Facebook

§ Strefa notariusza - liczne zmiany w prawie i nowe wyzwania

notariusz top 440x200

Nowości i ważne publikacje

Księgi wieczyste i hipoteka

Praktyka notarialna – liczne zmiany w prawie i nowe wyzwania

Jak być na bieżąco i pogłębiać wiedzę?

Wykonywanie zawodu notariusza staje się coraz większym wyzwaniem… Dlaczego?

Częste zmiany w prawie i kolejne pomysły prawodawcy wpływają na uprawnienia i obowiązki notariuszy w Polsce. Także oczekiwania społeczne względem tej grupy zawodowej są bardzo duże.

Wyzwania i problemy

Notariusze muszą na bieżąco śledzić zmiany w prawie i w możliwie krótkim czasie stawać się ekspertami. Wystarczy wskazać na regulacje, które wchodzą w życie w pierwszej połowie 2023 r.:

 • digitalizacja obowiązków informacyjnych, w tym przekazywanie przez notariuszy informacji do SI GIIF;
 • zmiany związane ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynków;
 • działalność fundacji rodzinnej.

Jednocześnie, ciągle w sferze pomysłów czy projektów, pozostają kwestie związane m.in.:

 • ze zmianami w odpowiedzialność dyscyplinarnej notariuszy;
 • z dokonywaniem wpisów hipotek w księgach wieczystych;
 • z notarialnym nakazem zapłaty;
 • z rozwodami z udziałem notariusza.
Pamiętajmy też, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych regulacji i instytucji prawnych, które bezpośrednio wpływają na pracę notariuszy, niejednokrotnie nadal budząc szereg wątpliwości natury prawnej. Wystarczy wspomnieć przykładowo o:
 • zmianach w przepisach dotyczących AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu),
 • nowej ustawie deweloperskiej,
 • zmianach w podatkach, w tym związanych z Polskim Ładem,
 • zmianach w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego,
 • zmianach związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi,
 • europejskim poświadczeniu spadkowym,
 • notarialnym poświadczeniu dziedziczenia,zarządzie sukcesyjnym,
 • zapisie windykacyjnym.

Powyższe tematy stanowią jedynie fragment zagadnień prawnych i związanych z nimi problemów w zakresie wykładni czy szerzej stosowania prawa, z którymi muszą się mierzyć notariusze.

Jak sobie z tym poradzić?

Na pewno warto nieustannie pogłębiać posiadaną wiedzę. Jednym z najlepszych sposobów na to jest lektura monografii związanych z praktyką notarialną.

 • Monografie bezpośrednio odnoszą się do codziennych czynności wykonywanych przez notariuszy (a także zastępców notarialnych czy aplikantów)
 • Publikacje – napisane przez wysokiej klasy specjalistów praktyków – są gwarancją rzetelnej wiedzy, niezbędnej w pracy notariusza
 • Wielokrotnie bowiem dopiero lektura eksperckich treści pozwala na faktyczne zgłębienie danego zagadnienia. Oznacza to, że tego typu monografie stanowią obowiązkowy element księgozbioru wielu notariuszy.
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę