Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 sierpnia 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1172
Więcej informacji

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi to jedna z najważniejszych regulacji rynku kapitałowego. Celem jej wprowadzenia było wdrożenie rozwiązań służących zwiększeniu konkurencyjności tego rynku i poprawieniu sprawności jego działania.

-10%

Obrót instrumentami finansowymi. Komentarz

Obrót instrumentami finansowymi. Komentarz

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi to jedna z najważniejszych regulacji rynku kapitałowego. Celem jej wprowadzenia było wdrożenie rozwiązań służących zwiększeniu konkurencyjności tego rynku i poprawieniu sprawności jego działania.

Stan prawny: 1 sierpnia 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1172
Więcej informacji

Opis publikacji

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi to jedna z najważniejszych regulacji rynku kapitałowego. Celem jej wprowadzenia było wdrożenie rozwiązań służących zwiększeniu konkurencyjności tego rynku i poprawieniu sprawności jego działania.

W książce omówiono m.in.:
• zasady, tryb oraz warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi,
• prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie,
• wykonywanie nadzoru w obszarze obrotu instrumentami finansowymi.

Autorzy komentują poszczególne przepisy ustawy z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji, które weszły w życie w 2021 i 2022 r., obejmujących m.in.:
• wymogi kapitałowe dla domów maklerskich, dotyczące tzw. pakietu IFD/IFR, którego celem jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego;
• udostępnianie przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przys...

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi to jedna z najważniejszych regulacji rynku kapitałowego. Celem jej wprowadzenia było wdrożenie rozwiązań służących zwiększeniu konkurencyjności tego rynku i poprawieniu sprawności jego działania.

W książce omówiono m.in.:
• zasady, tryb oraz warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi,
• prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie,
• wykonywanie nadzoru w obszarze obrotu instrumentami finansowymi.

Autorzy komentują poszczególne przepisy ustawy z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji, które weszły w życie w 2021 i 2022 r., obejmujących m.in.:
• wymogi kapitałowe dla domów maklerskich, dotyczące tzw. pakietu IFD/IFR, którego celem jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego;
• udostępnianie przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach;
• nową regulowaną platformę obrotu instrumentami finansowymi (tzw. zorganizowana platforma obrotu – OTF);
• powszechną dematerializację akcji – całkowitą rezygnację z postaci papierowej dokumentu akcji, które obecnie funkcjonują wyłącznie w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych lub w depozycie papierów wartościowych;
• obowiązkową dematerializację obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

Publikacja jest przeznaczona dla prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym oraz pracowników funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i banków. Będzie cennym źródłem wiedzy dla brokerów, emitentów papierów wartościowych, maklerów i pracowników spółek giełdowych.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-09-02
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2022
Wydanie: 1
Liczba stron: 1172
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8286-367-3
Kod towaru: KAM-4557 W01P01

Autorzy

Kinga Dziennik – specjalizuje się w projektach transakcyjnych i obsłudze korporacyjnej spółek. Uczestniczyła w procesach emisji papierów wartościowych (w tym na rynkach regulowanych), a także pozyskania finansowania i restrukturyzacji zadłużenia; doradzała w przedmiocie projektowania i negocjowania innowacyjnej struktury służącej finansowaniu sprofilowanych projektów venture capital oraz innowacyjnych produktów i usług, z udziałem środków publicznych, a także w procesach koncentracyjnych przed Komisją Europejską; w ramach pracy w kancelarii kieruje również złożonymi i multidyscyplinarnymi projektami; autorka rozprawy doktorskiej pt. Wykonywanie umów zawartych w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi; absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michał Godlewski – doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. j.; członek zarządu Instytutu Rozwoju Prawa, mediator przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz prawie rynków kapitałowych.

Magdalena Fedorowicz – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Prawa Finansowego; specjalistka w zakresie prawa finansowego Polski i Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego i jego regulacji nadzorczych.

Kinga Dziennik – specjalizuje się w projektach transakcyjnych i obsłudze korporacyjnej spółek. Uczestniczyła w procesach emisji papierów wartościowych (w tym na rynkach regulowanych), a także pozyskania finansowania i restrukturyzacji zadłużenia; doradzała w przedmiocie projektowania i negocjowania innowacyjnej struktury służącej finansowaniu sprofilowanych projektów venture capital oraz innowacyjnych produktów i usług, z udziałem środków publicznych, a także w procesach koncentracyjnych przed Komisją Europejską; w ramach pracy w kancelarii kieruje również złożonymi i multidyscyplinarnymi projektami; autorka rozprawy doktorskiej pt. Wykonywanie umów zawartych w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi; absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michał Godlewski – doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. j.; członek zarządu Instytutu Rozwoju Prawa, mediator przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz prawie rynków kapitałowych.

Magdalena Fedorowicz – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Prawa Finansowego; specjalistka w zakresie prawa finansowego Polski i Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego i jego regulacji nadzorczych.

Tomasz Jaranowski – radca prawny; partner w SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech Sp. k.; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prawo), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (podyplomowe studia prawa pracy) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (podyplomowe studia prawa i ekonomii rynku kapitałowego); dwukrotnie rekomendowany w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021 oraz 2022 w kategoriach: Commercial Corporate M&A i Capital Markets; specjalizuje się w prawie spółek i rynków kapitałowych; posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; zakres jego kompetencji obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz związanej z pozyskiwaniem finansowania, sporządzanie badań due diligence, realizację obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsługę emisji papierów wartościowych; doradza w projektach dotyczących wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, przymusowych wykupów, wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu.

Wojciech Kapica – radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.; ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej oraz aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Compliance Expert (ACE) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; uznany prelegent i szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, kapitałowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020) oraz Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021).

Juditha Majcher – ekspert z zakresu prawa rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych, systemów zgodności oraz transakcji na rynku finansowym. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rynków finansowych. Podsiada doświadczenie z zakresu tworzenia praktycznych procedur i innowacyjnych rozwiązań prawnych.

Maciej Mataczyński – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; partner zarządzający w kancelarii „SMM Legal” Maciak, Mataczyński sp. komandytowa; zespół przez niego kierowany prowadził m.in. proces przejęcia Grupy Lotos S.A., ENERGA i PGNiG przez PKN Orlen S.A.; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, instytutu Assera w Hadze (1999), Harvard Law School (2001–2002) gdzie był stypendystą Fulbrighta; przez 7 lat był przewodniczącym rady nadzorczej PKN ORLEN S.A. (2006 i 2008–2013); 12 lat zasiadał w radzie nadzorczej TC Dębica S.A.; autor ponad 70 publikacji z zakresu prawa spółek handlowych, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

Andrzej Michór – doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział X Gospodarczy; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalizujący się w problematyce prawa rynków finansowych; autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym autor i współautor komentarzy do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o usługach płatniczych oraz do Prawa bankowego.

Adrian Rycerski – doktor nauk prawnych; adwokat; certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015), zajmuje się prawem rynku finansowego, w szczególności obowiązkami informacyjnymi emitentów, prawnymi aspektami obrotu instrumentami finansowymi i towarami giełdowymi, usługami płatniczymi, prawem bankowym oraz AML; prelegent na międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa rynku finansowego; autor ponad dwudziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym współautor komentarza do ustawy o obligacjach (2022) oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2019).

Maksymilian Saczywko – prawnik specjalizujący się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym; doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa rynku finansowego, w tym m.in. komentarza do Kodeksu cywilnego.

Andrzej Skoczylas – kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Tomasz Sójka – profeosr doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; adwokat; stypendysta Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze; pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe, prawo cywilne, prawo rynku kapitałowego; specjalizuje się w prawie spółek i rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz zasad ładu korporacyjnego; uczestniczył także w procesie legislacyjnym wielu ustaw związanych z prawem gospodarczym; w swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A), restrukturyzacji kapitałowej, publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych); doradzał także wielu spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance; uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych ze sporami o charakterze korporacyjnym lub finansowym, w tym także w charakterze arbitra; w latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; autor 4 monografii z zakresu prawa handlowego oraz redaktor i współautor wiodącego komentarza do prawa rynku kapitałowego, a także współautor jednego z wiodących komentarzy do Kodeksu spółek handlowych.

Jan Stranz – doktor nauk prawnych; radca prawny; specjalista z zakresu prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa rynku kapitałowego; autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym współautor komentarza do przepisów kodeksu cywilnego (2016) oraz ustawy o obligacjach (2022).

Robert Zawłocki – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor zwyczajny na Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat; specjalista z prawa karnego; autor blisko 300 publikacji naukowych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę