Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Monografie

Monografia to wyczerpująca dany temat lub konkretne zagadnienie praca naukowa, ujmująca oraz omawiająca wszelkie dostępne informacje dotyczące bezpośrednio tego tematu lub zagadnienia. Monografie to przede wszystkim oryginalne i twórcze przedstawienie określonego zagadnienia prawnego, opatrzone właściwym aparatem naukowym w postaci bibliografii lub przypisów. Monografia to podstawowe źródło wykorzystywane podczas pisania prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, magisterskich, doktorskich oraz innych prac naukowych wymagających solidnego zaplecza bibliograficznego.

Sortuj:
Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki publicznych szpitali. Ujęcie modelowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki publicznych szpitali. Ujęcie modelowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Roman Lewandowski
Wolters Kluwer Polska
Książka kompleksowo prezentuje zagadnienia związane z kontrolą menedżerską w szpitalach publicznych. Wdrożenie wskazanych w opracowaniu rozwiązań pomoże szpitalom poprawić uzyskiwane wyniki, w tym jakość i efektywność dostarczanych usług medycznych, a co za tym idzie – zapewnić lepszą opiekę zdrowot....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny [PRZEDSPRZEDAŻ]

Michał Rządkowski
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze opracowanie na polskim rynku wydawniczym poświęcone w całości problematyce zakresu podmiotowego umowy o arbitraż. Porusza przy tym zagadnienie tzw. nie-sygnatariuszy (z ang. non-signatories), tj. podmiotów, które pierwotnie nie zawarły zapisu na sąd polubowny, ale wobec których, jak się prz....
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań [PRZEDSPRZEDAŻ]

Natalia Kohtamäki, Ziemowit Cieślik, Ilona Czechowska, Irena Lipowicz, Eberhard Schmidt-Aß...
Wolters Kluwer Polska
Podstawowa pozycja współczesnej literatury z zakresu prawa administracyjnego w Niemczech. Tezy w niej zawarte są na tyle uniwersalne, że mogą być stosowane w procesie rozwijania metod badań administracyjnoprawnych także w innych krajach.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wolters Kluwer Polska
List żelazny jest tradycyjną instytucją procesu karnego, której założeniem jest udzielenie podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu poza granicami Polski, który zdecyduje się wrócić do kraju, gwarancji odpowiadania z tzw. wolnej stopy.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I [PRZEDSPRZEDAŻ]

Sławomira Lerman-Balsaux
Wolters Kluwer Polska
Książka odpowiada na pytanie, jaki system prawny uczestnicy unijnego obrotu transgranicznego mogą wybrać jako prawo obce dla łączącej ich umowy oraz w jaki sposób można dokonać tego zabiegu i jakie będą tego skutki prawne.
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Obowiązek informacyjny w zakresie realizowanej strategii podatkowej [PRZEDSPRZEDAŻ]

Obowiązek informacyjny w zakresie realizowanej strategii podatkowej [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Artur Halasz, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyścia...
Wolters Kluwer Polska
W książce poddano analizie zagadnienia dotyczące regulacji dotyczącej obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tej strategii. W pierwszej kolejności przedstawiona została jej istota oraz charakter prawny. Następnie omówiono zakres podmiotów obowiązanych do jej sporządzenia i zakres....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Skuteczność w prawie administracyjnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Skuteczność w prawie administracyjnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Czesław Martysz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych, wywłaszczania nieruchomości, uchwał o kierunkach działania organu wykonawczego gminy, kontroli administracji rządowej, czy też pojęcia organu administracji.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do kryzysów, z jakimi mierzy się zarówna Polska, jak i inne kraje świata w XXI w., takich, jak m.in. kryzys migracyjny, gospodarczy czy klimaty....
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej
Nowość
Nowość

Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej

Piotr Ślęzak
Wolters Kluwer Polska
Książka prezentuje instytucje prawne znajdujące zastosowanie do ochrony kulinariów.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

Eugenia Śleszyńska
Wolters Kluwer Polska
Wszechstronny poradnik dla każdego właściciela i zarządcy obiektu budowlanego (w tym dla wspólnot mieszkaniowych), inwestorów realizujących zamierzenia budowlane oraz firm zarządców nieruchomości, firm budowlanych, deweloperskich oraz obsługi inwestycyjnej.
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
PAKIET: Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane + Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

PAKIET: Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane + Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

Bartosz Kleban, Eugenia Śleszyńska, Izabela Basińska-Cedro, Jan Jarzyński, Justyna Czajkow...
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: >>> Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane <<< >>> Inwestycje budowlane w praktyce <<<>>> Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne <<<
287,77 zł
357,90 zł
Więcej
Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych
Nowość
Nowość

Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych

Sławomira Kotas-Turoboyska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono zagadnienie reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Uwzględniono nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie art. 99 i n. k.r.o. oraz rolę pełnomocników profesjonalnych, którzy co do zasady powinni być ustanawiani kuratorami reprezentu....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aksjomaty administracji publicznej
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aksjomaty administracji publicznej

Jan Aleksander Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego.
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy
Nowość
Nowość

Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy

Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Jerzy Słyk, Elżbieta Szczep...
Wolters Kluwer Polska
Analiza przepisów kodeksu postępowania cywilnego po kolejnych nowelizacjach. Autorzy prowadzą szerokie rozważania odnoszące się do problemów postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego, w tym budzącego wiele wątpliwości postępowania dowodowego oraz postępowania egzekucyjnego. 
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.
Nowość
Nowość

Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy.

Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Książka w nowatorski sposób przedstawia podstawowe pojęcia, instytucje i zasady tworzącej się w polskim porządku prawnym nowej dziedziny, jaką staje się prawo ochrony zwierząt.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe

Krzysztof Cień
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono i scharakteryzowano przejawy unikania opodatkowania oraz planowania podatkowego i ich skutki, a zwłaszcza problematykę wyznaczenia granic tych pojęć.
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym

Tomasz Woźniak
Wolters Kluwer Polska
Książka w sposób kompleksowy omawia instytucję zakładu podatkowego w międzynarodowym prawie podatkowym.
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców

Daniela Wybrańczyk
Wolters Kluwer Polska
Podstawowym celem książki jest ocena, czy dobro dziecka jest odpowiednio chronione w razie rozwodu jego rodziców i czy obowiązujące przepisy w pełni realizują zasadę stanowiącą fundament prawa rodzinnego, tj. zasadę ochrony dobra dziecka. W książce zaprezentowano całokształt regulacji materialnopraw....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika
Nowość
Nowość

Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika

Agnieszka Zwolińska
Wolters Kluwer Polska
Zaprezentowana w książce koncepcja pracowniczego obowiązku pracy uwzględnia specyfikę stosunku pracy, w szczególności trwałość i osobisty charakter zobowiązania pracownika oraz ochronną funkcję prawa pracy.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy
Nowość
Nowość

Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy

Piotr Turek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja odpowiada na pytanie, jakie konsekwencje dla ustroju, kompetencji i sposobu działania prokuratury wynikają z przynależności danego państwa do Rady Europy.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Kontrakt terytorialny
Nowość
Nowość

Kontrakt terytorialny

Dawid Chaba
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano porównania rozwiązań z zakresu kontraktów terytorialnych obowiązujących w Polsce do narzędzi polityki regionalnej, jakie są stosowane w wybranych państwach Unii Europejskie.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym

Marlena Sakowska-Baryła
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano analizy relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem dostępu do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Szeroko zaprezentowana została problematyka tworzenia praw informacyjnych z uwzględnieniem....
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą

Michał Pełka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia jedno z najważniejszych zagadnień późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina nazywane problemem kierowania się regułą lub też sceptycyzmem znaczeniowym. Stanowi ona jedną z niewielu w literaturze przedmiotu prób połączenia rozważań tego problemu z kwestią obiektywności prawa, uzupełnia....
129,00 zł
Więcej
Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944–1989
Nowość
Nowość

Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944–1989

Maciej Ferek
Wolters Kluwer Polska
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z 11 sierpnia 2021 r.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku
Nowość
Nowość

Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku

Katarzyna Lenczowska-Soboń
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia problematykę przestępstw naruszenia integralności zabytków oraz zawiera analizę przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w polskim porządku prawnym.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Opodatkowanie VAT usług finansowych
Nowość
Nowość

Opodatkowanie VAT usług finansowych

Katarzyna Knawa
Wolters Kluwer Polska
Autorka omawia wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu opcję opodatkowania usług finansowych w miejsce stosowania przez podatnika zwolnienia. Zmiana ta może spowodować trudności przy opodatkowaniu transakcji polegających np. na nabyciu lub sprzedaży udziałów jako usługi finansowej,....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Autonomiczne źródła prawa pracy
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Autonomiczne źródła prawa pracy

Łukasz Marek Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska
Książka będzie stanowić próbę wyjaśnienia charakteru prawnego autonomicznych źródeł prawa pracy, których istnienie stanowi szczególną cechę tej dziedziny prawa.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Instytucja inkasenta w polskim prawie podatkowym
Nowość
Nowość

Instytucja inkasenta w polskim prawie podatkowym

Rafał Dowgier
Wolters Kluwer Polska
W książce zaprezentowano zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu dla poboru podatku w drodze inkasa, często mające sporny charakter.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych
Nowość
Nowość

Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Robert Suwaj
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono wpływ zasad prawa administracyjnego na proces orzekania przez organy administracji publicznej w sprawach administracyjnych kar pieniężnych. Zaprezentowano założenia systemu sankcji administracyjnych oraz zakres stosowania przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej
Nowość
Nowość

Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej

Piotr F. Piesiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka uwzględnia zarówno zagadnienia etyczne, jak i prawne na poziomie krajowym, w tym również obowiązujące przedstawicieli palestry regulacje unijne dotyczące tego zagadnienia oraz omawia relacje między nimi. 
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wygaśnięcie mandatu radnego
Nowość
Nowość

Wygaśnięcie mandatu radnego

Anna Wierzbica
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi precyzyjne omówienie przypadków skutkujących wygaśnięciem przedstawicielskiego mandatu radnego oraz konsekwencji prawnych wynikających z utraty tego mandatu.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości
Nowość
Nowość

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Krzysztof Koślicki
Wolters Kluwer Polska
W publikacji poddano analizie przepisy dotyczące opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości oraz wykazano również, że przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania naruszają podstawowe zasady prawa podatkowego, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kompleksowych reform w systemie opodatkowania....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie

Dobrochna Bach-Golecka
Wolters Kluwer Polska
Co to jest solidarność? Jak rozumieć współcześnie dobro wspólne? Te pytania niezmiennie pozostają jednymi z najbardziej dyskutowanych zagadnień w nauce prawa. Solidarność i dobro wspólne to wartości usytuowane poza bezpośrednią sferą regulacji normatywnych. Ich znaczenie odwołuje się do podstaw funk....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym
Nowość
Nowość

Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym

Olga M. Piaskowska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę skutków, jakie dla polskiego procesu cywilnego wywołują lub powinny wywołać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzające naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym dotyczących potencjalnego wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu cywilne....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów

Aneta Arkuszewska, Anna Cybulko, Federico Ferraris, Iryna Izarova, Anna Jakoniuk-Diallo, A...
Wolters Kluwer Polska
Dziecko, nie będąc stroną sporu sądowego w kwestiach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, jest bez wątpienia jego centralną postacią, dlatego naczelną wartością podlegającą ochronie powinno być jego dobro. W książce przeanalizowano, czy obowiązujące przepisy oraz praktyka media....
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

Blanka Stefańska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodzaje oraz uzasadnienie jego karalności w polskim i hiszpańskim prawie karnym.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka

Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka

Marcin Stoczkiewicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zawarto omówienie roli praw człowieka w międzynarodowym i unijnym prawie ochrony klimatu. Autor udziela odpowiedzi na pytanie o rolę praw człowieka w prawie ochrony klimatu, poprzez analizę prawa do życia, prawa do środowiska i koncepcji prawa do stabilnego klimatu, prezentując m.in. na....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej

Paweł Daszczuk
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Autor wskazuje różnice między sytuacją, gdy osoba prawna nie może działać z uwagi na brak organu, a okolicznością, gdy jest to spowodowane braka....
149,00 zł
Więcej
Prawna ochrona treści cyfrowych

Prawna ochrona treści cyfrowych

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę