Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1220
Więcej informacji

Komentarz zawiera przejrzystą i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uwzględnia bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. W celu przystępnego omówienia problematycznych zagadnień, autorzy posługują się...

Pełny opis

Komentarz zawiera przejrzystą i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uwzględnia bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. W celu przystępnego omówienia problematycznych zagadnień, autorzy posługują się tabelami i schematami.

Mniej
-30%

Finanse publiczne. Komentarz

Finanse publiczne. Komentarz

Komentarz zawiera przejrzystą i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uwzględnia bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. W celu przystępnego omówienia problematycznych zagadnień, autorzy posługują się...

Pełny opis

Komentarz zawiera przejrzystą i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uwzględnia bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. W celu przystępnego omówienia problematycznych zagadnień, autorzy posługują się tabelami i schematami.

Mniej
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1220
Więcej informacji

Opis publikacji

Komentarz zawiera przejrzystą i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uwzględnia bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. W celu przystępnego omówienia problematycznych zagadnień, autorzy posługują się tabelami i schematami.

W publikacji omówiono m.in.:
• fundamentalne zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej,
• organizację sektora finansów publicznych,
• gospodarowanie środkami europejskimi oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych,
• istotę i zakres planowania budżetowego i wieloletniego planowania finansowego,
• nadzór nad wykonywaniem budżetu,
• udzielanie i rozliczanie dotacji,
• cele i zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego,
• procedurę budżetową w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku przepisów mających istotne znaczenie dla funkcjonowania jednostek...

Komentarz zawiera przejrzystą i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uwzględnia bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. W celu przystępnego omówienia problematycznych zagadnień, autorzy posługują się tabelami i schematami.

W publikacji omówiono m.in.:
• fundamentalne zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej,
• organizację sektora finansów publicznych,
• gospodarowanie środkami europejskimi oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych,
• istotę i zakres planowania budżetowego i wieloletniego planowania finansowego,
• nadzór nad wykonywaniem budżetu,
• udzielanie i rozliczanie dotacji,
• cele i zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego,
• procedurę budżetową w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku przepisów mających istotne znaczenie dla funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych akcentowane były potencjalne problemy interpretacyjne, możliwe ich rozwiązanie oraz powiązanie z innymi regulacjami.

Książka przeznaczona jest dla osób zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych, członków organów jednostek samorządu terytorialnego, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, audytorów wewnętrznych oraz prawników specjalizujących się w prawie finansów publicznych i obsłudze prawnej różnych podmiotów sektora finansów publicznych.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-08-03
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 1220
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8328-794-2
Kod towaru: KAM-4792 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Grażyna Michalczuk – doktor habilitowana nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości oraz kierownik Studiów Podyplomowych: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB; praktyk w zakresie rachunkowości; autorka ponad 140 publikacji z zakresu rachunkowości i finansów.

Marta Kuklo – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; mediator, trener; stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative (2005–2006) oraz Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award (2017); specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, w szczególności w mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów; jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa; autorka i współautorka prawie 90 publikacji.

Ewa Lotko – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku oraz członek zarządu Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, w szczególności instrumentów ograniczania deficytu i długu publicznego, budżetu obywatelskiego oraz motywacji podatkowej.

Grażyna Michalczuk – doktor habilitowana nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości oraz kierownik Studiów Podyplomowych: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB; praktyk w zakresie rachunkowości; autorka ponad 140 publikacji z zakresu rachunkowości i finansów.

Marta Kuklo – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; mediator, trener; stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative (2005–2006) oraz Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award (2017); specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, w szczególności w mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów; jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa; autorka i współautorka prawie 90 publikacji.

Ewa Lotko – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku oraz członek zarządu Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, w szczególności instrumentów ograniczania deficytu i długu publicznego, budżetu obywatelskiego oraz motywacji podatkowej.

Anna Ostrowska – doktor habilitowana nauk prawnych; radca prawny; profesor Akademii Łomżyńskiej oraz kierownik Katedry Nauk Prawnych na tej uczelni; w latach 2005–2017 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku, od 2018 r. członek Kolegium RIO w Katowicach; w 2009 r. stypendystka British Council i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; w latach 2023–2026 rzecznik dyscyplinarny przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego samorządu terytorialnego, w tym komentarza do ustawy o finansach publicznych oraz Meritum. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Sławomir Presnarowicz – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Finansowego i Finansów Publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; specjalizuje się w prawie finansowym, ogólnym prawie podatkowym, postępowaniu podatkowym oraz podatkach i opłatach lokalnych; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, w tym prawa podatkowego.

Joanna M. Salachna – profesor doktor habilitowana nauk prawnych; profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa UwB; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; specjalizuje się w prawie finansów publicznych, w szczególności w prawie finansów samorządowych; autorka i współautorka ponad 180 publikacji, w tym kolejnych komentarzy praktycznych do ustawy o finansach publicznych; przez kilkanaście lat była członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz orzekała w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Marcin Tyniewicki – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, w latach 2013–2021 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku; członek Zarządu Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego; autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, finansów Unii Europejskiej oraz finansów samorządu terytorialnego, w tym komentarzy do ustawy o finansach publicznych.

Piotr Woltanowski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; mediator stały w sprawach gospodarczych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z doświadczeniem przy mediowaniu spraw jednostek sektora finansów publicznych; jeden ze współzałożycieli i długoletni członek zarządu Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego; autor ponad 80 publikacji naukowych z zakresu przede wszystkim szeroko pojętego prawa finansowego, w tym wykonywania budżetu państwa, funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, ochrony praw podatnika i praw człowieka; współautor komentarzy do przepisów o wykonywaniu ustawy budżetowej.

Urszula K. Zawadzka-Pąk – doktor habilitowana nauk prawnych; profesor w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; absolwentka m.in. prawa i zarządzania finansami publicznymi na Uniwersytecie Paryż 1 Panteon-Sorbona (Master 2); kierownik grantów Sonata i Preludium finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; wiceprezes Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego; prelegent na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Czechach, Holandii, Danii, Norwegii, we Włoszech, Francji, na Węgrzech oraz Białorusi; autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów
Recenzje

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę