Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 736
Więcej informacji

W publikacji omówiono całość prawniczych zagadnień między rodzicami i dzieckiem w sytuacjach międzynarodowych.

-40%

Międzynarodowe prawo rodzinne. Filiacja. Piecza nad dzieckiem. Alimentacja

Międzynarodowe prawo rodzinne. Filiacja. Piecza nad dzieckiem. Alimentacja

W publikacji omówiono całość prawniczych zagadnień między rodzicami i dzieckiem w sytuacjach międzynarodowych.

Opis publikacji

Publikacja dotyczy zagadnień międzynarodowego prawa rodzinnego. Zawartość i układ książki wynikają z praktycznego podejścia do spraw z elementem zagranicznym, przykładowo takich, w których dziecko zamieszkuje w innym państwie niż jego matka, ojciec lub – za terminologią przyjętą w umowach międzynarodowych – inny podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej. Regulowane są przez normy o różnych zakresach, funkcjach i genezie, a łączy je okoliczność, że w praktyce znajdują zastosowanie w sytuacjach międzynarodowych (transgranicznych).

W publikacji omówiono takie kwestie, jak:
- filiacja, czyli prawne pochodzenie dziecka, w tym uznanie i sądowe ustalenie oraz praktykę rejestracji stanu cywilnego;
- bieżące relacje między matką i ojcem a dzieckiem, czyli władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, opiekę prawną i kuratelę, problemy prawne w razie uprowadzenia dziecka za granicę;
- obowiązek alimentacyjny i dochodzenie alimentów w sytuacjach międzynarodo...

Publikacja dotyczy zagadnień międzynarodowego prawa rodzinnego. Zawartość i układ książki wynikają z praktycznego podejścia do spraw z elementem zagranicznym, przykładowo takich, w których dziecko zamieszkuje w innym państwie niż jego matka, ojciec lub – za terminologią przyjętą w umowach międzynarodowych – inny podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej. Regulowane są przez normy o różnych zakresach, funkcjach i genezie, a łączy je okoliczność, że w praktyce znajdują zastosowanie w sytuacjach międzynarodowych (transgranicznych).

W publikacji omówiono takie kwestie, jak:
- filiacja, czyli prawne pochodzenie dziecka, w tym uznanie i sądowe ustalenie oraz praktykę rejestracji stanu cywilnego;
- bieżące relacje między matką i ojcem a dzieckiem, czyli władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, opiekę prawną i kuratelę, problemy prawne w razie uprowadzenia dziecka za granicę;
- obowiązek alimentacyjny i dochodzenie alimentów w sytuacjach międzynarodowych.

Publikacja swoim zakresem obejmuje też węzłowe zagadnienia materialnoprawne, w szczególności kwestię podstawowych zasad krajowego porządku prawnego, do których odnoszą się przepisy kolizyjne i z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, rozwój jurysdykcyjnego i kolizyjnego łącznika zwykłego (stałego) pobytu dziecka oraz wybrane kwestie postępowania cywilnego w sprawach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz postępowania w razie uprowadzenia dziecka za granicę. Przedstawiono także międzypaństwową współpracę w sprawach transgranicznych (w tym pomoc prawną), dorobek Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy, jak też zagadnienia międzynarodowego prawa karnego.

Publikacja w sposób kompleksowy uwzględnia przepisy krajowego (w tym prawa prywatnego międzynarodowego i kodeksu postępowania cywilnego), konwencje haskie ( w tym z lat 1980, 1996 i 2007) oraz rozporządzenia unijne (w tym 2019/1111) wraz z projektowanymi na 2023 r. w tym zakresie zmianami ustawodawczymi.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także notariuszy i komorników oraz pracowników urzędów stanu cywilnego.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-10-28
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 736
Rodzaj: Opracowanie
Okładka: twarda
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8286-660-5
Kod towaru: KAM-4542 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Olga Bobrzyńska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła aplikację radcowską (2011) oraz studia podyplomowe z zakresu francuskiego prawa gospodarczego – Master Droit Privé, Université d’Orléans (2007).

Witold Borysiak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w  Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców; laureat I nagrody w XLVIII Konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą rozprawę doktorską za pracę Dziedziczenie – konstrukcja prawna i ochrona (2013); odbył staże badawcze w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w ramach stypendium SCIEX na Uniwersytecie w Genewie (2015), w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie (2016, 2017, 2018) czy w Instytucie Maxa-Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hamburgu (2010, 2011, 2020, 2022); pracował m.in. jako asystent sędziego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2013–2015); autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego m.in. współautor Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Medycznego, komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konstytucji.

Adrian Brzegowy – kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą Sądu Okręgowego w Krakowie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA – Academy of European Law).

Olga Bobrzyńska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła aplikację radcowską (2011) oraz studia podyplomowe z zakresu francuskiego prawa gospodarczego – Master Droit Privé, Université d’Orléans (2007).

Witold Borysiak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w  Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców; laureat I nagrody w XLVIII Konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą rozprawę doktorską za pracę Dziedziczenie – konstrukcja prawna i ochrona (2013); odbył staże badawcze w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w ramach stypendium SCIEX na Uniwersytecie w Genewie (2015), w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie (2016, 2017, 2018) czy w Instytucie Maxa-Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hamburgu (2010, 2011, 2020, 2022); pracował m.in. jako asystent sędziego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2013–2015); autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego m.in. współautor Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Medycznego, komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konstytucji.

Adrian Brzegowy – kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą Sądu Okręgowego w Krakowie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA – Academy of European Law).

Michał Burtowy – adwokat; współtwórca Kancelarii Ekspertów w Poznaniu; specjalizuje się w prawie drogowym, prawie nowych technologii komunikacyjnych, prawie odszkodowawczym i karnym, publikuje również prace z zakresu prawa rodzinnego. Prowadzi blog odzyskaj.info.pl.

Michał Derek – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzący zajęcia z prawa karnego i prawa medycznego; starszy asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego; wykonawca grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki i ekspert Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego; autor publikacji z zakresu prawa karnego, prawa medycznego oraz prawa konstytucyjnego; w 2021 r. opublikował monografi ę pt. Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego.

Łukasz Dyrda – doktor nauk prawnych, asystent w Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UJ; autor publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego.

Jacek Gołaczyński – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, członek Komisji Kodyfikacyjnej trzech ostatnich kadencji; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, a także członek Conflict of law.net; autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, w tym podręczników Prawo prywatne międzynarodowe i Privat International Law in Poland (redaktor i współautor), komentarza do rozporządzenia Bruksela I bis oraz Bruksela II ter (redaktor i współautor).

Anna Juryk – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych (prawo prywatne międzynarodowe); w latach 2011–2020 zawodowo związana z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a od 2020  r. adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prelegentka i uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych, m.in. w  Hongkongu, Heidelbergu, Kiszyniowie, Mediolanie, Paryżu; stypendystka Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej (2009), Haskiej Akademii Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2006), także wykonawca grantu (2009, „Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym”) oraz kierownik projektu (2018–2019, „Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej?”); wielokrotnie prowadziła kwerendy badawcze w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu (2009, 2013, 2015, 2016, 2017); naukowo zajmuje się przede wszystkim alimentami w sprawach transgranicznych, międzynarodową ochroną dorosłych, międzynarodowym prawem rodzinnym oraz międzynarodowym postępowaniem cywilnym.

Piotr Kasprzyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w  Instytucie Społeczno-Ekonomicznym Akademii Zamojskiej, autor ponad 100 publikacji książkowych, artykułów naukowych, a także opracowań prawnych, opinii i ekspertyz z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego i  prawa rodzinnego, prelegent  na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, członek kilkunastu grup eksperckich, redaktor naczelny czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, kierownik VI edycji studiów podyplomowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego na KUL.

Piotr Mostowik – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; pracownik naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego oraz prawa cywilnego i rodzinnego; laureat konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości (2016).

Piotr Rodziewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat; wykonawca w kilku międzynarodowych projektach badawczych; autor szeregu publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego.

Nikodem Rycko – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; starszy asystent sędziego w Sądzie Najwyższym; wykładowca i autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Anna Natalia Schulz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN w Poznaniu; specjalizuje się w prawie rodzinnym, wpływie prawa międzynarodowego na prawo polskie w zakresie zagadnień związanych z rodziną i dzieckiem oraz prawami człowieka; w roku akademickim 2008/2009 pracowała jako teaching fellow w European Inter-University Center for Human Rights and Democratisation w Wenecji; w latach 2010–2013 adiunkt na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu; autorka wielu publikacji z zakresu prawa rodzinnego i praw dziecka oraz praw człowieka, w tym ich ochrony w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych; realizowała projekty na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.

Marcin  Sokołowski  –  doktor  habilitowany  nauk  prawnych,  profesor  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat; autor publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa cywilnego i rodzinnego.

Marcin Stębelski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2011-2017 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Agnieszka Wedeł-Domaradzka – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; autorka książki Śmierć i prawa człowieka (2011) oraz współredaktorka książek: Prawa człowieka w Polsce – perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (2020), Prawa dziecka – perspektywa publicznoprawna (2019), Rodzina i prawo (2018); opublikowała ponad 70 artykułów i rozdziałów w książkach w języku polskim i angielskim oraz uczestniczyła w około 15 konferencjach międzynarodowych; jej zainteresowania naukowe obejmują: prawa dziecka, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawne aspekty śmierci, bioetykę; w 2020 r. otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki poświęcony „Prawnym aspektom pochówku – standardy międzynarodowe i krajowe wobec współczesnych wyzwań”.

Jacek Wierciński – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i ekspert Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; radca prawny wpisany na listę Lawyers in Europe on Parental Child Abduction i Reunite International; naukowo i zawodowo specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowego prawa rodzinnego; autor licznych publikacji, wystąpień i opinii sporządzanych dla sądów zagranicznych poświęconych tej tematyce.

Joanna Zajączkowska-Burtowy – doktor nauk prawnych, specjalista prawa rodzinnego; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat zajmująca się sprawami z zakresu prawa rodzinnego w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Ekspertów w Poznaniu; mediator sądowy; autorka wielu publikacji poświęconych prawu rodzinnemu, m.in. monografi i Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki (2020), współautorka komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (2021), jak również książek: Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów pod red. J. Muchy (2021) oraz Rodzina w sytuacji okołorozwodowej pod red. A. Czeredereckiej (2018).

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę