Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 724
Więcej informacji

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej to opracowanie, w którym zawarto szczegółowe wyjaśnienia treści i znaczenia kolejnych postanowień TUE – artykuł po artykule, przez pryzmat sposobu ich interpretacji i stosowania...

Pełny opis

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej to opracowanie, w którym zawarto szczegółowe wyjaśnienia treści i znaczenia kolejnych postanowień TUE – artykuł po artykule, przez pryzmat sposobu ich interpretacji i stosowania w praktyce. Jest to dzieło kompleksowe, w którym w niezbędnym zakresie przedstawiono także odniesienia TUE do innych postanowień prawa Unii, w tym zwłaszcza do prawa pierwotnego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karty praw podstawowych oraz do zasad ogólnych) oraz do prawa wtórnego.

Mniej
-44%

Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej to opracowanie, w którym zawarto szczegółowe wyjaśnienia treści i znaczenia kolejnych postanowień TUE – artykuł po artykule, przez pryzmat sposobu ich interpretacji i stosowania...

Pełny opis

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej to opracowanie, w którym zawarto szczegółowe wyjaśnienia treści i znaczenia kolejnych postanowień TUE – artykuł po artykule, przez pryzmat sposobu ich interpretacji i stosowania w praktyce. Jest to dzieło kompleksowe, w którym w niezbędnym zakresie przedstawiono także odniesienia TUE do innych postanowień prawa Unii, w tym zwłaszcza do prawa pierwotnego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karty praw podstawowych oraz do zasad ogólnych) oraz do prawa wtórnego.

Mniej
Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania e-booka: 18.10.2023 Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki książki: 18.10.2023. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca Planowana data wydania i wysyłki książki: 18.10.2023. E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania i wysyłki książki: 18.10.2023. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki: 18.10.2023

Opis publikacji

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej to opracowanie, w którym zawarto szczegółowe wyjaśnienia treści i znaczenia kolejnych postanowień TUE – artykuł po artykule, przez pryzmat sposobu ich interpretacji i stosowania w praktyce. Jest to dzieło kompleksowe, w którym w niezbędnym zakresie przedstawiono także odniesienia TUE do innych postanowień prawa Unii, w tym zwłaszcza do prawa pierwotnego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karty praw podstawowych oraz do zasad ogólnych) oraz do prawa wtórnego.

Komentarz ma ustaloną strukturę i zawiera wyodrębniony dla każdego przepisu wykaz bibliografii, tekst artykułu, oraz uporządkowany komentarz merytoryczny, z odwołaniem do kluczowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów krajowych oraz do opinii doktryny prawa Unii. Jego przedmiotem jest Traktat o Unii Europejskiej w obowiązującej wersji Traktatu z Lizbony, przy czym w strukturze komentarza uwzgl...

Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej to opracowanie, w którym zawarto szczegółowe wyjaśnienia treści i znaczenia kolejnych postanowień TUE – artykuł po artykule, przez pryzmat sposobu ich interpretacji i stosowania w praktyce. Jest to dzieło kompleksowe, w którym w niezbędnym zakresie przedstawiono także odniesienia TUE do innych postanowień prawa Unii, w tym zwłaszcza do prawa pierwotnego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karty praw podstawowych oraz do zasad ogólnych) oraz do prawa wtórnego.

Komentarz ma ustaloną strukturę i zawiera wyodrębniony dla każdego przepisu wykaz bibliografii, tekst artykułu, oraz uporządkowany komentarz merytoryczny, z odwołaniem do kluczowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów krajowych oraz do opinii doktryny prawa Unii. Jego przedmiotem jest Traktat o Unii Europejskiej w obowiązującej wersji Traktatu z Lizbony, przy czym w strukturze komentarza uwzględniono także ewolucję każdego komentowanego przepisu, jak i perspektywy, w których Autorzy odnoszą się do wybranych reform, tendencji czy problemów szczegółowych. W ten sposób Komentarz odzwierciedla dynamiczny charakter prawa Unii, a także wykazuje proces zmian i kierunek rozwoju integracji dla państw członkowskich Unii.

Komentarz to dzieło zbiorowe. Redaktorzy i Autorzy to uznani naukowcy i praktycy, z bogatym doświadczeniem w pracy naukowej i eksperckiej w zakresie prawa Unii.  Komentarz przeznaczony jest dla praktyków prawa – sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. Adresowany jest również do pracowników naukowych wydziałów prawa, administracji, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, dyplomacji i bezpieczeństwa. Będzie też cennym źródłem wiedzy dla studentów i doktorantów.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-08-02
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 724
Seria: Komentarze
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8328-806-2, pdf 978-83-8358-140-8, epub 978-83-8358-158-3, mobi 978-83-8358-204-7
Kod towaru: KAM-4343 W01P01, EBO-3847 W01P01, EBO-3847 W01E01, EBO-3847 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego oraz procedur postępowania przed TSUE. Radca prawny i wykładowca w Okręgowych Izbach Radców Prawnych: w Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Wałbrzychu i Kielcach.

Dr hab. Agnieszka Grzelak prof. ALK – Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Prawniczka, profesorka uczelni w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE ALK, adwokatka. Do września 2019 r. zastępczyni dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2004–2015 ekspertka do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, obecnie w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Autorka publikacji z zakresu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, problemów praworządności i kwestii ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa państwa i obywatela. Przedstawione w pracy poglądy nie są poglądami żadnej instytucji, w której zatrudniona jest autorka.

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik, profesor nauk społecznych, związany z Uniwersytetem Warszawskim, a wcześniej z Uniwersytetem Wrocławskim, kierownik Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej WPiA UW, specjalista z zakresu prawa unijnego. Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne UW, ekspert Team Europe Direct Polska, członek Academia Europaea.

Dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku wewnętrznego oraz procedur postępowania przed TSUE. Radca prawny i wykładowca w Okręgowych Izbach Radców Prawnych: w Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Wałbrzychu i Kielcach.

Dr hab. Agnieszka Grzelak prof. ALK – Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Prawniczka, profesorka uczelni w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE ALK, adwokatka. Do września 2019 r. zastępczyni dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2004–2015 ekspertka do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, obecnie w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Autorka publikacji z zakresu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, problemów praworządności i kwestii ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa państwa i obywatela. Przedstawione w pracy poglądy nie są poglądami żadnej instytucji, w której zatrudniona jest autorka.

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik, profesor nauk społecznych, związany z Uniwersytetem Warszawskim, a wcześniej z Uniwersytetem Wrocławskim, kierownik Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej WPiA UW, specjalista z zakresu prawa unijnego. Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne UW, ekspert Team Europe Direct Polska, członek Academia Europaea.

Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, członek z wyboru Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN (kadencja 2023–26). Kieruje Katedrą Badań i Studiów nad Prawem UE im. Jeana Monneta oraz Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta na UWr. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE), członek redakcji czasopisma Państwo i Prawo.

Dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Katedrze Prawa Cywilnego. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, w szczególności w prawie rynku wewnętrznego UE i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym. W latach 2011–2022 sekretarz i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE), a od 2022 r. członek Zarządu PSPE.

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel  prof. zw. dr hab. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; sędzia Trybunału Konstytucyjnego 2011- 2017; redaktor naczelny „Państwa i Prawa” (od 2012 ); założyciel i redaktor naczelny „Europejskiego Przeglądu Sądowego” (2006–2102); redaktor naukowy Systemu Prawa Unii Europejskiej). Autor ponad 250 opracowań naukowych z dziedziny prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa europejskiego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę