Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Autor

Więcej Mniej serii

Rok wydania od/do

Od: Do:

Cena detaliczna od/do

Od: Do:
Więcej Mniej serii
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Prawo administracyjne i publiczne

451 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Źródła prawa w samorządzie terytorialnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Bogdan Dolnicki (redaktor naukowy)
W monografii przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów normatywnych oraz aktów prawa miejscowego jako podstawy prawnej działania samorządu terytorialnego - ze szczególnym uwzględnieniem aktów budzących wątpliwości teoretyczne i praktyczne.
179,10 zł

Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo [PRZE....

Anna Ostrowska, Konrad Kędzierski, Konrad Łuczak, Artur Krakała (redaktor naukowy), Sławom...
W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa.
179,10 zł

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Rafał Szczepaniak
Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?
179,10 zł

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych [PRZEDSPRZEDAŻ]

Lidia Więcław-Bator, Leopold Kruszka
W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego.
161,10 zł

Prawo zamówień publicznych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski
Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych.
260,10 zł

Prawo wojskowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Waldemar Kitler (redaktor naukowy), Marta Stepnowska (redaktor naukowy), Dariusz Nowak (re...
Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem kompleksowo omawiającym zagadnienia prawa wojskowego.
89,10 zł

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Bartosz Rakoczy (redaktor naukowy), Karolina Szuma, Karolina Karpus, Małgorzata Szalewska,...
W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko.
134,10 zł

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty....

Edyta Bielak-Jomaa (redaktor naukowy), Urszula Góral (redaktor naukowy)
W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
89,10 zł

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komen....

Hanna Knysiak-Sudyka
Publikacja zawiera komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
161,10 zł

Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokume....

Marcin Dobruk, Tomasz Bolek
Praktyczny przewodnik w zakresie postępowania kontrolnego w administracji rządowej.
179,10 zł

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego [PRZEDSPRZEDAŻ]

Bogusław Dauter
Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu.
242,10 zł

Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacj....

Bogdan Fischer
W opracowaniu zostały zbadane prawne konteksty normy technicznej oraz jej znaczenie dla prawa administracyjnego. Autor ocenia istniejące sposoby prawnej regulacji zagadnień technicznych oraz ich konsekwencje w sferze stosowania prawa.
143,10 zł

Fakultatywne działania administracji publicznej [PRZEDSPRZEDAŻ]

Mariusz Oleś
W publikacji omówiono zagadnienie fakultatywności działania organu administracji publicznej, rozumianej jako przyznany temu organowi przez ustawodawcę wybór pomiędzy podjęciem a powstrzymaniem się od działania.
179,10 zł

Nowe Prawo wodne

Ewa Piętowska, Lucyna Osuch-Chacińska, Agnieszka Cybulska, Piotr Ćwiek, Marta Stachowska,...
Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe....
89,10 zł

Finanse Komunalne

Mirosław Stec
Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO)
57,60 zł

Prawo administracyjne i publiczne

Prawo administracyjne w Polsce dzieli się na trzy główne segmenty - prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe. Każde z nich reguluje odpowiednie dla siebie mechanizmy publiczne.

Prawo ustrojowe definiuje kształt oraz ogólne zasady działania organów administracji publicznej. Prawo materialne stanowi katalog praw i obowiązków dla instytucji państwowych oraz samych obywateli. Reguluje w ten sposób wzajemne stosunki społeczne jakie zachodzą w konsekwencji działalności tych organów. Z kolei prawo procesowe wskazuje na zasady postępowania administracyjnego, a więc na sposób postępowania wobec podmiotów niepodporządkowanych im służbowo oraz na procedury obowiązujące w sprawach wymagających wydania decyzji administracyjnej. Prawo publiczne to gałąź prawa obejmująca ogół norm i przepisów, których zadaniem jest ochrona interesu publicznego. Zatem w przeciwieństwie do prawa prywatnego nie chroni jednostek, ale dba o dobro całego społeczeństwa i państwa jako takiego.

Prawo publiczne ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Z kolei w ramach prawa administracyjnego istnieje możliwość stosowania przymusu państwowego w celu egzekwowania jego norm.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia