Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Elżbieta Chojna-Duch

Elżbieta Chojna‑Duch - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974–1999 adiunkt, a następnie profesor i wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005–2007 jego dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Członek międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. W latach 1994–1995 oraz 2007–2010 wiceminister finansów. Członek m.in.: Rady Polityki Pieniężnej (2010–2016), Rady Samorządowej przy Prezydencie RP (1993–1995), Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999), Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (2002–2007), Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej (2008–2010), Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP (1992–1994). Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej przy Ministrze Finansów, przyznającej uprawnienia audytora wewnętrznego (2003–2005) oraz Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministrze Finansów (2009–2010). Jako specjalistka prawa finansowego i finansów publicznych była od 1990 r. ekspertem komisji sejmowych, współuczestniczyła w procesach legislacyjnych, w tym Kancelarii Sejmu i Senatu RP, przygotowywała liczne opinie prawne dla instytucji publicznych. Autorka ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego, brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych i instytucji publicznych w kraju i za granicą.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe
Promocja!
Promocja!

Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe

Michał Bitner, Elżbieta Chojna-Duch, Jakub Chowaniec, Marek Grzybowski, Elżbieta Irena Cho...
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce.
71,20 zł
89,00 zł
Więcej
Prawo finansowe Finanse publiczne

Prawo finansowe Finanse publiczne

Elżbieta Chojna-Duch
Oficyna Prawa Polskiego
Publikacja prezentuje i wyjaśnia zasady funkcjonowania czterech głównych filarów prawa finansowego sektora finansów publicznych, są to: system finansowy państwa, budżet państwa, deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny, finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego.
70,92 zł
78,80 zł
Więcej