Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 2
Liczba stron: 548
Więcej informacji

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory...

Pełny opis

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Mniej
-59%

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory...

Pełny opis

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Mniej

Opis publikacji

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Nowe wydanie poszerzono o szczegółowe omówienie m.in. następujących zagadnień:
• dokumentacja serwisu internetowego,
• prawne i etyczne kwestie, które powinny być uwzględnione w przypadku zastosowania rozwiązań informatycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji,
• współadministrowanie danymi osobowymi oraz status współadministratorów,
• nowe tabele audytów,
• nowe szablony w zakresie oceny ryzyka, w szczególności wykaz aktywów wspomagających czy klasyfikację informacji,
• nowy wykaz rodzajów operacji wymagających przeprowadzenia oceny sk...

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby.

Nowe wydanie poszerzono o szczegółowe omówienie m.in. następujących zagadnień:
• dokumentacja serwisu internetowego,
• prawne i etyczne kwestie, które powinny być uwzględnione w przypadku zastosowania rozwiązań informatycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji,
• współadministrowanie danymi osobowymi oraz status współadministratorów,
• nowe tabele audytów,
• nowe szablony w zakresie oceny ryzyka, w szczególności wykaz aktywów wspomagających czy klasyfikację informacji,
• nowy wykaz rodzajów operacji wymagających przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
• nowe wskazówki praktyczne w zakresie dokumentacji pracowniczej (w tym wzory dotyczące innego niż wizyjny monitoringu pracowniczego oraz ankiety kontrolnej).

Zaprezentowano też najnowsze orzeczenia sądów polskich i europejskich, rozstrzygnięcia i interpretacje organów nadzorczych, zwłaszcza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, a także tzw. dobre praktyki wydane na gruncie kluczowych aktów prawnych z zakresu omawianej tematyki.

„Nowe wydanie liczy o 218 stron tekstu więcej niż wydanie pierwsze. Śmiało można powiedzieć, że przedstawiana Czytelnikom publikacja stanowi nowe opracowanie problematyki dokumentacji ochrony danych osobowych”.
Z przedmowy do drugiego wydania

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, działów kadr, zasobów ludzkich, IT, sprzedaży, marketingu i PR, menedżerów, przedsiębiorców, inspektorów ochrony danych osobowych i innych osób, które realizują obowiązki z tej dziedziny. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji, zarządzania i przedsiębiorczości.

Wzory dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.dokumentacja-ochrony-danych-osobowych.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-06-02
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2022
Wydanie: 2
Liczba stron: 548
Rodzaj: Poradnik
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8286-382-6, pdf 978-83-8286-707-7
Kod towaru: KAM-3652 W02D01, EBO-2715 W02P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Artur Cieślik – audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor, ISO 22301, certyfikowany audytor systemów informacyjnych CISA. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w sektorze przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Członek rady progra- mowej i autor publikacji kwartalnika „ABI Expert”. Trener z wieloletnim doświadcze- niem. Wykładowca na uczelniach wyższych, w tym Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor licznych szkoleń.

Magdalena Czaplińska [ORCID  0000-0002-1344-6779]  –  radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o.; doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się na prawie ochrony danych osobowych. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na wdrożenia i audyty systemu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w „ABI Expert” – magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, oraz „Magazyn ODO”, współautorka monografii: Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych, Samorządowe centra usług wspólnych, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych, Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami oraz publikacji Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także rozdziału w Komentarzu do Ustawy o zasadach realizacji zadań finanso wanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Paweł Fajgielski [ORCID: 0000-0002-4293-1917] – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Artur Cieślik – audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor, ISO 22301, certyfikowany audytor systemów informacyjnych CISA. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w sektorze przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Członek rady progra- mowej i autor publikacji kwartalnika „ABI Expert”. Trener z wieloletnim doświadcze- niem. Wykładowca na uczelniach wyższych, w tym Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor licznych szkoleń.

Magdalena Czaplińska [ORCID  0000-0002-1344-6779]  –  radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o.; doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się na prawie ochrony danych osobowych. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na wdrożenia i audyty systemu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w „ABI Expert” – magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, oraz „Magazyn ODO”, współautorka monografii: Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych, Samorządowe centra usług wspólnych, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych, Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami oraz publikacji Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także rozdziału w Komentarzu do Ustawy o zasadach realizacji zadań finanso wanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Paweł Fajgielski [ORCID: 0000-0002-4293-1917] – doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Mariusz Jagielski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskie- go w Katowicach. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu. W latach 2011–2016 prodziekan WPiA UŚ. Prowadzi uniwersyteckie zajęcia z przedmiotów ochrona danych osobowych, GDPR in business i dokumentacja ochrony danych osobowych oraz szkolenia z tego zakresu dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, a także organów administracji rządowej i samorządowej. Autor licznych opracowań naukowych we wskazanych dzie- dzinach. Od 2018 r. pełnomocnik rektora UŚ ds. ochrony danych osobowych.

Damian Karwala [ORCID  0009-0009-6689-0863] – doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i IT. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Brał udział w pracach m.in. nad projektem RODO, zmianami w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz przepisach dostosowujących prawo polskie do RODO. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich (Warszawa 2018). Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na wielu renomowanych uczelniach; regularnie występuje na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie danych osobowych oraz nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Paulina Komorowska-Mrozik – radca prawny, counsel, kierująca praktyką IP/TMT i ochrony danych osobowych w PwC Legal Żelaźnicki sp. k. Specjalizuje się we wszelkich aspektach związanych z ochroną danych osobowych, a także szeroko rozumianym prawie nowych technologii oraz prawie konkurencji i konsumentów. Szczególnym obszarem jej specjalizacji są zagadnienia z pogranicza prawa ochrony danych osobowych i prawa kon- kurencji w gospodarce cyfrowej, w tym regulacje DMA i DSA. Autorka wielu publikacji branżowych i prasowych. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium. Prowadzi zajęcia w ramach programu Legal MBA, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach polskich i międzynarodowych.

Dominik Lubasz – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii; specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w polskim i europejskim prawie gospodarczym; autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym i ustawy o ochronie baz danych.

Marta Otto – doktor nauk prawnych (EUI, Florencja, Włochy); adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; członkini m.in.: 1. Advisory Committee sieci Labour Law Research Network LLRN; 2. Steering Committee sieci Labour Law Rese- arch Network (2021–2023); 3. Academic Board of Marco Biaggi Foundation Doctoral Research Programme (PhD) in Labour, Development and Innovation; 4. Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Coo- perante; 5. Komitetu Zarządzającego i Rady Naukowej Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (WPiA UŁ) Compass; 6. AI WORK TEAM – Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Katarzyna Palka-Bartoszek – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kan- celarii ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Katowicach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek; ma wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Pro- wadzi w ADP zespół do spraw ochrony danych osobowych, którym kieruje i z którym opracowuje dokumentację ochrony danych osobowych i świadczy pomoc prawną przy wdrażaniu i realizacji wymagań formalnoprawnych wynikających z RODO. Jest wice- dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Wojciech Piszewski – adwokat, senior associate w kancelarii prawnej Maruta Wachta sp. k. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach compliance, prawa ochrony danych osobo- wych oraz handlu elektronicznego. Brał udział w licznych projektach z tego zakresu. Był również odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie oraz nadzór nad kompleksowym systemem zarządzania zgodnością w jednej z największych grup medialnych w Polsce. Nadzorował liczne projekty związane z wdrożeniem RODO. Jest również absolwentem europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Marlena Sakowska-Baryła [ORCID 0000-0002-3982-976X] – profesor w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowana nauk prawnych, radczyni prawna i partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Jest autorką pionierskiej monografii z tego zakresu – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji  publicznej i  ponowne wykorzystywanie  informacji sektora publicznego. Redaktor naukowa i współautorka komentarza do RODO, współredaktor naukowa i współautorka komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej, współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, autorka ponad 160 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Wykłada na kilku uniwersytetach i wyższych uczelniach, bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

Paweł Tobiczyk – adwokat, partner odpowiedzialny za praktykę E-commerce & Di- gital Business w kancelarii Maruta Wachta sp. k. Laureat nagród branżowych, m.in. wyróżniony w międzynarodowym rankingu Legal500 jako Rising Star w obszarze „data privacy and data protection”. Specjalizuje się w prawnych aspektach e-commerce i digital marketingu, prawie konsumenckim oraz ochronie danych osobowych. Zajmuje się także kwestiami związanymi z ochroną informacji prawnie chronionych, ze sztuczną inteligen- cją i z prawem nowych technologii. Wykłada na studiach podyplomowych oferowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową, Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie i Polską Akademię Nauk. Autor artykułów naukowych publikowanych w prasie ogólnokrajowej i portalach branżowych. Prelegent na licznych konferencjach branżowych. Absolwent prawa, filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów podyplomowych Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inte- ligencji w Akademii Leona Koźmińskiego.

Mariola Więckowska – ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Privacy Innovative Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych  projektów, zwłaszcza  nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i  wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Wiceprezes Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), Cyber Women Community, ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT, European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel oraz Data Ethics, AI and Responsible Innovation na The University of Edinburgh. Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z  zakresu  ochrony  danych.  Odpowiada  za  stałą  sekcję  „Niezbędnik IOD” oraz jest członkiem rady programowej kwartalnika „ABI Expert”.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę