Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: marzec 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1356
Więcej informacji

Kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest...

Pełny opis

Kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa.

Mniej
-46%

Prawo bankowe. Komentarz

Prawo bankowe. Komentarz

Kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest...

Pełny opis

Kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa.

Mniej
Stan prawny: marzec 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1356
Więcej informacji

Opis publikacji

Ico_Gray_17.gif [486 B] Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i banku centralnego, menadżerowie zatrudnieni w bankach i firmach ubezpieczeniowych, profesorowie i inni pracownicy związani z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi.
Głównym celem publikacji jest praktyczne przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i...

Ico_Gray_17.gif [486 B] Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i banku centralnego, menadżerowie zatrudnieni w bankach i firmach ubezpieczeniowych, profesorowie i inni pracownicy związani z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi.
Głównym celem publikacji jest praktyczne przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.

W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące m.in:
– stabilności rynku usług finansowych,
– bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów,
– sankcji karnych za bezprawne prowadzenie działalności bankowej,
– instrumentów nadzorczych i sankcji administracyjnych.

Książka została napisana z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku doktryny prawa, orzecznictwa sądowego oraz doświadczeń zawodowych autorów komentarza.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-03-31
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2022
Wydanie: 1
Liczba stron: 1356
Seria: Komentarze
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8286-020-7, pdf 978-83-8286-351-2
Kod towaru: KAM-4326 W01P01, EBO-3482 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Dr Agnieszka Mikos-Sitek (red.) – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, kierownik kierunku Prawo, kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Prof. ucz. dr hab. Piotr Zapadka (red.) – ekspert prawa fi nansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierownik Katedry Prawa Finansowego, adwokat.

Rafał Chybiński – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Teorii i Filozofi i Prawa.

Dr Agnieszka Mikos-Sitek (red.) – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, kierownik kierunku Prawo, kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Prof. ucz. dr hab. Piotr Zapadka (red.) – ekspert prawa fi nansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierownik Katedry Prawa Finansowego, adwokat.

Rafał Chybiński – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Teorii i Filozofi i Prawa.

Dariusz Daniluk – ekspert prawa finansowego, były wiceminister finansów, były prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, były prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Iwona Duda – prezes zarządu PKO BP S.A., były prezes zarządu Alior Bank S.A.

Prof. ucz. dr hab. Natalia Kohtamäki – ekspert unijnego prawa finansowego i administracyjnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, kierownik kierunku Administracja.

Tomasz Kopoczyński – ekspert prawa gospodarczego, właściciel kancelarii.

Sławomir Niemierka – radca prawny, wieloletni dyrektor Biura Inspekcji GINB NBP, były członek zarządu BFG i PZU Życie SA oraz dyrektor Grupy PZU, obecnie dyrektor zarządzający obszaru compliance i reasekuracji Grupy PZU.

Bernard Smykla – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego, radca prawny; autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa bankowego.

Paweł Tymczyszyn – radca prawny, wiceprezes zarządu Alior Bank S.A.; ekspert w zakresie korporacyjnego i regulacyjnego prawa spółek, prawa bankowego i gospodarczego oraz mitygacji ryzyk prawnych kluczowych transakcji kredytowych i finansowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i windykacji oraz w sporach cywilnych i ochrony dóbr, prawa prasowego; autor publikacji naukowych z zakresu prawa spółek; uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych i szkoleń; członek zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych RP.

Kazimierz Chojna – ekspert prawa finansów publicznych, finansowania inwestycji sektora prywatnego oraz arbitrażu międzynarodowego; członek zarządu spółek działających w sektorze eksploracyjnym i wydobywczym.

Dorota Chorążewicz-Woźniak – adwokat; współpracuje z jedną z czołowych trójmiejskich kancelarii; absolwentka Prawa i Studiów Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka na kierunku Prawo na Uniwersytecie w Ljubljanie; specjalizuje się w prawie bankowym; obecnie koncentruje swoje zainteresowania wokół umów kredytów powiązanych z walutą obcą.

Dominika Gałus – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; aplikantka adwokacka.

Dr Michał Bieniak – ekspert prawa handlowego, adwokat, właściciel kancelarii.

Prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, była wiceminister finansów, były członek Rady Polityki Pieniężnej; obecnie doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Dr Klara Dygaszewicz – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, współpracownik Katedry Prawa Finansowego.

Dr Barbara Giertych – ekspert prawa cywilnego i administracyjnego, adwokat.

Prof. ucz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, prorektor ds. współpracy międzynarodowej.

Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk – ekspert bankowości spółdzielczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów.

Monika Kamińska – radca prawny, p.o. koordynator radców prawnych w Narodowym Banku Polskim.

Prof. ucz. dr hab. Mariola Lemonnier – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych, Visiting Professor uczelni francuskich.

Arwid Mednis – doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; wspólnik w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp.j. w Warszawie. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie nowych technologii. W latach 1991–2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasbourgu, w latach 1998–2000 był jego przewodniczącym. Autor wielu publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych, e-biznesu, prawa telekomunikacyjnego i prawa administracyjnego; wykładowca na wielu konferencjach poświęconych tym zagadnieniom. Współtwórca projektów ustaw o ochronie danych osobowych (z 1997 r.) i udostępnianiu informacji gospodarczych. Brał także udział w pracach parlamentarnych poświęconych nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zmianom w przepisach w związku z RODO. Jako radca prawny reprezentuje różne podmioty w sprawach z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, prawa lotniczego i innych. Zajmuje się także prawnymi aspektami obrotu informacją, w szczególności dostępem do informacji publicznej, informatyzacją administracji, tajemnicą przedsiębiorstwa i innymi tajemnicami prawnie chronionymi.

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far – ekspert prawa finansowego i unijnego, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, adwokat, były wiceminister spraw zagranicznych.

Dr hab. Marcin Olszak – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w OIRP Warszawa, od blisko 25 lat związany zawodowo z rynkiem finansowym, łączy pracę naukową i dydaktyczną z pracą w instytucjach rynku finansowego, także na stanowiskach kierowniczych; autor lub współautor publikacji naukowych z zakresu prawa rynku finansowego oraz europejskiego prawo walutowego.

Dr Piotr Pałka – wykładowca Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych; radca prawny, ekspert prawa finansowego, wspólnik kancelarii prawnej.

Dr Szymon Pawłowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji, kierownik kierunku Stosunki i Prawo Międzynarodowe, ekspert w Departamencie Prawnym UKNF.

Dr Magdalena Śliwa-Wajda – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stypendystka Uniwersytetu w Zurychu oraz Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn; autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, prawa pomocy publicznej oraz prawa rynku kapitałowego.

Dr Mateusz Tchórzewski – ekspert prawa podatkowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, ekonomista, radca prawny.

Prof. ucz. dr hab. Paweł Wajda – ekspert prawa rynku kapitałowego i prawa administracyjnego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca na studiach podyplomowych SGH; autor ponad 200 publikacji naukowych; adwokat, of counsel w międzynarodowej kancelarii prawnej, odpowiedzialny za praktykę Financial Institution Group (Regulatory).

dr hab. Dominika Wajda – pracownik naukowy w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny. Specjalistka prawa handlowego: zwłaszcza prawa spółek kapitałowych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym trzech monografii: „Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych”, Warszawa 2015, „Obowiązek lojalności w spółkach handlowych”, Warszawa 2009, „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych”, Warszawa 2007; współautorka komentarzy – m.in. komentarza do prawa rynku kapitałowego, komentarza do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz komentarza do prawa bankowego. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji naukowych krajowych oraz międzynarodowych. Uczestniczka prac legislacyjnych w zakresie Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do zdalnych posiedzeń organów oraz kompleksowych zmian co do rad nadzorczych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz instytucji finansowych.

Dr Krzysztof Wąsowski – ekspert postępowania administracyjnego, Akademia Sztuki Wojennej, Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, adwokat, wspólnik kancelarii.

Prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, prodziekan ds. kierunku Prawo i Człowiek w Cyberprzestrzeni, kierownik Katedry Postępowania Karnego, adwokat, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Rafał Wojciechowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2012–2019 prowadził kancelarię notarialną we Wrocławiu. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego; ORCID 0000-0002-4055-6519.

Patrycja Zawadzka – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; prodziekan ds. Finansów, Jakości i Form Kształcenia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; zastępca kierownika Katedry Prawa Finansowego UWr; radca prawny; były członek Kolegium NIK; członek komisji przeprowadzających egzaminy notarialne i egzaminy na aplikację notarialną; autorka publikacji naukowych, w tym monografii i komentarzy prawniczych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę