Facebook
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 25.01.2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 860
Więcej informacji

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zupełnie nowych regulacji aktu o usługach cyfrowych, których głównym celem jest m.in.: zwalczanie nielegalnych treści w internecie oraz poprawienie moderacji treści on-line.

-10%

Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zupełnie nowych regulacji aktu o usługach cyfrowych, których głównym celem jest m.in.: zwalczanie nielegalnych treści w internecie oraz poprawienie moderacji treści on-line.

Stan prawny: 25.01.2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 860
Więcej informacji

Opis publikacji

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zupełnie nowych regulacji aktu o usługach cyfrowych, których głównym celem jest:

  • zwalczanie nielegalnych treści w internecie,
  • zapewnienie odpowiedzialności platform za ich algorytmy oraz
  • poprawienie moderacji treści on-line.

Nowe regulacje usprawnią proces usuwania nielegalnych treści, czyli ich moderowanie przez platformy typu Facebook czy Google.
Akt o usługach cyfrowych ma także pomóc w walce ze szkodliwymi treściami czy fake newsami, w szczególności tymi w obszarze politycznym czy ochronie zdrowia.
Nowe przepisy wymuszają również informację, czy produkty sprzedawane on-line są bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami Unii Europejskiej.
Wprowadzają także obowiązkową ocenę ryzyka i większą przejrzystość algorytmów, co pomoże w walce ze szkodliwymi treściami i dezinform...

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zupełnie nowych regulacji aktu o usługach cyfrowych, których głównym celem jest:

  • zwalczanie nielegalnych treści w internecie,
  • zapewnienie odpowiedzialności platform za ich algorytmy oraz
  • poprawienie moderacji treści on-line.

Nowe regulacje usprawnią proces usuwania nielegalnych treści, czyli ich moderowanie przez platformy typu Facebook czy Google.
Akt o usługach cyfrowych ma także pomóc w walce ze szkodliwymi treściami czy fake newsami, w szczególności tymi w obszarze politycznym czy ochronie zdrowia.
Nowe przepisy wymuszają również informację, czy produkty sprzedawane on-line są bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami Unii Europejskiej.
Wprowadzają także obowiązkową ocenę ryzyka i większą przejrzystość algorytmów, co pomoże w walce ze szkodliwymi treściami i dezinformacją.

Komentarz przeznaczony jest dla dostawców usług internetowych, a także radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-12-21
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 860
Rodzaj: Komentarz
Okładka: miękka
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo cywilne
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8358-323-5
Kod towaru: KAM-4858 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Agata Domańska - Adwokat w kancelarii APLAW. Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony danych osobowych, telekomunikacji i nowych technologii m.in. opiniowała projekty wdrożeniowe na systemy informatyczne dla największych spółek energetycznych i telekomunikacyjnych w Polsce. Doradza w sprawach związanych z prawem spółek i M&A. Przygotowywała i opiniowała liczne kontrakty inwestycyjne, w szczególności w zakresie dużych inwestycji sieciowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw procesowych i gospodarczych.

Mateusz Franke - Radca prawny (od 2015 r.), absolwent WPiA UJ (2011 r.). Partner w kancelarii ftl, gdzie kieruje praktyką e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa marketingu i reklamy. Doradza przedsiębiorcom z różnych branż (m.in. sieci handlowe, agencje marketingowe, sektor finansowy) w obszarze swojej specjalizacji. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności, prelegentem na licznych wydarzeniach branżowych oraz wykładowcą na studiach podyplomowych na kierunku „inspektor ochrony danych” oraz „prawo nowoczesnych technologii”. Prawnik uwzględniony w rankingu The Legal 500 za rok 2021, 2022, 2023 i 2024. W rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” za rok 2022 został uznany za lidera w dziedzinie „sprawy konsumenckie”.

Agata Domańska - Adwokat w kancelarii APLAW. Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony danych osobowych, telekomunikacji i nowych technologii m.in. opiniowała projekty wdrożeniowe na systemy informatyczne dla największych spółek energetycznych i telekomunikacyjnych w Polsce. Doradza w sprawach związanych z prawem spółek i M&A. Przygotowywała i opiniowała liczne kontrakty inwestycyjne, w szczególności w zakresie dużych inwestycji sieciowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw procesowych i gospodarczych.

Mateusz Franke - Radca prawny (od 2015 r.), absolwent WPiA UJ (2011 r.). Partner w kancelarii ftl, gdzie kieruje praktyką e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa marketingu i reklamy. Doradza przedsiębiorcom z różnych branż (m.in. sieci handlowe, agencje marketingowe, sektor finansowy) w obszarze swojej specjalizacji. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności, prelegentem na licznych wydarzeniach branżowych oraz wykładowcą na studiach podyplomowych na kierunku „inspektor ochrony danych” oraz „prawo nowoczesnych technologii”. Prawnik uwzględniony w rankingu The Legal 500 za rok 2021, 2022, 2023 i 2024. W rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” za rok 2022 został uznany za lidera w dziedzinie „sprawy konsumenckie”.

Agnieszka Grzelak [ORCID 0000-0002-5867-8135] – doktor habilitowana nauk prawnych (INP PAN 2016, dr nauk prawnych na WPiA UJ 2006), profesorka ucz. w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, członkini Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W latach 2004–2015 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, a następ-nie w latach 2015–2019 zastępczyni dyrektora zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i prawa UE w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa instytucjonalnego, współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych i ochrony praw podstawowych, w tym ochrony prawa do prywatności i danych osobowych w kontekście obowiązków państwa związanych ze zwalczaniem przestępczości. Autorka wielu publikacji z tego obszaru, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości.

Mirosław Gumularz – doktor nauk prawnych. Radca prawny (NewTechLaw.eu). Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z prawa własności intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor wewnętrzny wg norm ISO/IEC: ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji); ISO/IEC 27701 (zarządzanie informacją o prywatności); ISO/IEC 22301 (ciągłość działania). Wykładowca na studiach po-dyplomowych  z  ochrony danych osobowych organizowanych m.in. na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych (z 2018 r.). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e--commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli ABI w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Tomasz Izydorczyk [ORCID 0000-0002-0734-408X] – inżynier, certyfikowany audytor wiodący ISO 27001, członek zarządu NewTechLaw.eu sp. z o.o. oraz Inspektor Ochrony Danych. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Członek organów SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uczelni WSB Merito w Poznaniu. Konsultant biznesowy, szef działów IT, trener zarządzania, rozwiązań chmurowych IT dla biznesu. Doradzał firmom przemysłowym, e-commerce, marketingowym oraz IT.  Pracował jako członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministrze Cyfryzacji. Współautor wielu publikacji dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie ocena ryzyka i skutków. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych oraz komentuje nowe technologie.

Artur Piechocki - Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW, Współzałożyciel i Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy KIG. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologii, ochronie danych oraz cyberbezpieczeństwie. Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w NASK. Ekspert ENISA w zakresie doradztwa regulacyjnego, EU CyberNet w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz OneTrust w zakresie ochrony danych. Ekspert Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz kolegium redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii C.H. Beck. Wykładowca w Szkole IT/TMT Centrum IP im. H. Grocjusza w Warszawie. Laureat rankingu Rzeczpospolitej w obszarach cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz Media Law International i Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT i Data Protection.

Radca prawny w kancelarii APLAW

Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej, nowych technologii, ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada również doświadczenie w sprawach znaków towarowych, w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO, Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO. Uczestniczy w projektach dotyczących wdrożeń RODO i nowych technologii, w szczególności w zakresie przygotowania i negocjowania umów. Pełni funkcję Inspektora Danych Osobowych.

Radca prawny w kancelarii APLAW

Specjalizuje się w sprawach z zakresu danych osobowych, ochrony wizerunku, prawa konkurencji i konsumentów, e-commerce, reklamy i marketingu oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradza głównie firmom z branży e-commerce. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach z influencerami i portalami internetowymi o naruszenie dóbr osobistych oraz o zniesławienie. Pełni funkcję Inspektora Danych Osobowych.

Mirosław Wróblewski – radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor 60 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego, w tym ochrony danych osobowych, m.in. współautor komentarza do nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz poradnika i komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w latach 2012–2017. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Wykładowca prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony praw człowieka oraz prawa nowoczesnych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Poznaniu oraz na aplikacji radcowskiej. Od 2016 r. wykładowca Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA) oraz certyfikowany trener programu HELP Rady Europy. W listopadzie 2018 r. wybrany na członka zarządu European Network of National Human Rights Institutions w Brukseli. Jest członkiem założycielem Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki Sztucznej Inteligencji.

Jan Ząbczyk - radca prawny, partner w kancelarii NZ LAW Nowak Ząbczyk, absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był dwukrotnie rekomendowany w międzynarodowym rankingu Legal 500 w kategorii banking and finance (2022, 2023). Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i regulacji rynku finansowego (PSD3/PSR, AML, CCD, DORA, eIDAS, NIS), a także prawa ochrony danych osobowych i nowych technologii. Przeprowadzał dziesiątki audytów i wdrożeń, w tym z zakresu AML, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, BCP, cyberbezpieczeństwa czy outsourcingu regulowanego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę