Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II

Andrzej Kidyba
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych.
413,10 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Piotr Przybysz
Wolters Kluwer Polska
Od 1 czerwca 2017 r. duże zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
242,10 zł

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

Magdalena Kuba, Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski, Edyta Bielak-Jomaa, Joanna Łuczak, Mi...
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
224,10 zł

Ustawa o lasach. Komentarz

Wojciech Radecki
Wolters Kluwer Polska
Rozwiązania komentowanej ustawy zostały omówione na szerokim tle prawnym, zwłaszcza ustaw o ochronie przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy o lasach.
179,10 zł

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz

Bogusława Gnela, Aurelia Nowicka, Jadwiga Pazdan, Mateusz Pilich, Jerzy Poczobut, Paweł Bł...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe.
359,10 zł

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wolters Kluwer Polska
Autorzy komentarza starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.
242,10 zł

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Mateusz Pilich, Artur Olszewski
Wolters Kluwer Polska
Komentarz autorstwa znakomitych znawców omawianej problematyki prezentuje ostatnie zmiany w systemie oświatowym.
179,10 zł

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Ewa Nowińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu znajdziesz rozwiązanie problemów budzących największe wątpliwości w praktyce stosowania prawa i orzecznictwie sądowym.
314,10 zł

Prawo zamówień publicznych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak, Jarosław Jerzykowski
Wolters Kluwer Polska
Najnowsze wydanie popularnego komentarza to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych.
260,10 zł

Kodeks karny skarbowy. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie.
269,10 zł

Prawo upadłościowe. Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz , Anetta Malmuk-Cieplak, Dariusz Chrapoński, Mirosław Mozdżeń, Woj...
Czytelnicy odnajdą w opracowaniu praktyczne informacje dotyczące między innymi przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości (w tym upadłości konsumenckiej) oraz skutków jej ogłoszenia dla osoby dłużnika i jego majątku.
260,10 zł

Prawo o adwokaturze. Komentarz

Katarzyna Ceglarska-Piłat, Monika Zbrojewska, Piotr Kruszyński, Jacek Trela
Wolters Kluwer Polska
W publikacji wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego.
56,70 zł
189,00 zł

Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz

Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago-Sławoj
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona dla specjalistów i praktyków zamówień publicznych, wykonawców i zamawiających udzielających zamówień publicznych, organów orzekających w ich sprawach oraz prawników zawodowo zajmujących się omawianą problematyką.
224,10 zł

Prawo lotnicze. Komentarz

Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Agnieszka Kunert-Diallo, Wanda Dzienkiewicz, Agata Kaczyńska,...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, przede wszystkim cywilnego, ale w pewnej części również państwowego.
269,10 zł

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz

Krzysztof Eichstaedt, Kinga Bobińska, Piotr Gałecki
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego.
179,10 zł

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Małgorzata Niezgódka-Medek, Bogusław Dauter, Andrzej Kabat
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiono problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi.
215,10 zł

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Małgorzata Sieradzka, Marcin Mioduszewski, Jarosław Sroczyński, Arkadiusz Michalak, Justyn...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach.
71,70 zł
239,00 zł

Prawo ochrony środowiska. Komentarz

Krzysztof Gruszecki
Wolters Kluwer Polska
W pełni aktualny komentarz do Prawa ochrony środowiska uwzględniający m.in. najnowsze rozwiązania antysmogowe. Napisany z uwzględnieniem orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach rozstrzyganych na podstawie komentowanej ustawy.
224,10 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia zagadnienia przebiegu postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz m.in.: kwestie wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego, czy też postępowania w sprawie skarg i wniosków.
224,10 zł

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Mirosław Wincenciak, Tomasz Fil...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji szczegółowej analizie poddano regulacje dotyczące wszystkich aspektów działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, głównie na szczeblu gminy.
215,10 zł

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016

Krzysztof Eichstaedt, Barbara Augustyniak, Michał Kurowski, Dariusz Świecki
Wolters Kluwer Polska
Pierwszy na rynku kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r.
197,10 zł

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz , Anetta Malmuk-Cieplak, Mirosław Pawełczyk, Dariusz Chrapoński, M...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.
260,10 zł

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz

Krzysztof Hajdrowski, Maciej Szambelańczyk, Aleksander Stawicki, Jakub Pokrzywniak, Maria...
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.
224,10 zł

Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu

Aleksander Oleszko
Wolters Kluwer Polska
W publikacji skomentowano przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu.
89,70 zł
299,00 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje pracowników działów HR oraz działaczy związkowych.
215,10 zł

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Aleksander Stawicki, Jarosław Kruger, Andrzej Wierciński, Marek Prętki, Wojciech Kulczyk,...
Wolters Kluwer Polska
Praktyczny przewodnik po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie.
242,10 zł

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Hanna Judyta Knysiak-Sudyka, Tadeusz Paweł Woś, Marta Romańska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest profesjonalnym opracowaniem zawierającym uaktualniony tekst ustawy i obszerne objaśnienia ujęte w tezy.
269,10 zł

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Łukasz Pisarczyk, Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk, Daniel Książek , Jan Piątkowski ,...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy.
89,70 zł
299,00 zł

Prawo budowlane. Komentarz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Mirosław Wincenciak, Tomasz Fil...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych.
179,10 zł

Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska-vel-Kalisz, vel Kalisz Beata G...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie postanowień Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan.
179,10 zł
Kodeks cywilny. Komentarz

Kodeks cywilny. Komentarz

Grzegorz Karaszewski, Anna Stępień-Sporek, Beata Ruszkiewicz, Grzegorz Sikorski, Jerzy Cis...
Wolters Kluwer Polska
 Publikacja przedstawia najważniejsze osiągnięcia badawcze doktryny prawa cywilnego, koncentrując się przede wszystkim na problemach praktyki prawniczej.
242,10 zł

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Krzysztof Dąbkiewicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym.
152,10 zł

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Małgorzata Manowska, Małgorzata Sieńko, Andrzej Adamczuk, Marcin Radwan, Ewa Stefańska, Pi...
Wolters Kluwer Polska
Z przyjemnością prezentujemy trzecie wydanie popularnego Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziow....
332,10 zł

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Joanna Piórkowska-Flieger, Aneta Michalska-Warias, Maciej Szwarczyk, Tadeusz Bojarski
Wolters Kluwer Polska
Szczegółowo omawia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396) oraz ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541). To zmiany wynikające z tzw. duże....
224,10 zł

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Krzysztof Dąbkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów z zakresu proceduralnego prawa wykroczeń. W publikacji omówiono całość rozwiązań prawnych, m.in.: naczelne zasady procesu, właściwość i skład sądu, status stron, zagadnienia dotyczące obrońcy i pełnomocni....
116,10 zł

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Piotr Przybysz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja wyjaśnia zawiłości egzekucji administracyjnej przez analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazanie zagadnień dyskusyjnych pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania.
116,10 zł

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

Roman Dziczek
Wolters Kluwer Polska
Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i eksmisja - to tylko niektóre zagadnienia...
89,10 zł
Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Mateusz Rodzynkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1 października 2014 rokuKodeks spółek handlowych. Komentarz to obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów, które są określane mianem prawa ustrojowego spółek handlowych. W publikacji został uwzględniony tekst jednolity komentowanej ustawy ogłoszony 6 września 2013 r., a także najno....
269,10 zł

Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz

Jan Michał Zieliński , Hubert Izdebski
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera omówienie znowelizowanych z dniem 1 października 2011 r. przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: – nowych zasad u....
103,20 zł

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz

Agnieszka Bielska-Brodziak, Aleksandra Wentkowska, Grzegorz Krawiec, Andrzej Wołowiec, Sła...
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest bogatym i szczegółowym komentarzem do całkowicie nowej dla polskiego prawodawstwa ustawy. Nowa regulacja ma charakter ingerencyjny i ustanawia wysokie, niespotykane dotychczas w naszym systemie prawnym granice odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Ustawą określon....
111,20 zł