Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Książki z rabatem -90%

Sortuj:
Sposób wyświetlania
40 produktów
Wydawnictwo
Dziedzina
Rodzaj
Cena
Wpisz cenę od/do:
Od:
Do:
Rok wydania
Wpisz rok od/do:
Od:
Do:
zwiń rozwiń filtry
Promocja!
Bestseller

-90 % Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciel...

Lidia Marciniak
Rok publikacji: 2023

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór, które wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i regulacji Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych.

Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Już od: 19,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3249 W03P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-90 % Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze

Monika Brzostowska, Marcin Chomiuk, Anna Karczewska, Robert Krasnodębski, Patrycja Kubiesa...
Rok publikacji: 2023

Publikacja omawia problemy związane z obowiązkami i ryzykami podatkowymi podmiotów działających w ramach grup kapitałowych, w szczególności z raportowaniem oraz identyfikacją przesłanek obligujących do powstania obowiązków podatkowych dla tych grup.

Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Już od: 19,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4742 W01P01 Rok publikacji: 2023
Nowość
Promocja!

-90 % Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Monika Ged
Rok publikacji: 2023

Publikacja stanowi skondensowane opracowanie praktycznych i teoretycznych zagadnień z zakresu ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego.

Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 53,70 zł
Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 53,70 zł
Już od: 17,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4697 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-90 % Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów,...

Wiesław Kozielewicz
Rok publikacji: 2023

W książce przedstawiono instytucję odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych służby publicznej: sędziego i prokuratora, oraz prawniczych zawodów zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego i notariusza.

Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35,81 zł
Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35,81 zł
Już od: 17,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0237 W03P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-90 % Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego...

Agnieszka Goldiszewicz
Rok publikacji: 2022

Komentarz zawiera opracowanie problematyki tzw. nowej ustawy deweloperskiej. Koncentruje się na ocenie wprowadzonych rozwiązań normatywnych, mając za punkt odniesienia przepisy obowiązującej ponad dekadę ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz wypracowany na jej gruncie dorobek doktryny i orzecznictwa.

Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 33,80 zł
Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 33,80 zł
Już od: 16,89 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4433 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-90 % Prawo oświatowe. Komentarz

Artur Olszewski, Mateusz Pilich
Rok publikacji: 2022

W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy – Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych.

Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Już od: 19,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3211 W03P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!
Bestseller

-90 % Czynności komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym

Aleksandra Mazur
Rok publikacji: 2022

W publikacji omówiono podstawowe zasady działania i czynności komornika sądowego, zarówno o charakterze egzekucyjnym, jak i nieegzekucyjnym.

Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35,81 zł
Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35,81 zł
Już od: 17,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4631 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-90 % Wykonywanie zawodów lekarza i pielęgniarki w Polsce przez medyków...

Anna Karkut, Karol Kolankiewicz
Rok publikacji: 2022

Publikacja w języku polskim i ukraińskim prezentuje podstawowe warunki, których spełnienie umożliwia wykonywanie przez cudzoziemców w Polsce zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej.

Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 19,80 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 19,80 zł
Już od: 9,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4599 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-90 % Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojny...

Witold Antoni Klaus, Rafał Cieślak, Marcin Górski, Małgorzata Jaźwińska, Ewa Kacprzak-Szym...
Rok publikacji: 2022

W komentarzu omówiono zagadnienia związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terytorium państwa polskiego, w tym legalizację pobytu, wsparcie w zakresie pomocy społecznej, edukacji i pracy.

Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,80 zł
Już od: 19,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4636 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-90 % Instrumenty antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym

Monika Augustyniak
Rok publikacji: 2022

W publikacji omówiono wybrane zagadnienia dotyczące mechanizmów antykorupcyjnych odnoszących się do osób pełniących funkcje publiczne we wspólnotach samorządowych. Przedstawiono pojęcie korupcji i jej kontekst normatywny, a także status prawny funkcjonariusza publicznego oraz jego odpowiedzialność prawną w różnych sferach działania.

Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 25,80 zł
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 25,80 zł
Już od: 12,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4227 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-90 % Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...

Karolina Stopka
Rok publikacji: 2022

Autorka przedstawia najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy zasiłkowej, oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie istotnym dla praktyki jej stosowania, w tym zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 31,80 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 31,80 zł
Już od: 15,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4401 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-90 % Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych

Krzysztof Gawroński
Rok publikacji: 2021

W książce omówiono m.in. temat zarządzania placówkami oświatowymi i ich finansowania, jak również problematykę kompetencji miękkich oraz wspierania twórczego rozwoju i tworzenia równych szans dla dzieci i młodzieży.

Cena regularna: 119,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 23,80 zł
Cena regularna: 119,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 23,80 zł
Już od: 11,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4189 W01P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

-90 % Proces karny w perspektywie ewolucji naukowej i współczesnych tre...

Maria Rogacka-Rzewnicka
Rok publikacji: 2021

Książka jest syntezą procesu karnego w zakresie kształtowania się tej dziedziny jako dyscypliny naukowej.

Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 116,10 zł
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 116,10 zł
Już od: 12,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4305 W01P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

-90 % Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID–19

Ines Borkowska, Angelika Dahms, Grzegorz Karwatowicz, Sylwia Lubelczyk, Małgorzata Militz,...
Rok publikacji: 2021

W książce dokładnej analizie poddano poszczególne prawne regulacje dotyczące m.in.: statusu przedsiębiorstwa, założeń programowych tarczy finansowej adresowanej do małych i średnich firm oraz preferencji podatkowych udzielanych w związku z pandemią.

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 31,80 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 31,80 zł
Już od: 15,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4259 W01D01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

-90 % Kary pieniężne nakładane przez organy KAS i ich zaskarżanie

Marek Krawczak, Dariusz Zalewski
Rok publikacji: 2021

Książka zawiera pogłębioną analizę przepisów w zakresie kontroli i postępowań administracyjnych zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej jak i wyjaśnienia, w jakich przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od wymierzania wysokich i dotkliwych kar pieniężnych.

Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 29,80 zł
Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 29,80 zł
Już od: 14,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4233 W01P01 Rok publikacji: 2021
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę