Facebook
Kategorie
Kategorie

Prawo w oświacie

135 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 50zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroj....

Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy), Agata Pi...
Publikacja przedstawia zadania, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dla organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przekształcania szkół i zespołów prowadzonych przez te jednostki w całym okresie reformy ustroju szkolnego....
71,10 zł

Statut przedszkola po reformie oświaty [PRZEDSPRZEDAŻ]

Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy), Agata Pi...
Publikacja prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu przedszkola.
53,10 zł

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty [PRZEDSPRZEDAŻ]

Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy), Agata Pi...
Publikacja prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu szkoły.
71,10 zł

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych....

Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy), Agata Pi...
W publikacji przedstawiono poszczególne etapy procedury powierzenia stanowiska dyrektora szkoły - od ogłoszenia konkursu po zatwierdzenie lub unieważnienie jego wyników. 
71,10 zł

Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepi....

Lidia Marciniak, Krzysztof Gawroński
Publikacja zawiera wzory oraz przykłady pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowane w oparciu o przepisy zawarte w aktach prawnych powszechnie obowiązujących w systemie oświaty.
179,10 zł

Dyrektor Szkoły

MIESIĘCZNIK Kierowniczej Kadry Oświatowej, wydawany od 1994 r. Kompendium wiedzy o zarządzaniu szkołą.
31,08 zł

Szkoła w zreformowanym systemie edukacji. Zadania dyrektorów i organów....

Agata Piszko
Książka prezentuje najważniejsze aspekty związane z wprowadzeniem i wdrażaniem nowego ustroju szkolnego, w szczególności zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących.
80,10 zł

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018

Kalendarium: dzień na stronie Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018 to praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2017 - wrzesień 2018).
44,10 zł
49,00 zł

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym

Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy)
Jakie istotne zmiany w kształceniu zawodowym zostaną wprowadzane od 1 września 2017 r.?
71,10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i sys....

Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy)
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór.
159,20 zł

Uczelnie i sztuka rektorstwa. Doświadczenia i refleksje Jerzego Woźnic....

Elżbieta Piotrowska-Albin, Krzysztof Sobczak, Jerzy Woźnicki
Wywiady z Profesorem Jerzym Woźnickim.
44,10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela, pr....

Lidia Marciniak (redaktor naukowy)
Publikacja zawiera zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór.
119,20 zł

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie refo....

Lidia Marciniak (redaktor naukowy), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor naukowy)
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.
71,10 zł

Gimnazja w Polsce: efekty edukacyjne, finanse, organizacja

Antoni Jeżowski
Publikacja jest adresowana do pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów i ekonomistów w zakresie usług publicznych.
35,10 zł

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy

Jarosław Kordziński
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych.
53,10 zł

Prawo w oświecie

Prawo oświatowe jest jedną z gałęzi prawa administracyjnego, której zadanie to regulowanie działań, organizacji oraz prowadzenie nadzoru nad całym systemem oświaty.

Polskie prawo oświatowe zapewnia równy dostęp do oświaty każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej i gwarantuje nieodpłatne pobieranie nauki w zakresie określonym przez ustawę. Prawo oświatowe (szczególnie poprzez Ustawę o systemie oświaty oraz Kartę Nauczyciela) nakazuje pracownikom oświaty postępować zgodnie z dobrem uczniów, obejmuje również szeroką ochroną prawną wszystkich nauczycieli. Przedmiotem zainteresowania polskiego prawa oświatowego jest także dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy każdego ucznia i nauczyciela oraz poszanowanie godności osobistej uczniów wraz z ich prawem do nauki.

Głównymi aktami prawnymi tworzącymi polskie prawo oświatowe są: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - popularnie zwana Kartą Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także ogłoszona 5 lipca 2011 roku ustawa o systemie informacji oświatowej.

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia