Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 7 maja 2020 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 528
Więcej informacji

Omówienie aktualnych problemów praktycznych powstających na tle stosowania regulacji dotyczących domen internetowych.

Stan prawny: 7 maja 2020 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 528
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja zawiera omówienie aktualnych problemów praktycznych powstających na tle stosowania regulacji dotyczących domen internetowych. Stanowi jednocześnie podsumowanie kilkunastoletniej pracy Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Książka porusza m.in. zagadnienia:

  • rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej,
  • adresu internetowego jako znaku towarowego,
  • nazwy domeny internetowej jako składnika przedsiębiorstwa,
  • dowodów w spornych postępowaniach w sprawach domen internetowych.

Publikacja zawiera analizę wybranych orzeczeń Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych oraz ukazuje domenę internetową w różnych płaszczyznach prawnych, w tym również jako narzędzie bi...

Publikacja zawiera omówienie aktualnych problemów praktycznych powstających na tle stosowania regulacji dotyczących domen internetowych. Stanowi jednocześnie podsumowanie kilkunastoletniej pracy Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Książka porusza m.in. zagadnienia:

  • rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej,
  • adresu internetowego jako znaku towarowego,
  • nazwy domeny internetowej jako składnika przedsiębiorstwa,
  • dowodów w spornych postępowaniach w sprawach domen internetowych.

Publikacja zawiera analizę wybranych orzeczeń Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych oraz ukazuje domenę internetową w różnych płaszczyznach prawnych, w tym również jako narzędzie biznesowe. Opracowanie omawia również aktualne problemy wynikające z zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej „pl.” oraz zasady dobrych praktyk w obrocie on-line.

Autorzy poszczególnych artykułów to arbitrzy i mediatorzy związani z pracą Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych oraz członkowie Rady Sądu.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych – w tym m.in. dla pełnomocników występujących w mediacjach lub spornym postępowaniu arbitrażowym, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, notariuszy, a także dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują nazwy domen internetowych jako efektywne narzędzia rozwoju działalności gospodarczej.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2020-06-03
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2020
Wydanie: 1
Liczba stron: 528
Seria: Monografie
Rodzaj: Monografie
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8187-801-2, pdf 978-83-8223-001-7, epub 978-83-8223-017-8
Kod towaru: KAM-3667 W01Z01, EBO-3053 W01P01, EBO-3053 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Marcin Balicki – doktor nauk prawnych, adwokat; zawodowy pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych przed European Union Intellectual Property Office; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii; specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologii, mediów oraz w prawnej ochronie designu i gier wideo.

Karol Dobrzeniecki – doktor habilitowany nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; radca prawny; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Damian Flisak – doktor nauk prawnych (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium); radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów prawnych; sprawował funkcję dyrektora lub zastępcy dyrektora dużych polskich przedsiębiorstw (EADS PZL Warszawa-Okęcie, Poczta Polska S.A.); arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan; tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Jest członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej (Team Europe Direct), specjalistą w zakresie prawa najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, oraz własności intelektualnej. Prowadzi profesjonalne doradztwo regulacyjne (public affairs), wielokrotnie opiniował krajowe i unijne projekty legislacyjne, współtworzył strategię rozwoju AI w Polsce. Był stypendystą Instytutu Maxa Plancka Innowacji i Konkurencji w Monachium. Autor wielu wystąpień, szkoleń dla prawników i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi regularne zajęcia z prawa autorskiego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Marcin Balicki – doktor nauk prawnych, adwokat; zawodowy pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych przed European Union Intellectual Property Office; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii; specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologii, mediów oraz w prawnej ochronie designu i gier wideo.

Karol Dobrzeniecki – doktor habilitowany nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; radca prawny; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Damian Flisak – doktor nauk prawnych (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium); radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów prawnych; sprawował funkcję dyrektora lub zastępcy dyrektora dużych polskich przedsiębiorstw (EADS PZL Warszawa-Okęcie, Poczta Polska S.A.); arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan; tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Jest członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej (Team Europe Direct), specjalistą w zakresie prawa najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, oraz własności intelektualnej. Prowadzi profesjonalne doradztwo regulacyjne (public affairs), wielokrotnie opiniował krajowe i unijne projekty legislacyjne, współtworzył strategię rozwoju AI w Polsce. Był stypendystą Instytutu Maxa Plancka Innowacji i Konkurencji w Monachium. Autor wielu wystąpień, szkoleń dla prawników i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi regularne zajęcia z prawa autorskiego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Włodzimierz Głowacki – radca prawny; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Jakub Kępiński – doktor habilitowany nauk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, LL.M. (CEU), adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM; kierownik studiów „prawo europejskie”; autor kilkunastu rozdziałów w monografiach, artykułów i glos z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym monografii Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym (2010) (nagrodzonej w konkursie Urzędu Patentowego) oraz Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej (2019); arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie oraz Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wykładowca na polskich i zagranicznych uniwersytetach; radca prawny.

Mariusz Kondrat – doktor nauk prawnych; adwokat i europejski rzecznik patentowy; partner zarządzający w Kancelarii Kondrat i Partnerzy. Od 20 lat zajmuje się sprawami związanymi z prawem ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawem nowych technologii, life science, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem procesowym; autor wielu publikacji książkowych; ekspert konferencji organizowanych przez Urząd Patentowy RP; prawnik rekomendowany przez szereg międzynarodowych rankingów prawniczych m.in. Legal 500 EMEA w dziedzinie Intellectual Property, Healthcare & Life science oraz Competition/antitrust, przez Managing Intellectual Property “IP Stars” w obszarze Trademark Protection and Patent Protection, przez Chambers Europe oraz World IP Review w obszarze Intellectual Property oraz przez World Trademark Review “WTR1000” i Intellectual Asset Management „Patent 1000 – Top Patent Professionals”.

Konrad Marzęcki – radca prawny; wiceprzewodniczący Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Ireneusz Matusiak – doktor nauk prawnych; radca prawny; Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Marcin Ożóg – doktor nauk prawnych; rzecznik patentowy; adwokat; współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda; autor prac z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy i prawa farmaceutycznego.

Artur Piechocki - Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW, Współzałożyciel i Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy KIG. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologii, ochronie danych oraz cyberbezpieczeństwie. Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w NASK. Ekspert ENISA w zakresie doradztwa regulacyjnego, EU CyberNet w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz OneTrust w zakresie ochrony danych. Ekspert Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz kolegium redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii C.H. Beck. Wykładowca w Szkole IT/TMT Centrum IP im. H. Grocjusza w Warszawie. Laureat rankingu Rzeczpospolitej w obszarach cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz Media Law International i Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT i Data Protection.

Piotr Ślęzak – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2008–2012 prodziekan ds. kształcenia i studenckich na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, obecnie pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia; wykładowca na wydziale Radia i Telewizji UŚ. Od 2017 r. kierownik Centrum Badań nad Prawem Autorskim i Prawem Mediów na Wydziale Radia i Telewizji UŚ. Jest także arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i radcą prawnym. Stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Monachium. Autor ponad 55 publikacji, głównie z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa mediów.

Anna Sokołowska-Ławniczak – doktor nauk prawnych (doktorat w zakresie prawa znaków towarowych obroniła na Uniwersytecie Lotaryńskim (Université de Lorraine) we Francji); rzeczniczka patentowa; partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, w której kieruje zespołem prawa własności przemysłowej i zarządzania marką w ramach praktyki własności intelektualnej; posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przed Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji; koordynuje projekty międzynarodowe z zakresu własności intelektualnej.

Marek Świerczyński [ORCID: 0000-0002-4079-0487] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat; konsultant Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych i cyfryzacji sądownictwa; autor i współautor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Wojciech Włodarczyk – doktor nauk prawnych; rzecznik patentowy; adwokat; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Mariusz Zelek – doktor nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Paweł Żerański – radca prawny; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Maria Ziółkowska – radca prawny; współtwórca Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę