Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Adrian Rycerski

Adrian Rycerski - doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015). Prawnik w SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k., gdzie od prawie pięciu lat zdobywa doświadczenie z zakresu prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego. Wdrażał szereg regulacji unijnych, w tym MAR, MiFID II, PRIIP, PSD2,  rekomendacji KNF i ESMA, świadcząc usługi na rzecz emitentów, banków, podmiotów z sektora energetycznego oraz firm inwestycyjnych. Zapewnia wsparcie w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada także doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym brał udział w transakcjach fuzji i przejęć. Autor publikacji naukowych oraz prelegent na licznych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa rynku finansowego.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Joanna Grynfelder, Wojciech Ługowski, Tomasz Mierzwiński, Radosław Obczyński, Andrzej Otto...
Wolters Kluwer Polska
Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej