontrola podatników-nowe proceduty

infor
1. Wprowadzenie – dwie odrębne procedury kontroli 2. Procedura przewidziana w Ordynacji podatkowej 2.1. Organy podatkowe – właściwość 2.1.1. Zmiana właściwości 2.1.2. Wyznaczenie organu podatkowego 2.1.3. Przekazanie sprawy organowi celno-skarbowemu 2.1.4. Spory o właściwość 2.2.....
26,91 zł
29,90 zł

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla sektora publicznego

infor
Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych, podatków, samorządów, oświaty, pomocy społecznej, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, znowelizowanych na przełomie 2016/2017 r. W jednym miejscu....
116,10 zł
129,00 zł

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r.

infor
Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r. 1. Sankcje i kary wynikające z ustawy o VAT 2. Brak i utrata prawa do odliczenia 3. Utrata innych praw 4. Sankcje i kary związane z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 5. Odsetki za zwłokę o....
26,91 zł
29,90 zł

Ordynacja Podatkowa NIP 2017 Podatki Część 3

infor
Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych regulujących sytuację prawno-podatkową podatników: Ordynację podatkową, ustawę o ewidencji podatników i płatników oraz ustawę o administracji podatkowej.Nowością jest ustawa o administracji podatkowej, która pojawia się w porządku prawny....
26,91 zł
29,90 zł

Korekta JPK i VAT 2017

infor
W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie problemy związane z korektą VAT w 2017 r. Czytelnik znajdzie w niej informacje:•kiedy i jak składać korektę JPK_VAT,• jak korygować deklaracje VAT i informacje podsumowujące,• jak rozliczyć wszystkie faktury korygujące,• jak wykonać korektę transakcji....
26,91 zł
29,90 zł

Klasyfikacja budżetowa 2017

Krystyna Gąsiorek
infor
Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane. W 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. Od 1 styczni....
143,10 zł
159,00 zł

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017

infor
Publikacja zawiera wykaz zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych od 1 września 2016 r. i w 2017 r. Zostały one przedstawione w unikatowy sposób przez porównanie treści przepisu przed nowelizacją i po nowelizacji oraz komentarz eksperta do każdego zmienionego artykułu. W publikacji zawa....
71,10 zł
79,00 zł

HR Business Partner

Grzegorz Filipowicz
infor
Pozycja rekomendowana przez : Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner oraz Polish Society for Training & Development.Książka HR Business Partner. Praktyczne rozwiązania budowania wysokoefektywnych organizacji pod redakcją Grzegorza Filipowicza zawiera 12 artykułów nap....
36,00 zł
40,00 zł

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Tadeusz Pieńkowski
infor
Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi.Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w zakresie obowiązków do....
97,20 zł
108,00 zł

Dokumentacja pracownicza w firmie

infor
Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma istotne znaczenie pr....
26,91 zł
29,90 zł

Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym

zbiorowa Praca
infor
Prezentujemy Państwu pierwszą na rynku publikację zawierającą ostateczny tekst właśnie uchwalonej nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Aby sprostać oczekiwaniom....
106,20 zł
118,00 zł

Karta Nauczyciela Komentarz

Agata Piszko
infor
Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji.Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z refor....
142,20 zł
158,00 zł

Jak wygrać przetarg

Andrzela Gawrońska-Baran
infor
Z lektury Czytelnik dowie się:Po pierwsze, gdzie szukać ogłoszeń oraz informacji o przetargach, jak interpretować zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), jak „mierzyć siły na zamiary” – czyli jak przystąpić do przetargu razem z inną firmą, jak polegać na potencjale innej firmy, a....
44,10 zł
49,00 zł

Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2016 z komentarzem - wybór

infor
Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2016 z komentarzem – wybór
44,10 zł
49,00 zł