Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Monografie

Monografia to wyczerpująca dany temat lub konkretne zagadnienie praca naukowa, ujmująca oraz omawiająca wszelkie dostępne informacje dotyczące bezpośrednio tego tematu lub zagadnienia. Monografie to przede wszystkim oryginalne i twórcze przedstawienie określonego zagadnienia prawnego, opatrzone właściwym aparatem naukowym w postaci bibliografii lub przypisów. Monografia to podstawowe źródło wykorzystywane podczas pisania prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, magisterskich, doktorskich oraz innych prac naukowych wymagających solidnego zaplecza bibliograficznego.

Sortuj:
Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Zbigniew Kmiecik
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę dowodu z przesłuchania świadka i strony w postępowaniu administracyjnym.
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego – rzeczywistość a oczekiwania
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego – rzeczywistość a oczekiwania

Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono ustawowe i ustrojowe gwarancje partycypacji obywatelskiej w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw wspólnoty samorządowej.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Nowoczesne technologie – szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Nowoczesne technologie – szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych

Andrzej Kidyba, Adam Olejniczak
Wolters Kluwer Polska
Książka jako pierwsza publikacja na rynku podejmuje temat wykorzystania nowych technologii w funkcjonowaniu spółek handlowych.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Pojęcie utworu w prawie autorskim
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pojęcie utworu w prawie autorskim

Ewa Laskowska-Litak
Wolters Kluwer Polska
Książka podejmuje problematykę rozumienia utworu na tle nauk estetycznych, filozoficznych i prawnych.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wojciech Wojtyła, Leszek Bielecki, Mateusz Błachucki, Maciej Błażewski, Anna Brzezińska-Ra...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego
Nowość
Nowość

Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego

Jerzy Supernat
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje dorobek XII Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym

Radosław Koper
Wolters Kluwer Polska
Z książki czytenik dowie się, jak należy przesłuchiwać oskarżonego i świadka w procesie karnym, aby nie naruszyć ich swobody wypowiedzi.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu
Nowość
Nowość

Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

Katarzyna Kamińska
Wolters Kluwer Polska
Szczegółowa analiza prawna została poparta bogatym orzecznictwem, stanowiskami doktryny, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz danymi statystycznymi. W rozważaniach odwołano się do poglądów prezentowanych przez polskich i zagranicznych przedstawicieli nauki oraz praktyków: sędziów, media....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych

Katarzyna Śliwak
Wolters Kluwer Polska
Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej wykonawców w zamówieniach publicznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony konkurencji na rynku zamówień publicznych. Odpowiednie jej zastosowanie wpływa na prawidłowe przeprowadzenie oraz ocenę etapu kwalifikacji podmiotowej w postęp....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Nadużycie prawa a zasada neutralności VAT
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Nadużycie prawa a zasada neutralności VAT

Sylwia Adamczyk-Kaczmara
Wolters Kluwer Polska
Walka z nadużyciami dotyczącymi podatku od wartości dodanej jest celem wspieranym przez przepisy unijne oraz orzecznictwo TSUE. Środki, jakie w tym zakresie mogą zastosować państwa członkowskie, nie powinny wykraczać ponad to, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego poboru podatku i wyeliminow....
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony
Nowość
Nowość

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony

Monika Namysłowska
Wolters Kluwer Polska
W monografii przeanalizowano m.in. następujące zagadnienia: • pojęcie i specyfikę nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami, • rodzaje przepisów prawnych zakazujących np. klauzula generalna, czarna lista, • reklamę wprowadzającą w błąd i reklamę porównawczą, • tajemnicę przedsiębiorst....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej: między kontradyktoryjnością a inkwizycyjnością
Nowość
Nowość

Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej: między kontradyktoryjnością a inkwizycyjnością

Hanna Kuczyńska
Wolters Kluwer Polska
Książka przedstawia jeden z najbardziej kluczowych i aktualnych problemów procedury karnej – wybór między inkwizycyjnością a kontradyktoryjnością modelu rozprawy głównej. Omówiono w niej nie tylko kształt normatywny wybranych instytucji procesowych, lecz także przybliżono dyskusję w doktrynie poszcz....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego
Nowość
Nowość

Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

Marek Mozgawa, Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
Wolters Kluwer Polska
Książka dotyczy istoty, celu i kształtu prawa karnego materialnego w polskim systemie prawnym.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym

Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym

Łukasz Kielin
Wolters Kluwer Polska
W publikacji objęto badaniami porównawczymi sześć państw europejskich,tj. Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Węgry, Słowację i Słowenię. Przyjęte w tych państwach instrumenty uwzględniają nowe tendencje w sposobie ograniczania polityki fiskalnej na przebieg cyklu koniunkturalnego czy możliwość zastosowania....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Umowy w administracji publicznej

Umowy w administracji publicznej

Sławomir Pawłowski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę kontraktów zawieranych w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem najnowszych trendów teoretycznoprawnych.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Ujęcie publicznoprawne
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Ujęcie publicznoprawne

Jadwiga Glumińska-Pawlic, Marek Mikuła, Artur Oleś
Wolters Kluwer Polska
Kompendium wiedzy dla kadry zarządzającej o zasadach odpowiedzialności i sankcjach za naruszenie przepisów – niezależnie od statusu prawnego zarządzanego podmiotu.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych. Ujęcie modelowe

Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych. Ujęcie modelowe

Roman Andrzej Lewandowski
Wolters Kluwer Polska
Książka kompleksowo prezentuje zagadnienia związane z kontrolą menedżerską w szpitalach publicznych. Wdrożenie wskazanych w opracowaniu rozwiązań pomoże szpitalom poprawić uzyskiwane wyniki, w tym jakość i efektywność dostarczanych usług medycznych, a co za tym idzie – zapewnić lepszą opiekę zdrowot....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań

Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań

Eberhard Schmidt-Aßmann
Wolters Kluwer Polska
Podstawowa pozycja współczesnej literatury z zakresu prawa administracyjnego w Niemczech. Tezy w niej zawarte są na tyle uniwersalne, że mogą być stosowane w procesie rozwijania metod badań administracyjnoprawnych także w innych krajach.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny

Michał Rządkowski
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze opracowanie na polskim rynku wydawniczym poświęcone w całości problematyce zakresu podmiotowego umowy o arbitraż. Porusza przy tym zagadnienie tzw. nie-sygnatariuszy (z ang. non-signatories), tj. podmiotów, które pierwotnie nie zawarły zapisu na sąd polubowny, ale wobec których, jak się prz....
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wolters Kluwer Polska
List żelazny jest tradycyjną instytucją procesu karnego, której założeniem jest udzielenie podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu poza granicami Polski, który zdecyduje się wrócić do kraju, gwarancji odpowiadania z tzw. wolnej stopy.
129,00 zł
Więcej
Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I

Sławomira Lerman-Balsaux
Wolters Kluwer Polska
Książka odpowiada na pytanie, jaki system prawny uczestnicy unijnego obrotu transgranicznego mogą wybrać jako prawo obce dla łączącej ich umowy oraz w jaki sposób można dokonać tego zabiegu i jakie będą tego skutki prawne.
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Skuteczność w prawie administracyjnym

Skuteczność w prawie administracyjnym

Czesław Martysz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych, wywłaszczania nieruchomości, uchwał o kierunkach działania organu wykonawczego gminy, kontroli administracji rządowej, czy też pojęcia organu administracji.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Obowiązek informacyjny w zakresie realizowanej strategii podatkowej

Obowiązek informacyjny w zakresie realizowanej strategii podatkowej

Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Artur Halasz, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyścia...
Wolters Kluwer Polska
W książce poddano analizie zagadnienia dotyczące regulacji dotyczącej obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tej strategii. W pierwszej kolejności przedstawiona została jej istota oraz charakter prawny. Następnie omówiono zakres podmiotów obowiązanych do jej sporządzenia i zakres....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do kryzysów, z jakimi mierzy się zarówna Polska, jak i inne kraje świata w XXI w., takich, jak m.in. kryzys migracyjny, gospodarczy czy klimaty....
179,00 zł
Więcej
Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej

Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej

Piotr Ślęzak
Wolters Kluwer Polska
Książka prezentuje instytucje prawne znajdujące zastosowanie do ochrony kulinariów.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

Eugenia Śleszyńska
Wolters Kluwer Polska
Wszechstronny poradnik dla każdego właściciela i zarządcy obiektu budowlanego (w tym dla wspólnot mieszkaniowych), inwestorów realizujących zamierzenia budowlane oraz firm zarządców nieruchomości, firm budowlanych, deweloperskich oraz obsługi inwestycyjnej.
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
PAKIET: Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane + Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

PAKIET: Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane + Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

Bartosz Kleban, Eugenia Śleszyńska, Izabela Basińska-Cedro, Jan Jarzyński, Justyna Czajkow...
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: >>> Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane <<< >>> Inwestycje budowlane w praktyce <<<>>> Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne <<<
281,79 zł
357,90 zł
Więcej
Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych

Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych

Sławomira Kotas-Turoboyska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono zagadnienie reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Uwzględniono nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie art. 99 i n. k.r.o. oraz rolę pełnomocników profesjonalnych, którzy co do zasady powinni być ustanawiani kuratorami reprezentu....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aksjomaty administracji publicznej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aksjomaty administracji publicznej

Jan Aleksander Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego.
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy

Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy

Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Jerzy Słyk, Elżbieta Szczep...
Wolters Kluwer Polska
Praktycy prawa analizują i wyjaśniają przepisy KPC po kolejnych nowelizacjach. Szczególny nacisk kładą na budzące wątpliwości postępowania dowodowe oraz egzekucyjne.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.

Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.

Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Książka w nowatorski sposób przedstawia podstawowe pojęcia, instytucje i zasady tworzącej się w polskim porządku prawnym nowej dziedziny, jaką staje się prawo ochrony zwierząt.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
PAKIET: Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik + Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.
Promocja!
Promocja!

PAKIET: Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik + Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.

Karolina Kuszlewicz, Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: >>> Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik <<< >>> Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy. <<<
98,70 zł
138,00 zł
Więcej
Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe

Krzysztof Cień
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono i scharakteryzowano przejawy unikania opodatkowania oraz planowania podatkowego i ich skutki, a zwłaszcza problematykę wyznaczenia granic tych pojęć.
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym

Tomasz Woźniak
Wolters Kluwer Polska
Książka w sposób kompleksowy omawia instytucję zakładu podatkowego w międzynarodowym prawie podatkowym.
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców

Daniela Wybrańczyk
Wolters Kluwer Polska
Podstawowym celem książki jest ocena, czy dobro dziecka jest odpowiednio chronione w razie rozwodu jego rodziców i czy obowiązujące przepisy w pełni realizują zasadę stanowiącą fundament prawa rodzinnego, tj. zasadę ochrony dobra dziecka. W książce zaprezentowano całokształt regulacji materialnopraw....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika

Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika

Agnieszka Zwolińska
Wolters Kluwer Polska
Zaprezentowana w książce koncepcja pracowniczego obowiązku pracy uwzględnia specyfikę stosunku pracy, w szczególności trwałość i osobisty charakter zobowiązania pracownika oraz ochronną funkcję prawa pracy.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy

Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy

Piotr Turek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja odpowiada na pytanie, jakie konsekwencje dla ustroju, kompetencji i sposobu działania prokuratury wynikają z przynależności danego państwa do Rady Europy.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Kontrakt terytorialny

Kontrakt terytorialny

Dawid Chaba
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano porównania rozwiązań z zakresu kontraktów terytorialnych obowiązujących w Polsce do narzędzi polityki regionalnej, jakie są stosowane w wybranych państwach Unii Europejskie.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym

Marlena Sakowska-Baryła
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano analizy relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem dostępu do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Szeroko zaprezentowana została problematyka tworzenia praw informacyjnych z uwzględnieniem....
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą

Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą

Michał Pełka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia jedno z najważniejszych zagadnień późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina nazywane problemem kierowania się regułą lub też sceptycyzmem znaczeniowym. Stanowi ona jedną z niewielu w literaturze przedmiotu prób połączenia rozważań tego problemu z kwestią obiektywności prawa, uzupełnia....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę