Facebook
Kategorie MENU
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 31 stycznia 2017 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1060
Więcej informacji

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe.

-20%

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe.

Stan prawny: 31 stycznia 2017 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1060
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, która reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem, oraz podstawowe informacje na temat powołanych w tej ustawie rozporządzeń Unii Europejskiej i wiążących Polskę umów międzynarodowych.

W komentarzu uwzględniono wprowadzone w latach 2014-2015 zmiany ustawy i rozporządzenie "spadkowe" Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012, które stosuje się do spadków otwartych od dnia 17 sierpnia 2015 r., a także dorobek krajowej literatury przedmiotu oraz orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Całość została poprzedzona wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy niezbędnej dla zrozumienia mechanizmu rozstrzygania kolizji między systemami prawa prywatnego różnych państw oraz przyjętych w ustawie regulacji zagadnień ogólnych i kwestii szczegółowych.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, która reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem, oraz podstawowe informacje na temat powołanych w tej ustawie rozporządzeń Unii Europejskiej i wiążących Polskę umów międzynarodowych.

W komentarzu uwzględniono wprowadzone w latach 2014-2015 zmiany ustawy i rozporządzenie "spadkowe" Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012, które stosuje się do spadków otwartych od dnia 17 sierpnia 2015 r., a także dorobek krajowej literatury przedmiotu oraz orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Całość została poprzedzona wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy niezbędnej dla zrozumienia mechanizmu rozstrzygania kolizji między systemami prawa prywatnego różnych państw oraz przyjętych w ustawie regulacji zagadnień ogólnych i kwestii szczegółowych.

Autorami opracowania są naukowcy zatrudnieni w renomowanych ośrodkach akademickich, z przeważającym udziałem pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wielu z nich bezpośrednio uczestniczyło w pracach nad projektem komentowanej ustawy.

Adresaci:
Książka jest skierowana do prawników praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prawa zajmujących się omawianą tematyką. Będzie też użytecznym źródłem wiedzy dla studentów oraz przedsiębiorców i menedżerów firm uczestniczących w obrocie z kontrahentami zagranicznymi.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2017
Wydanie: 1
Liczba stron: 1060
Seria: Komentarze
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8107-003-4
Kod towaru: KAM-2479 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Paweł Błaszczyk - doktor; adwokat, partner w kancelarii adwokacko-radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, europejskim prawie spółek oraz w prawie prywatnym międzynarodowym. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zakresie.

Bogusława Gnela - profesor zwyczajny doktor habilitowany; kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka stu kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawa cywilnego, handlowego i prywatnego międzynarodowego. Jej dorobek naukowy w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego stanowią prace poświęcone przysposobieniu (rozprawa doktorska wyróżniona w 1985 r. w XXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”; glosy, artykuły i opracowania w publikacjach zbiorowych, w tym rozdział XX, Przysposobienie (w:) System Prawa Prywatnego, t. 20c, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015), umowom konsumenckim (np. Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013) oraz innym zagadnieniom (np. Geneza polskich ustaw o prawie prywatnym międzynarodowym (w:) Regnare gubernare administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012).

Piotr Mostowik - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2005 r.); ukończył aplikację radcowską (2005). Współpracownik Koalicji Obywatelskiej „Dla rodziny” (od 2013 r.); asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (od 2015 r.). Autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego oraz prawa cywilnego i rodzinnego, w tym części Systemu Prawa Prywatnego (Bezpodstawne wzbogacenie w prawie cywilnym, Pochodzenie dziecka i odpowiedzialność rodzicielska w prawie prywatnym międzynarodowym) oraz opinii prawnych dla Biura Analiz Sejmowych (w tym dotyczących unijnych środków z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych). Za książkę pt. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym (Kraków 2014), uzyskał pierwszą nagrodę w VII konkursie „Przeglądu Sądowego” na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Paweł Błaszczyk - doktor; adwokat, partner w kancelarii adwokacko-radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, europejskim prawie spółek oraz w prawie prywatnym międzynarodowym. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zakresie.

Bogusława Gnela - profesor zwyczajny doktor habilitowany; kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka stu kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawa cywilnego, handlowego i prywatnego międzynarodowego. Jej dorobek naukowy w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego stanowią prace poświęcone przysposobieniu (rozprawa doktorska wyróżniona w 1985 r. w XXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”; glosy, artykuły i opracowania w publikacjach zbiorowych, w tym rozdział XX, Przysposobienie (w:) System Prawa Prywatnego, t. 20c, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015), umowom konsumenckim (np. Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013) oraz innym zagadnieniom (np. Geneza polskich ustaw o prawie prywatnym międzynarodowym (w:) Regnare gubernare administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012).

Piotr Mostowik - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2005 r.); ukończył aplikację radcowską (2005). Współpracownik Koalicji Obywatelskiej „Dla rodziny” (od 2013 r.); asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (od 2015 r.). Autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego oraz prawa cywilnego i rodzinnego, w tym części Systemu Prawa Prywatnego (Bezpodstawne wzbogacenie w prawie cywilnym, Pochodzenie dziecka i odpowiedzialność rodzicielska w prawie prywatnym międzynarodowym) oraz opinii prawnych dla Biura Analiz Sejmowych (w tym dotyczących unijnych środków z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych). Za książkę pt. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym (Kraków 2014), uzyskał pierwszą nagrodę w VII konkursie „Przeglądu Sądowego” na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Aurelia Nowicka – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, prof. UAM. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie prywatnym międzynarodowym. Autorka ponad 200 publikacji, w tym monografii poświęconej prawnoautorskiej i patentowej ochronie programów komputerowych. Liczne formy jej aktywności naukowej (publikacje, ekspertyzy, referaty konferencyjne) dotyczą jednolitej ochrony patentowej tworzonej w Unii Europejskiej. Przedmiotem badań w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego są ogólne zasady stosowania prawa właściwego (np. klauzula porządku publicznego) oraz kolizyjnoprawna i jurysdykcyjna problematyka praw własności intelektualnej, a także właściwość prawa dla zobowiązań pozaumownych.

Adam Opalski - profesor doktor habilitowany; profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek (w latach 2006–2015), członek grup roboczych: European Model Company Act Group (od 2013 r.) oraz European Company Law Experts (od 2016 r.). Współautor nowelizacji kodeksu spółek handlowych dotyczących: transgranicznego łączenia się spółek, reformy instytucji kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz reformy walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Współautor projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o. Redaktor i współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych (od 2016), współautor Systemu Prawa Prywatnego - t. 17B (spółka akcyjna) i t. 9 (umowy nienazwane). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek, w tym monografii poświęconych: prawu zgrupowań spółek (2012), europejskiemu prawu spółek (2010), radzie nadzorczej spółki akcyjnej (2006) i kapitałowi zakładowemu (2002). Doradca międzynarodowej kancelarii prawnej, radca prawny w Warszawie.

Jadwiga Pazdan - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany; kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Arbiter i Mediator w Sądach Arbitrażowych przy Konfederacji Lewiatan i Komisji Nadzoru Finansowego; adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką. Zainteresowania naukowe Autorki skupiają się na prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowym prawie handlowym, arbitrażu handlowym i prawie cywilnym. Jest autorką wielu publikacji z tych dziedzin.

Krzysztof Pietrzykowski - profesor doktor habilitowany; prawnik cywilista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Sądu Najwyższego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spółdzielczym i międzynarodowym prywatnym. Jest autorem ponad 170 publikacji, w tym książek, artykułów i glos do orzeczeń sądowych. Jest redaktorem naukowym i współautorem komentarzy do kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, współautorem Systemu Prawa Prywatnego (rozdział o spółdzielczych prawach do lokali), autorem komentarzy do prawa spółdzielczego, monografii o zawarciu małżeństwa i przesłankach jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym oraz o powstaniu i ustaniu stosunku członkostwa w spółdzielni, a także m.in. rozpraw i artykułów o wpływie wad oświadczenia woli nupturientów na ważność małżeństwa, zawarciu małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce, nadużyciu prawa w sprawach o prawa stanu cywilnego, aksjologicznych podstawach prawa spółdzielczego, nabywaniu praw do lokali spółdzielczych przez cudzoziemców w Polsce, międzynarodowych aspektach formy wyznaniowej zawarcia małżeństwa, charakterze prawnym uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni oraz charakterze prawnym uznania ojcostwa.

Mateusz Pilich doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego, prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

Jerzy Poczobut - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego oraz kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor pionierskich monografii na temat umów kooperacji i leasingu, współautor fundamentalnych prac zbiorowych z prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa arbitrażu handlowego i historii prawa; członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz kolegiów redakcyjnych renomowanych czasopism prawniczych; arbiter w arbitrażach krajowych i międzynarodowych; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego; radca prawny.

Nikodem Rycko doktor nauk prawnych, adiunkt w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, główny specjalista ds. prawnych w Sądzie Najwyższym. Wykładowca i autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Maciej Tomaszewski - doktor nauk prawnych; wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca m.in. prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa międzynarodowego arbitrażu handlowego. Pełnił funkcję doradcy instytucji działających w dziedzinie handlu zagranicznego oraz brał udział w pracach ustawodawczych m.in. jako członek Komisji do Spraw Reformy Prawa Cywilnego. Obecnie jest konsultantem międzynarodowej kancelarii prawnej. Wielokrotnie orzekał jako arbiter w Polsce i za granicą, m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SAKIG), Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym Federalnej Izby Gospodarczej w Wiedniu (VIAC) oraz w Instytucie Arbitrażowym Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC). Jest członkiem Rady Arbitrażowej SAKIG oraz założycielem i członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych różnorodnym zagadnieniom prawa prywatnego międzynarodowego, prawa arbitrażowego oraz międzynarodowego prawa handlowego.

Andrzej W. Wiśniewski - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Sądu Arbitrażowego przy Związkowej Izbie Handlowej w Wiedniu; członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz praktykującym radcą prawnym. Był doradcą kilku międzynarodowych kancelarii prawniczych oraz Krajowej Izby Gospodarczej (dawniej Polskiej Izby Handlu Zagranicznego). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w szczególności dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego, arbitrażu handlowego oraz prawa spółek handlowych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Dominik
Autorzy rozłożyli ustawę o prawie prywatnym międzynarodowym na czynniki pierwsze. Bardziej szczegółowo przedstawić tych przepisów moim zdaniem się nie dało ;) Brawo dla autorów. Dzięki takiemu szczegółowemu opracowaniu zdałem kolokwium. Polecam.
Daria
Z tym komentarzem prawo prywatne międzynarodowe nie ma przede mną żadnych tajemnic. Dodatkowo duży plus dla księgarni za szybką dostawę przesyłki.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę