CIT Estoński. Na czym polega, ile wynosi oraz jak skorzystać?

W dynamicznie zmieniającym się świecie gospodarki przedsiębiorcy poszukują nowych i efektywnych sposobów na optymalizację kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności. Jednym z takich rozwiązań zyskującym na popularności w Polsce, jest CIT Estoński. Czy jest to odpowiedni wybór dla Twojego przedsiębiorstwa? Czy warto z niego skorzystać? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej metodzie, a także powiemy, kto może z niej skorzystać.

Czytaj więcej “CIT Estoński. Na czym polega, ile wynosi oraz jak skorzystać?”

Rozdzielność majątkowa – na czym polega? TOP5 zalet i wad rozdzielności majątkowej w małżeństwie

W świetle polskiego prawa po zawarciu małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Mogą oni jednak podpisać przed ślubem, ale także w trakcie trwania związku intercyzę, której skutkiem będzie rozdzielność majątkowa. O tym, na czym ona polega oraz jakie wady i zalety się z nią wiążą, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Czytaj więcej “Rozdzielność majątkowa – na czym polega? TOP5 zalet i wad rozdzielności majątkowej w małżeństwie”

Rodzina zastępcza. Na czym to polega, wynagrodzenie oraz co zrobić, aby nią zostać?

Wspieranie dzieci i zapewnienie im bezpiecznego, stabilnego środowiska do rozwoju to fundamentalna rola społeczeństwa oraz państwa. Niestety, nie zawsze biologiczni rodzice są w stanie spełnić te warunki z różnych powodów, takich jak przemoc domowa, zaniedbanie czy choroba. W takich przypadkach, kiedy bezpieczeństwo i dobro dziecka są zagrożone, pomocna staje się instytucja rodziny zastępczej, która przejmuje odpowiedzialność za opiekę oraz wychowanie podopiecznego.

Czytaj więcej “Rodzina zastępcza. Na czym to polega, wynagrodzenie oraz co zrobić, aby nią zostać?”

Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Co zmienia? Skrót zmian

Z dniem 1 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) stanowiąca kompleksowe, obszerne podejście do zagadnień dotyczących nieletnich w kontekście postępowania rozpoznawczego oraz wykonawczego. Celem głównym tej ustawy jest uporządkowanie i systematyzacja regulacji związanych z postępowaniem nieletnich, które do tej pory były zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.). Nowe przepisy wprowadzają również wiele rozwiązań mających zwiększyć skuteczność działań podejmowanych wobec nieletnich.

Czytaj więcej “Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Co zmienia? Skrót zmian”

Cisza nocna w polskim prawie. Jak zgłaszać zakłócenia porządku i co nam za to grozi?

Wielu z nas zapewne doświadczyło sytuacji, gdy cisza nocna została zakłócona przez hałas sąsiadów, imprezy czy inne działania. Polskie prawo, w celu zapewnienia spokoju i komfortu nocnego odpoczynku, wprowadza pewne regulacje dotyczące tzw. ciszy nocnej. Obejmują one zarówno osoby mieszkające w mieście, jak i na wsi. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak zgłaszać przypadki zakłóceń porządku oraz jakie konsekwencje prawne wynikają z nieprzestrzegania ogólnie przyjętych norm. Warto więc zapoznać się z obowiązującymi przepisami, by w razie konieczności móc właściwie zareagować.

Czytaj więcej “Cisza nocna w polskim prawie. Jak zgłaszać zakłócenia porządku i co nam za to grozi?”

Nowe urlopy 2023 w Kodeksie pracy – dodatkowe wolne od 26 kwietnia. Jak złożyć wniosek i dla kogo są?

26 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy dostosowujące polski Kodeks pracy do unijnej dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czyli tzw. work-life balance. Pracownicy zyskują m.in. możliwość korzystania z nowych dni wolnych od pracy. W jakim przypadku i w jakim wymiarze? Sprawdźmy.  

Czytaj więcej “Nowe urlopy 2023 w Kodeksie pracy – dodatkowe wolne od 26 kwietnia. Jak złożyć wniosek i dla kogo są?”

Nowelizacja Kodeksu wyborczego 2023. Co zmienia i od kiedy?

Uchwalona przez Sejm 26 stycznia nowelizacja Kodeksu Wyborczego (Dz.U. z 2023 r. poz. 497) ma w teorii wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach. Nowelizacja Kodeksu Wyborczego została podpisana 14 marca 2023 roku przez prezydenta RP i weszła w życie 31 marca br., jednak z pewnymi wyjątkami. Oto najważniejsze zmiany w Kodeksie wyborczym A.D. 2023.

Czytaj więcej “Nowelizacja Kodeksu wyborczego 2023. Co zmienia i od kiedy?”

Ulga na złe długi – krok po kroku. Warunki skorzystania z ulgi dot. VAT i CIT

Ulga na złe długi to sposób na odzyskanie podatku od niezapłaconych faktur przychodowych. Można z niej skorzystać, jeżeli jest się podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego PIT lub CIT. Czynny podatnik VAT może skorzystać z prawa do ulgi na złe długi w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną i gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Ulga na złe długi w PIT i CIT ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw zahamowanej często przez kontrahentów, którzy nabywają usługi/towary, lecz nie regulują zobowiązań finansowych za nie.

Czytaj więcej “Ulga na złe długi – krok po kroku. Warunki skorzystania z ulgi dot. VAT i CIT”

8 błędów i faktów o fundacji rodzinnej – wyjaśnia adw. dr  Paweł Blajer

Fundacja rodzinna w końcu pojawiła się w polskim prawie. Ci, którzy zastanawiają się nad losem swojego majątku po swojej śmierci mają nowe narzędzie do zabezpieczenia majątkowego swoich bliskich. Fundacja rodzinna jest podobna do zagranicznych rozwiązań służących ochronie majątku.

Czytaj więcej “8 błędów i faktów o fundacji rodzinnej – wyjaśnia adw. dr  Paweł Blajer”

Finansowanie  społecznościowe (crowdfunding) – inwestycyjny i dłużny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz Rozporządzenia ECSP – Wiktor Czeszejko-Sochacki

Czym jest finansowanie społecznościowe inwestycyjne i dłużne?

Crowdfunding to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału zewnętrznego zwłaszcza teraz, gdy banki i inwestorzy niechętnie lokują pieniądze w ryzykowne projekty. Polega na zbieraniu pieniędzy na cele o charakterze prywatnym, artystycznym, społecznym czy biznesowym, inaczej mówiąc jest to forma finansowania określonych projektów przez społeczność Internetową. Polega na pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektu/ów od wielu inwestorów.

Czytaj więcej “Finansowanie  społecznościowe (crowdfunding) – inwestycyjny i dłużny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz Rozporządzenia ECSP – Wiktor Czeszejko-Sochacki”