Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 15.10.2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 524
Więcej informacji

Pierwsza na rynku książka zawierająca kompleksowe omówienie problematyki przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Stan prawny: 15.10.2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 524
Więcej informacji

Opis publikacji

Pierwsza na rynku książka zawierająca kompleksowe omówienie problematyki przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W publikacji szczegółowo przeanalizowano:
• każdą z przesłanek legalizujących transfer,
• decyzje Komisji Europejskiej,
• wyroki dotyczące transferów i ich praktyczne konsekwencje,
• wytyczne EROD,
• praktykę organów nadzorczych,
• zagadnienia przepływu danych w kontekście korporacyjnym i kadrowym oraz
• działalność podmiotów publicznych.

Opracowanie zawiera również interpretację kryteriów uznawania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim, wytyczne jak przeprowadzić Transfer Impact Assessment oraz ustalenia dotyczące przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem najnowszej decyzji Komisji Europejskiej d...

Pierwsza na rynku książka zawierająca kompleksowe omówienie problematyki przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W publikacji szczegółowo przeanalizowano:
• każdą z przesłanek legalizujących transfer,
• decyzje Komisji Europejskiej,
• wyroki dotyczące transferów i ich praktyczne konsekwencje,
• wytyczne EROD,
• praktykę organów nadzorczych,
• zagadnienia przepływu danych w kontekście korporacyjnym i kadrowym oraz
• działalność podmiotów publicznych.

Opracowanie zawiera również interpretację kryteriów uznawania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim, wytyczne jak przeprowadzić Transfer Impact Assessment oraz ustalenia dotyczące przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem najnowszej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgodnego z prawem transfer danych osobowych do USA – na podstawie programu Data Privacy Framework.

Książka adresowana jest do osób odpowiedzialnych za współpracę zagraniczną w biznesie i administracji publicznej, organizację systemu ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, jak również do sędziów, radców prawnych, adwokatów, naukowców i studentów zajmujących się zagadnieniami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, nowych technologii, prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

Współautorami publikacja są eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze operacji transferów danych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-11-13
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 524
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: A5
Towar w kategorii: Administracyjne ogólne
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8358-092-0, pdf 978-83-8358-350-1, epub 978-83-8358-351-8, mobi 978-83-8358-352-5
Kod towaru: KAM-4796 W01P01, EBO-3889 W01P01, EBO-3889 W01E01, EBO-3889 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Gabriela Bar [ORCID 0000-0002-0924-2693] – doktor nauk prawnych, radczyni prawna, partnerka zarządzająca w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Doświadczona ekspertka w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności umów elektronicznych, prawnych aspektów wdrażania systemów informatycznych, w tym opartych na systemach AI oraz ochrony prywatności. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Komisji Nowych Technologii FBE (The European Bars Federation ) oraz Women in AI. Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz członkini zespołu prawnego w projektach unijnych Smart Human Oriented Platform for Connected Factories - SHOP4CF i Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments – MAS4AI. Wykłada na kilku uniwersytetach, bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Autorka licznych publikacji z zakresu usług cyfrowych, ochrony danych osobowych i sztucznej inteligencji

Maciej Borkowski [ORCID 0009-0007-3336-6542] – radca prawny, Group Regulatory Compliance Manager wiodącego podmiotu z sektora FinTech, właściciel kancelarii BLT Legal, współtwórca projektu technologii wspomagających  zarządzanie prywatnością  –  UPgradeLaw. Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z czołowymi międzynarodowymi kancelariami. Specjalizuje się w zagadnieniachprawa ochrony danych osobowych i prywatności oraz nowych technologii. Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach poświęconych ochronie danych osobowych.

Magdalena Czaplińska [ORCID  0000-0002-1344-6779]  –  radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o.; doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się na prawie ochrony danych osobowych. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na wdrożenia i audyty systemu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w „ABI Expert” – magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, oraz „Magazyn ODO”, współautorka monografii: Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych, Samorządowe centra usług wspólnych, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych, Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami oraz publikacji Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także rozdziału w Komentarzu do Ustawy o zasadach realizacji zadań finanso wanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Gabriela Bar [ORCID 0000-0002-0924-2693] – doktor nauk prawnych, radczyni prawna, partnerka zarządzająca w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Doświadczona ekspertka w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności umów elektronicznych, prawnych aspektów wdrażania systemów informatycznych, w tym opartych na systemach AI oraz ochrony prywatności. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Komisji Nowych Technologii FBE (The European Bars Federation ) oraz Women in AI. Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz członkini zespołu prawnego w projektach unijnych Smart Human Oriented Platform for Connected Factories - SHOP4CF i Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments – MAS4AI. Wykłada na kilku uniwersytetach, bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Autorka licznych publikacji z zakresu usług cyfrowych, ochrony danych osobowych i sztucznej inteligencji

Maciej Borkowski [ORCID 0009-0007-3336-6542] – radca prawny, Group Regulatory Compliance Manager wiodącego podmiotu z sektora FinTech, właściciel kancelarii BLT Legal, współtwórca projektu technologii wspomagających  zarządzanie prywatnością  –  UPgradeLaw. Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z czołowymi międzynarodowymi kancelariami. Specjalizuje się w zagadnieniachprawa ochrony danych osobowych i prywatności oraz nowych technologii. Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach poświęconych ochronie danych osobowych.

Magdalena Czaplińska [ORCID  0000-0002-1344-6779]  –  radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o.; doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się na prawie ochrony danych osobowych. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na wdrożenia i audyty systemu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w „ABI Expert” – magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, oraz „Magazyn ODO”, współautorka monografii: Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych, Samorządowe centra usług wspólnych, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych, Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami oraz publikacji Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także rozdziału w Komentarzu do Ustawy o zasadach realizacji zadań finanso wanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Magdalena Czaplińska [ORCID  0000-0002-1344-6779]  –  radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o.; doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się na prawie ochrony danych osobowych. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na wdrożenia i audyty systemu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w „ABI Expert” – magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, oraz „Magazyn ODO”, współautorka monografii: Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych, Samorządowe centra usług wspólnych, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych, Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami oraz publikacji Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także rozdziału w Komentarzu do Ustawy o zasadach realizacji zadań finanso wanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Dominika Dörre-Kolasa [ORCID 0000-0002-4134-741X] – doktor nauk prawnych, radca prawny i partnerka w Raczkowski Sp. k., od ponad 10 lat adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom. Ponadto opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych. Otrzymała indywidualną rekomendację oraz wyróżnienie w rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie zatrudnienia.

Piotr Drobek [ORCID 0000-0002-0178-851X ] – prawnik, asystent w Instytucie Nauk Prawnych UKSW oraz radca w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Był przewodniczącym Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych i Grupy Koordynującej Nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Współzałożyciel i przewodniczący rady Fundacji Panoptykon. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Jest współautorem komentarza do RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Urszula Góral [ORCID 0000-0003-4521-1859] – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktor nauk o polityce i administracji. Zawodowo związana z ad-ministracją publiczną, przez ponad 15 lat pełniła funkcję dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzę-512  O Autorachdzie Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO). Obecnie pracuje jako inspektor ochrony danych w Kancelarii Sejmu oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2023 r. została wyróżniona Nagrodą  im.  Michała  Serzyckiego  przyznawaną  przez  Prezesa UODO za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony danych osobowych. W ramach swojej wieloletniej pracy reprezentowała polski organ nadzorczy w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych, Rady Europy oraz grup roboczych Rady UE. Zrealizowała szereg krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych skierowanych do sektora publicznego i prywatnego, wraz z Zespołem zainicjowała i wdrożyła projekt edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa” z sukcesem kontynuowany przez szkoły na terenie całego kraju. Autorka publikacji i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Ekspert Komisji Europejskiej, Rady Europy, ONZ w projektach m.in. dotyczących tworzenia prawnych regulacji ochrony danych osobowych w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz państw bałkańskich.

Agnieszka Grzelak [ORCID 0000-0002-5867-8135] – doktor habilitowana nauk prawnych (INP PAN 2016, dr nauk prawnych na WPiA UJ 2006), profesorka ucz. w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, członkini Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W latach 2004–2015 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, a następ-nie w latach 2015–2019 zastępczyni dyrektora zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i prawa UE w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa instytucjonalnego, współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych i ochrony praw podstawowych, w tym ochrony prawa do prywatności i danych osobowych w kontekście obowiązków państwa związanych ze zwalczaniem przestępczości. Autorka wielu publikacji z tego obszaru, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości.

Mirosław Gumularz – doktor nauk prawnych. Radca prawny (NewTechLaw.eu). Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z prawa własności intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor wewnętrzny wg norm ISO/IEC: ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji); ISO/IEC 27701 (zarządzanie informacją o prywatności); ISO/IEC 22301 (ciągłość działania). Wykładowca na studiach po-dyplomowych  z  ochrony danych osobowych organizowanych m.in. na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych (z 2018 r.). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e--commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli ABI w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Tomasz Izydorczyk [ORCID 0000-0002-0734-408X] – inżynier, certyfikowany audytor wiodący ISO 27001, członek zarządu NewTechLaw.eu sp. z o.o. oraz Inspektor Ochrony Danych. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Członek organów SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uczelni WSB Merito w Poznaniu. Konsultant biznesowy, szef działów IT, trener zarządzania, rozwiązań chmurowych IT dla biznesu. Doradzał firmom przemysłowym, e-commerce, marketingowym oraz IT.  Pracował jako członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministrze Cyfryzacji. Współautor wielu publikacji dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie ocena ryzyka i skutków. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych oraz komentuje nowe technologie.

Piotr Kalina [ORCID 0009-0008-6209-8767] – radca prawny, partner w GRC Legal, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów prywatnych i publicznych oraz zarządzaniu zespołem i projektami. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, zagadnieniach e-commerce, prawie konsumenckim oraz marketingu. Rekomendowany prawnik w „Rankingu Kancelarii Prawnych 2023” dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii Ochrona prywatności i danych osobowych. Pracuje z międzynarodowymi i krajowymi grupami kapitałowymi, w tym z branży handlowej i produkcyjnej, sieciami franczyzowymi oraz sklepami internetowymi. Doradzał w budowaniu modeli biznesowych dla największych platform, programów lojalnościowych oraz przełomowych rozwiązań sieci autonomicznych sklepów opartych na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, a także nowoczesnych metod dystrybucji i sprzedaży towarów i usług. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz wykładowcą na studiach podyplomowych i prelegentem na uznanych konferencjach branżowych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk oraz z zakresu prawa nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Damian Karwala [ORCID  0009-0009-6689-0863] – doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i IT. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Brał udział w pracach m.in. nad projektem RODO, zmianami w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz przepisach dostosowujących prawo polskie do RODO. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich (Warszawa 2018). Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na wielu renomowanych uczelniach; regularnie występuje na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie danych osobowych oraz nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Beata Konieczna-Drzewiecka [ORCID 0000-0002-9616-4055] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych z tego zakresu. Wykłada na kilku uczelniach wyższych, prowadzi szkolenia oraz uczestniczy w licznych konferencjach naukowych.

Izabela Kowalczuk-Pakuła – radca prawny, partner w warszawskim biurze kancelarii Bird & Bird, gdzie kieruje praktyką ochrony danych osobowych i prywatności. Jest ekspertem z bogatym doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych, ePrivacy i silną świadomością biznesową. Doradza klientom przy projektowaniu usług marketingowych, Adtech (retargeting, programmatic, look alike retargeting), procesów rekrutacyjnych, sztucznej inteligencji, usług chmurowych dla sektora ubezpieczeniowego i  FinTech  oraz  farmaceutycznego. Wspiera klientów na poziomie krajowym i międzynarodowym w budowaniu strategii ochrony danych osobowych. Doradza w sytuacjach kryzysowych związanych z wyciekami danych, reprezentując klientów w trakcie audytów oraz w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych i sądami. Koordynuje międzynarodowe projekty wymagające analizy prawa ochrony danych osobowych różnych krajów EU i poza EU. Jest doceniana przez klientów, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich międzynarodowych rankingach branżowych (m.in. Leading individual – The Legal 500 EMEA, Brand 2 – Chambers Europe). Prowadzi liczne szkolenia, wykłada na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego i WSB Merito Warszawa. Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Agnieszka Krzyżak [ORCID  0000-0001-8936-5310] – prawnik w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. p., absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Mistrzyni Polski w I Central European Client Consultation Competition 2020 i delegat do reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w The Brown Mosten International Client Consulta tion Competition 2020. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Współautorka m.in. kompleksowego komentarza do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dominika Kuźnicka-Błaszkowska [ORCID 0000-0001-8804-569X] – doktorka nauk prawnych, zawodowo zajmująca się ochroną danych osobowych, dostępem do informacji, prawami człowieka i prawem konstytucyjnym. Prelegentka na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, współautorka dwóch książek na temat ochrony danych osobowych. Obecnie prowadzi badania naukowe na Georgia Institute of Technology w Atlancie na temat cyberbezpieczeństwa i otwartego rządu.

Wojciech Lamik [ORCID 0000-0002-3751-5521] – doktor nauk prawnych, radca prawny w Kancelarii Leśniewski, Borkiewicz, Kostka & Partners S.K.A., przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, Koordynator Zespołu ds. Nowych Technologii w Wymiarze Sprawiedliwości w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, własności intelektualnej, ochronie dóbr osobistych oraz szeroko pojętym e-commerce. Prowadzi podcast „Prawo a nowe technologie”, który jest publikowany przez OIRP Wrocław.

Paweł Litwiński  [ORCID  0000-0002-9809-48200]  –  doktor  nauk prawnych, adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek Grupy Ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych. Autor i współautor ponad 140 publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów sektorowych. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych.

Iga Małobęcka-Szwast [ORCID 0000-0002-4719-4899] – doktor nauk prawnych, adiunktka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radczyni prawna w kancelarii Wardyński i Wspólnicy specjalizująca się w szeroko pojętym prawie nowych technologii, prawie ochrony danych osobowych, prawie unijnym, prawie ochrony konkurencji, regulacji rynków cyfrowych, usług cyfrowych i sztucznej inteligencji. Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych w Polsce i za granicą. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa unijnego, w tym monografii Big Data and the Abuse of a Dominant Position by Data-Driven Online Platforms under EU Competition Law (Warszawa 2021), która jest zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej nagrodzonej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie (2021). Absolwentka studiów LL.M. in Law and Economics na Uniwersytecie w Utrechcie.

Bartosz  Marcinkowski  –  doktor  prawa,  radca  prawny,  Partner w Praktyce M&A oraz Szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych w kancelarii DZP. Od 26 lat zajmuje się ochroną danych osobowych, doradzając wiodącym polskim i zagranicznym przedsiębiorcom. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą. Publikuje m.in. w kwartalniku „ABI Expert” oraz cyklicznym dodatku do „Monitora Prawniczego” poświęconym problematyce ochrony danych. Rozprawę doktorską poświęcił ochronie prywatności w UE i USA. Jeden z członków-założycieli Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, pełni funkcje IOD. Przewodniczył grupie roboczej Data Protection w międzynarodowym stowarzyszeniu Meritas. Członek International Bar Association (IBA), delegat State Capital Group (SCG) i ICFN.518 

Arwid Mednis [ORCID 0000-0001-8130-7108] – doktor habilitowany nauk prawnych. Kieruje Zakładem Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny specjalizujący się w  prawie nowych technologii, w  szczególności w prawie ochrony danych osobowych i prawie telekomunikacyjnym. Zajmuje się także kwestiami cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji oraz dostępem do informacji publicznej.

Tomasz Osiej – radca prawny, europejski rzecznik patentowy. Partner zarządzający w kancelarii Osiej i Partnerzy, Prezes Zarządu Omni Modo Sp. z o.o., stały współpracownik portalu GDPR.PL. Współpro-wadzący podcast #RODOłamacz. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii. Autor licznych publikacji oraz artykułów. Audytor, szkoleniowiec i prelegent na konferencjach. Wykładowca na studiach podyplomowych.

Marlena Sakowska-Baryła [ORCID 0000-0002-3982-976X] – profesor w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowana nauk prawnych, radczyni prawna i partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Jest autorką pionierskiej monografii z tego zakresu – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji  publicznej i  ponowne wykorzystywanie  informacji sektora publicznego. Redaktor naukowa i współautorka komentarza do RODO, współredaktor naukowa i współautorka komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej, współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, autorka ponad 160 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Wykłada na kilku uniwersytetach i wyższych uczelniach, bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

Rafał Skibicki [ORCID 0000-0003-1194-4173] – doktor nauk prawnych, asystent w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, członek redakcji „Prawa Mediów Elektronicznych”, prawnik w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Zawodowo oraz naukowo zajmuje się prawem Internetu, prawem autorskim oraz prawem nowych technologii. Wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Śląskim, prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Izabela Tarłowska – adwokat, associate w praktyce ochrony danych osobowych i prywatności w kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom w zakresie ochrony danych osobowych, od kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków pracodawcy, przez prowadzenie kampanii marketingowych, negocjowanie umów, po wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wspiera zarówno polskich, jak i międzynarodowych klientów z różnych sektorów. Uczestniczy w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Doradza przy wdrażaniu dokumentacji oraz rozwiązań zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO. Wielokrotnie brała udział i prowadziła międzynarodowe projekty, w tym projekty negocjacyjne oraz związane z wdrażaniem nowych usług lub rozwiązań na wielu rynkach. Jest wykładowcą na Uczelni WSB Merito Warszawa i występuje na wielu branżowych konferencjach i szkoleniach. Prowadziła również warsztaty dla studentów w ramach programu Uniwersytetu Jagiellońskiego „IP Student”. Autorka wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Mariola Więckowska – ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Privacy Innovative Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych  projektów, zwłaszcza  nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i  wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), Cyber Women Community, ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT, European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel oraz Data Ethics, AI and Responsible Innovation na The University of Edinburgh. Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z  zakresu  ochrony  danych.  Odpowiada  za  stałą  sekcję  „Niezbędnik IOD” oraz jest członkiem rady programowej kwartalnika „ABI Expert”.

Milena Wilkowska – radczyni prawna i counsel w kancelarii GRC Serafin Tobiczyk Kalina spółka komandytowa. Jest audytorem wewnętrznym ISO 27001. Specjalizuje się w ochronie prywatności i danych osobowych, prawnych aspektach e-commerce oraz marketingu. Ukończyła studia podyplomowe z prawa ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Łódzkim. Prelegentka na konferencjach branżowych, autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych; wykłada także na studiach podyplomowych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów
Recenzje

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę