Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Książki z rabatem -60%

Sortuj:
Sposób wyświetlania
52 produktów
Wydawnictwo
Dziedzina
Rodzaj
Cena
Wpisz cenę od/do:
Od:
Do:
Rok wydania
Wpisz rok od/do:
Od:
Do:
zwiń rozwiń filtry
Promocja!

-60 % Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Izabela Heropolitańska
Rok publikacji: 2023

W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności: osobiste, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowe, w tym hipotekę, zastaw rejestrowy i zwykły na rzeczach ruchomych oraz przewłaszczenie. 

Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 124,50 zł
Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 124,50 zł
Już od: 99,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0741 W05P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Ceny transferowe. Standardy. Charakter prawny. Mechanizmy tworzen...

Krzysztof Lipka
Rok publikacji: 2023

Pozycja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące cen transferowych z perspektywy ich tworzenia i funkcjonowania. Autor wyjaśnia specyfikę działania cen transferowych przede wszystkim z punktu widzenia prawnopodatkowego, nie pomijając jednak strony ekonomicznej i zarządczej.

Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 84,49 zł
Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 84,49 zł
Już od: 67,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4801 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie roz...

Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Henryk Pietrzkowski, Karol Weitz
Rok publikacji: 2023

Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

Cena regularna: 219,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 87,60 zł
Cena regularna: 219,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 87,60 zł
Już od: 87,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0126 W06P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Tadeusz Diupero, Marcin Fudalej, Bartosz Kozłowski, Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec, Mar...
Rok publikacji: 2023

W publikacji przedstawiono problematykę opiniowania zdarzeń drogowych, w tym rekonstrukcji kolizji pojazdów, potrąceń pieszych, identyfikacji sytuacji zagrożenia, a także ujawniania zdarzeń pozorowanych.

Cena regularna: 259,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,50 zł
Cena regularna: 259,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,50 zł
Już od: 103,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4808 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce

Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marek Chmaj, Marcin Dąbrowski, Monika Giżyńs...
Rok publikacji: 2023

W publikacji przedstawiono m.in. pojęcie, istotę oraz genezę wolności i praw człowieka, godność jako źródło wolności i praw człowieka, status obywatela i cudzoziemca w państwie.

Cena regularna: 79,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,50 zł
Cena regularna: 79,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,50 zł
Już od: 31,61 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4771 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Prawo o adwokaturze. Komentarz

Radosław Baszuk, Wojciech Bergier, Małgorzata Eysymontt, Paweł Litwiński, Wojciech Marchwi...
Rok publikacji: 2023

Książka stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat adwokatury w Polsce, wzbogacone w niektórych aspektach o kontekst historyczny. 

Cena regularna: 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,60 zł
Cena regularna: 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,60 zł
Już od: 119,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4473 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego

Maciej Muzyka
Rok publikacji: 2023

Książka przedstawia analizę skargi na przewlekłość jako środka prawnego w systemie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.

Cena regularna: 139,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,50 zł
Cena regularna: 139,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,50 zł
Już od: 55,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4623 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo. Piśmiennictwo

Małgorzata Niezgódka-Medek, Marek Szubiakowski
Rok publikacji: 2023

Książka zawiera wybór orzeczeń i piśmiennictwa do poszczególnych artykułów ustawy – Ordynacja podatkowa i zagadnień związanych z jej przepisami.

Cena regularna: 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,50 zł
Cena regularna: 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,50 zł
Już od: 119,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4695 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Godna prokreacja, ciąża, poród i połóg. Prawa kobiet

Dorota Karkowska, Zbigniew Izdebski, Anna Janik, Ewa Baum
Rok publikacji: 2023

Książka prezentuje prawa przysługujące kobiecie-pacjentce, zwracającej się w Polsce o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki prokreacyjnej, ciąży, porodu i połogu.

Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,61 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,61 zł
Już od: 39,61 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4456 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-60 % Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu...

Magdalena Aleksandra Plakwicz, Grzegorz Dybała, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Małgorzata Malisze...
Rok publikacji: 2022

Książka zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 124,50 zł
Cena regularna: 249,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 124,50 zł
Już od: 99,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4589 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-60 % Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz

Michał Mikołajczak
Rok publikacji: 2022

Książka zawiera praktyczny komentarz do przepisów o egzekucji z rachunku bankowego, która jest jednym z najczęstszych i najbardziej efektywnych sposobów dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,50 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,50 zł
Już od: 79,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4553 W01D01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-60 % Pojęcie utworu w prawie autorskim

Ewa Laskowska-Litak
Rok publikacji: 2022

Książka podejmuje problematykę rozumienia utworu na tle nauk estetycznych, filozoficznych i prawnych.

Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 152,09 zł
Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 152,09 zł
Już od: 67,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4586 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-60 % Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz

Bartosz Kotowicz, Angelika Kurzawa, Bartłomiej Opaliński
Rok publikacji: 2022

Publikacja uwzględnia zmiany stanu prawnego m.in. w zakresie elektronizacji aktów stanu cywilnego wprowadzonego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, a także przepisów prawnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. na mocy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dotyczących możliwości upoważnień, archiwizacji akt zbiorowych rejestracji oraz wydawania odpisów aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej.

Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,50 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,50 zł
Już od: 79,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4435 W01P01 Rok publikacji: 2022
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę