Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym, Damian Cyman
-90%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym

Omówienie problematyki ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
14,90 14,90
Cena regularna: 149,00
149,00
0,00
PROMOCJA RABAT -90 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis publikacji

Publikacja omawia problematykę ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym. Analiza obejmuje w szczególności kwestię prawidłowego i uczciwego kształtowania relacji umownych pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami.

 Autorzy przedstawiają najbardziej aktualne problemy dotyczące rynku finansowego, w tym zagrożenia cyberprzestępczością, a także wyzwania  związane z regulacjami rynkowymi i ochroną konsumenta.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W książce omówiono takie zagadnienia jak:

  • ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym – model G20,
  • koncepcja Business and Human Rights,
  • przykłady zastosowań koncepcji blockchain,
  • główne kierunki działań regul...

Publikacja omawia problematykę ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym. Analiza obejmuje w szczególności kwestię prawidłowego i uczciwego kształtowania relacji umownych pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami.

 Autorzy przedstawiają najbardziej aktualne problemy dotyczące rynku finansowego, w tym zagrożenia cyberprzestępczością, a także wyzwania  związane z regulacjami rynkowymi i ochroną konsumenta.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W książce omówiono takie zagadnienia jak:

  • ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym – model G20,
  • koncepcja Business and Human Rights,
  • przykłady zastosowań koncepcji blockchain,
  • główne kierunki działań regulacyjnych dla branży FinTech w bankowości,
  • ryzyko związane z bankowością elektroniczną.

Monografia zawiera tabele, schematy i diagramy ilustrujące ważne zagadnienia dotyczące rynku finansowego.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Damian Cyman

Damian Cyman – doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, wykładowca na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, specjalista z zakresu prawa rynku finansowego, w tym ochrony klientów tego rynku.

Magdalena Dziedzic

Magdalena Dziedzic – doktor nauk prawnych, adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, specjalizuje się w tematyce ochrony konsumenta, w szczególności ochrony konsumenta nabywającego usługi finansowe, autorka wielu publikacji z zakresu ochrony konsumenta.

Magdalena Fedorowicz

Magdalena Fedorowicz – profesor doktor habilitowana nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jest autorką ponad 100 prac z zakresu prawa finansowego i prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem mikroostrożnościowych i makroostrożnościowych regulacji nadzoru nad rynkiem finansowym UE.

Milena Kabza

Milena Kabza – doktor nauk ekonomicznych. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie w Departamencie Stabilności Finansowej. Autorka prac naukowych i artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej oraz ochronie konsumenta finansowego. Od 2017 r. współpracuje z Centrum Studiów Konsumenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Stanisław Kasiewicz

Stanisław Kasiewicz – profesor nauk ekonomicznych, pracownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Sekretarz naukowy ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego.

Marcin Kotarba

Marcin Kotarba – doktor nauk ekonomicznych, inżynier, adiunkt w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Kierownik Wydziałowej Pracowni Transformacji Cyfrowej. Członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

Kurkliński Lech

Lech Kurkliński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor Szkoły Głównej Handlowej, pracownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego.

Mariola Lemonnier

Mariola Lemonnier – doktor habilitowany prawa polskiego i prawa francuskiego, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, kierownik Katedry Prawa Finansowego na WPiA UWM. Członek Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego ( IACL) i Sekretarz Generalny Sekcji Polskiej – Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française z siedzibą w Paryżu. Wieloletni pracownik naukowy we Francji i w Polsce, autorka podręczników i monografii z zakresu prawa finansowego, specjalizuje się w tematyce prawa rynku finansowego i finansowym prawie porównawczym.

Michał Mariański

Michał Mariański – doktor nauk prawnych; radca prawny, pracownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; absolwent Faculté de droit – Universitéd’Auvergne (Francja); członek Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawniczej im. Henri Capitanta (Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française); specjalizuje się w prawie rynku finansowego, prawie prywatnym międzynarodowym oraz prawie porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa francuskiego.

Jan Monkiewicz

Jan Monkiewicz – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Marek Monkiewicz

Marek Monkiewicz – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Aleksandra Nadolska

Aleksandra Nadolska – doktor nauk prawnych, radca prawny, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, wykładowca na WSAiB w Gdyni, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UG. Autorka wielu prac naukowych z zakresu europejskiego i krajowego prawa rynku finansowego, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem europejskich rynków finansowych, a ich dominującym nurtem jest instytucja prawna nadzoru i jej rola w globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego.

Nieborak Tomasz.jpg

Tomasz Nieborak

Tomasz Nieborak  profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem finansów UE oraz prawa rynku finansowego. Autor licznych publikacji z zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i teorii regulacji rynków finansowych. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia: regulacji rynków finansowych, behawioralnej koncepcji prawa oraz Law&Economics.

Marcin Olszak

Marcin Olszak – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w OIRP Warszawa, od blisko 20 lat związany zawodowo z rynkiem finansowym w Polsce, łączy pracę naukowo- badawczą i dydaktyczną z pracą w instytucjach rynku finansowego, przede wszystkim zaś w instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce, autor i współautor publikacji z zakresu prawa rynku finansowego oraz europejskiego prawo walutowego.

Beata Pachuca-Smulska

Beata Pachuca-Smulska – radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obroniła doktorat. Studiowała również na uniwersytecie we Włoszech w Pawii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu z ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się przede wszystkim w polskim i europejskim prawie gospodarczym publicznym, prawie konkurencji i prawach konsumenta. Realizowała wykłady na uniwersytetach włoskich i hiszpańskich. Od 2011 r. opiekun studenckiego koła naukowego ochrony praw konsumenta. Autorka licznych publikacji naukowych, opracowań z zakresu prawa gospodarczego, ochrony konsumentów w Polsce w języku polskim, angielskim i włoskim. Od 1.01.2015 r. członek Komisji Dyscyplinarnej powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2017/2018 visiting professor Universita degli Studi di Bergamo.

Piotr Pisarewicz

Piotr Pisarewicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1994 r. związany z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, gdzie zajmował stanowiska: Kierownika Działu Analiz – Bank Gdański S.A., Dyrektora Biura Inwestycji Grupy Ergo Hestia, Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji TU PBK S.A., Doradcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji Aspecta Życie TU S.A, Z-cy Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, członka Komitetu Inwestycyjnego HDI Gerling Życie TU S.A., Wiceprezesa Zarządu PKO BP Bankowy PTE S.A. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel podmiotów doradczo- -szkoleniowych: Tangram CREE oraz Banking & Insurance Solutions. Założyciel i opiekun Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń. Autor licznych analiz, badań i publikacji z zakresu rynków finansowych, inwestycji, sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

Paweł Rokosz

Paweł Rokosz – prawnik, doktorant w Katedrze Mediacji i Negocjacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, osoba prowadząca postępowania pozasądowe w sprawie rozwiązania sporów pomiędzy klientem a podmiotem Rynku Finansowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Edyta Rutkowska-Tomaszewska – doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują zagadnienia z zakresu prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także publicznego prawa rynku finansowego, zwłaszcza problematyka nadzoru nad rynkiem finansowym oraz praktykami rynkowymi instytucji finansowych. Autorka licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej.

Włodzimierz Szpringer

Włodzimierz Szpringer – profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z European Association of Law and Economics, Consumer Finance Network (European Credit Research Institute), European Consumer Debt Network, European Coalition for Responsible Credit, European Financial Inclusion Network. Pracował w składzie Expert Group „Customer Mobility in Relation to Bank Accounts” przy DG Internal Market & Services i Rady Konsultacyjnej PESEL 2. (MSWiA), wykładał jako visiting professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for BetterRegulation (ENBR) – VI Program Ramowy UE. Członek EuropeanAssociation of Law and Economics (EALE). Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji „Przyjazne Państwo” Sejmu RP, Rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF.

Agnieszka Wachnicka

Agnieszka Wachnicka – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 2004–2015 pracowała w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, początkowo na stanowiskach specjalistycznych, później na stanowisku zastępcy dyrektora, gdzie zajmowała się regulacją rynku finansowego, w tym również na poziomie wspólnotowym. Niegdyś dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Paweł Zagaj

Paweł Zagaj – prawnik, radca prawny, Z-ca Rzecznika Finansowego, kierujący Wydziałem Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora