Facebook
Kategorie MENU
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Stan prawny: marzec 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1356
Więcej informacji

Kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest...

Pełny opis

Kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa.

Mniej
-46%

Prawo bankowe. Komentarz

Prawo bankowe. Komentarz

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest...

Pełny opis

Kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa.

Mniej
Stan prawny: marzec 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1356
Więcej informacji

Opis publikacji

Ico_Gray_17.gif [486 B] Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i banku centralnego, menadżerowie zatrudnieni w bankach i firmach ubezpieczeniowych, profesorowie i inni pracownicy związani z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi.
Głównym celem publikacji jest praktyczne przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i...

Ico_Gray_17.gif [486 B] Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i banku centralnego, menadżerowie zatrudnieni w bankach i firmach ubezpieczeniowych, profesorowie i inni pracownicy związani z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi.
Głównym celem publikacji jest praktyczne przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.

W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące m.in:
– stabilności rynku usług finansowych,
– bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów,
– sankcji karnych za bezprawne prowadzenie działalności bankowej,
– instrumentów nadzorczych i sankcji administracyjnych.

Książka została napisana z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku doktryny prawa, orzecznictwa sądowego oraz doświadczeń zawodowych autorów komentarza.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Dr Agnieszka Mikos-Sitek (red.) – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, kierownik kierunku Prawo, kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Prof. ucz. dr hab. Piotr Zapadka (red.) – ekspert prawa fi nansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierownik Katedry Prawa Finansowego, adwokat.

Rafał Chybiński – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Teorii i Filozofi i Prawa.

Dr Agnieszka Mikos-Sitek (red.) – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, kierownik kierunku Prawo, kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Prof. ucz. dr hab. Piotr Zapadka (red.) – ekspert prawa fi nansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierownik Katedry Prawa Finansowego, adwokat.

Rafał Chybiński – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Teorii i Filozofi i Prawa.

Dariusz Daniluk – ekspert prawa finansowego, były wiceminister finansów, były prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, były prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Iwona Duda – prezes zarządu PKO BP S.A., były prezes zarządu Alior Bank S.A.

Prof. ucz. dr hab. Natalia Kohtamäki – ekspert unijnego prawa finansowego i administracyjnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, kierownik kierunku Administracja.

Tomasz Kopoczyński – ekspert prawa gospodarczego, właściciel kancelarii.

Sławomir Niemierka – radca prawny, wieloletni dyrektor Biura Inspekcji GINB NBP, były członek zarządu BFG i PZU Życie SA oraz dyrektor Grupy PZU, obecnie dyrektor zarządzający obszaru compliance i reasekuracji Grupy PZU.

Bernard Smykla – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego, radca prawny; autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa bankowego.

Paweł Tymczyszyn – radca prawny, wiceprezes zarządu Alior Bank S.A.; ekspert w zakresie korporacyjnego i regulacyjnego prawa spółek, prawa bankowego i gospodarczego oraz mitygacji ryzyk prawnych kluczowych transakcji kredytowych i finansowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i windykacji oraz w sporach cywilnych i ochrony dóbr, prawa prasowego; autor publikacji naukowych z zakresu prawa spółek; uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych i szkoleń; członek zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych RP.

Kazimierz Chojna – ekspert prawa finansów publicznych, finansowania inwestycji sektora prywatnego oraz arbitrażu międzynarodowego; członek zarządu spółek działających w sektorze eksploracyjnym i wydobywczym.

Dorota Chorążewicz-Woźniak – adwokat; współpracuje z jedną z czołowych trójmiejskich kancelarii; absolwentka Prawa i Studiów Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka na kierunku Prawo na Uniwersytecie w Ljubljanie; specjalizuje się w prawie bankowym; obecnie koncentruje swoje zainteresowania wokół umów kredytów powiązanych z walutą obcą.

Dominika Gałus – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; aplikantka adwokacka.

Dr Michał Bieniak – ekspert prawa handlowego, adwokat, właściciel kancelarii.

Prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, była wiceminister finansów, były członek Rady Polityki Pieniężnej; obecnie doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Dr Klara Dygaszewicz – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, współpracownik Katedry Prawa Finansowego.

Dr Barbara Giertych – ekspert prawa cywilnego i administracyjnego, adwokat.

Prof. ucz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, prorektor ds. współpracy międzynarodowej.

Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk – ekspert bankowości spółdzielczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów.

Monika Kamińska – radca prawny, p.o. koordynator radców prawnych w Narodowym Banku Polskim.

Prof. ucz. dr hab. Mariola Lemonnier – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych, Visiting Professor uczelni francuskich.

Dr hab. Arwid Mednis – ekspert w zakresie prawa bankowego, tajemnic prawnie chronionych i RODO, kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wspólnik kancelarii prawnej.

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far – ekspert prawa finansowego i unijnego, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, adwokat, były wiceminister spraw zagranicznych.

Dr hab. Marcin Olszak – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w OIRP Warszawa, od blisko 25 lat związany zawodowo z rynkiem finansowym, łączy pracę naukową i dydaktyczną z pracą w instytucjach rynku finansowego, także na stanowiskach kierowniczych; autor lub współautor publikacji naukowych z zakresu prawa rynku finansowego oraz europejskiego prawo walutowego.

Dr Piotr Pałka – wykładowca Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych; radca prawny, ekspert prawa finansowego, wspólnik kancelarii prawnej.

Dr Szymon Pawłowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji, kierownik kierunku Stosunki i Prawo Międzynarodowe, ekspert w Departamencie Prawnym UKNF.

Dr Magdalena Śliwa-Wajda – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stypendystka Uniwersytetu w Zurychu oraz Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn; autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, prawa pomocy publicznej oraz prawa rynku kapitałowego.

Dr Mateusz Tchórzewski – ekspert prawa podatkowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, ekonomista, radca prawny.

Prof. ucz. dr hab. Paweł Wajda – ekspert prawa rynku kapitałowego i prawa administracyjnego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca na studiach podyplomowych SGH; autor ponad 200 publikacji naukowych; adwokat, of counsel w międzynarodowej kancelarii prawnej, odpowiedzialny za praktykę Financial Institution Group (Regulatory).

Dr hab. Dominika Wajda – ekspert prawa handlowego i prawa rynku kapitałowego; Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Handlowego; autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych; uczestniczka i prelegentka licznych konferencji naukowych oraz szkoleń; członkini zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych; radca prawny; dyrektor departamentu prawnego w Alior Bank S.A.

Dr Krzysztof Wąsowski – ekspert postępowania administracyjnego, Akademia Sztuki Wojennej, Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, adwokat, wspólnik kancelarii.

Prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, prodziekan ds. kierunku Prawo i Człowiek w Cyberprzestrzeni, kierownik Katedry Postępowania Karnego, adwokat, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Rafał Wojciechowski – adwokat, specjalista w dziedzinie prawa rynku kapitałowego.

Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka – ekspert prawa finansowego; prodziekan ds. Finansów, Jakości i Form Kształcenia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; zastępca kierownika Katedry Prawa Finansowego tamże; radca prawny; były członek Kolegium NIK.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę