Facebook
Kategorie MENU
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%
Wydanie: 2
Liczba stron: 548
Więcej informacji

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory...

Pełny opis

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Mniej
-46%

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami [PRZEDSPRZEDAŻ]

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory...

Pełny opis

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Mniej
Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca E-book w przygotowaniu. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki książki: 01.07.2022. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca Planowana data wydania i wysyłki książki: 01.07.2022. E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania i wysyłki książki: 01.07.2022. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki: 01.07.2022

Opis publikacji

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Nowe wydanie poszerzono o szczegółowe omówienie m.in. następujących zagadnień:
• dokumentacja serwisu internetowego,
• prawne i etyczne kwestie, które powinny być uwzględnione w przypadku zastosowania rozwiązań informatycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji,
• współadministrowanie danymi osobowymi oraz status współadministratorów,
• nowe tabele audytów,
• nowe szablony w zakresie oceny ryzyka, w szczególności wykaz aktywów wspomagających czy klasyfikację informacji,
• nowy wykaz rodzajów operacji wymagających przeprowadzenia oceny sk...

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Nowe wydanie poszerzono o szczegółowe omówienie m.in. następujących zagadnień:
• dokumentacja serwisu internetowego,
• prawne i etyczne kwestie, które powinny być uwzględnione w przypadku zastosowania rozwiązań informatycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji,
• współadministrowanie danymi osobowymi oraz status współadministratorów,
• nowe tabele audytów,
• nowe szablony w zakresie oceny ryzyka, w szczególności wykaz aktywów wspomagających czy klasyfikację informacji,
• nowy wykaz rodzajów operacji wymagających przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
• nowe wskazówki praktyczne w zakresie dokumentacji pracowniczej (w tym wzory dotyczące innego niż wizyjny monitoringu pracowniczego oraz ankiety kontrolnej).

Zaprezentowano też najnowsze orzeczenia sądów polskich i europejskich, rozstrzygnięcia i interpretacje organów nadzorczych, zwłaszcza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, a także tzw. dobre praktyki wydane na gruncie kluczowych aktów prawnych z zakresu omawianej tematyki.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, działów kadr, zasobów ludzkich, IT, sprzedaży, marketingu i PR, menedżerów, przedsiębiorców, inspektorów ochrony danych osobowych i innych osób, które realizują obowiązki z tej dziedziny. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji, zarządzania i przedsiębiorczości.

Wzory dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.dokumantacja-ochrony-danych-osobowych.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Artur Cieślik – Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w sektorze przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Członek rady programowej i autor publikacji kwartalnika „ABI Expert”. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca na uczelniach wyższych, w tym Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trener i menedżer z 15-letnim doświadczeniem. Autor licznych szkoleń.

Paweł Fajgielski [ORCID: 0000-0002-4293-1917] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Artur Cieślik – Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w sektorze przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Członek rady programowej i autor publikacji kwartalnika „ABI Expert”. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca na uczelniach wyższych, w tym Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trener i menedżer z 15-letnim doświadczeniem. Autor licznych szkoleń.

Paweł Fajgielski [ORCID: 0000-0002-4293-1917] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Mariusz Jagielski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, a w latach 2011–2016 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ; od 2018 r. pełnomocnik rektora UŚ ds. ochrony danych osobowych; prowadzi uniwersyteckie zajęcia z przedmiotów: ochrona danych osobowych, GDPR in business i dokumentacja ochrony danych osobowych oraz szkolenia z tego zakresu dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, a także organów administracji rządowej i samorządowej; autor wielu opracowań naukowych we wskazanych dziedzinach.

Damian Karwala – doktor nauk prawnych; radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Wieloletni wykładowca w ramach studiów podyplomowych z prawa nowych technologii, w tym ochrony danych osobowych. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Rekomendowany w międzynarodowych rankingach: Chambers Europe – w kategorii ochrona danych osobowych oraz Legal 500 – w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT). Autor oraz współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich (2018).

Paulina Komorowska-Mrozik  adwokat, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii oraz prawie konkurencji i konsumentów. Do szczególnych zainteresowań autorki należą zagadnienia z pogranicza prawa ochrony danych osobowych i prawa konkurencji w kontekście big data. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Studiowała także na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Leuven. Jako członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k. doradza podmiotom polskim i zagranicznym we wszelkich aspektach związanych z prawem ochrony danych osobowych i nowych technologii.

Dominik Lubasz [ORCID: 0000-0001-9716-5802] – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. W kancelarii kieruje specjalizacją ochrony danych osobowych. Jego pozostałe specjalizacje to prawo nowych technologii, e-commerce, własność intelektualna oraz prawo gospodarcze, w tym w europejskie prawo gospodarcze. W latach 2020 i 2021 został wyróżniony w rankingu The Legal 500 jako „Leading Individual” w kategorii „Data Privacy and Data Protection” dla obszaru Europe, Middle East & Africa. W latach 2018, 2019, 2020 i 2021 otrzymał rekomendację w rankingu Chambers and Partners Europe w kategorii „TMT Data Protection”. W latach 2017, 2019 i 2020 otrzymał rekomendację od Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych. Rekomendowany przez Who’s Who Legal 2021 jako Global Leader oraz Thought Leader w sektorze „Data – Data Privacy & Protection” w Polsce. W latach 2018–2020 pod jego redakcją ukazał się szereg publikacji, w tym bestsellerów, dotyczących tematyki ochrony danych osobowych, tj. RODO. Należą do nich m.in.: nagrodzony nagrodą Forum Prawa Mediów Elektronicznych za najlepszą publikację Komentarz do RODO, Meritum. Ochrona danych osobowych, RODO w e-Commerce, RODO dla MŚP. W obecnej działalności koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i legal-tech, np. w publikacji The Law of Artificial Intelligence, wraz z M. Namysłowską opracowali dwa rozdziały, realizują również projekt „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Edukuje przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, a także transformacji kryzysowej, restrukturyzacji – ponad 10 tys. uczestników w ciągu dwóch ostatnich lat. Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Łódzkiego, SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, Compliance Institute oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, w którym pełni również funkcję członka komisji rewizyjnej, a także ekspertem Izby Gospodarki Elektronicznej i Ministerstwa Cyfryzacji ds. wdrożenia RODO w Polsce, jak również ekspertem w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministrze Cyfryzacji (KPRM) i członkiem grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji European Association of Data Protection Professionals.

Marta Otto – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; członek Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante; członek Advisory Committee of Labour Law Research Network LLRN; zastępca dyrektora Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, Urzędu Ochrony Danych Osobowych; autorka publikacji naukowych.

Katarzyna Palka-Bartoszek – radca prawny od 18 lat. Partner ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni Spółki Partnerskiej w Katowicach. Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym,ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek; ma wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Utworzyła oraz kieruje w ADP zespołem do spraw ochrony danych osobowych, z którym opracowuje dokumentację ochrony danych osobowych i świadczy pomoc prawną przy wdrażaniu wymagań formalnoprawnych wynikających z RODO, kładąc nacisk na przygotowanie rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestrów kategorii czynności przetwarzania. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, w tym dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w OIRP w Katowicach.

Marlena Sakowska-Baryła – doktor nauk prawnych; radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.; członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert” oraz wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD); wykłada na kilku uczelniach wyższych; specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym oraz prawnych aspektach sztucznej inteligencji; redaktor naukowa komentarza do RODO, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa informacyjnego.

Paweł Tobiczyk – adwokat, senior associate w Praktyce Ochrony Prywatności kancelarii prawnej Maruta Wachta sp. j. Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii oraz handlu elektronicznego. Doradzał licznym polskim i zagranicznym klientom w projektach z tego zakresu. Koordynował oraz uczestniczył w wielu projektach wdrożenia RODO, w tym m.in. odpowiadał za wdrożenie przepisów rozporządzenia w jednej z największych grup medialnych w kraju. Zawodowe doświadczenie zdobywał w renomowanych krajowych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych i nowych technologii. Jest również absolwentem filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Mariola Więckowska – ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych; na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel. Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika „ABI Expert”.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę