Prawo holdingowe – rewolucja w prawie spółek już od 13 października 2022

“Prawo holdingowe” czyli o jakiej nowelizacji mowa?

Jest to nowelizacja Kodeksu spółek handlowych dokonana mocą ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na zakres i charakter wprowadzanych zmian, wskazuje się, iż jest to największa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych[1].
Zdaniem projektodawców, nowelizacja zmierza do poprawienia efektywności funkcjonowania spółek i porządkuje część regulacji ustawy, która od lat stanowiła przedmiot sporów interpretacyjnych.

Czytaj więcej “Prawo holdingowe – rewolucja w prawie spółek już od 13 października 2022”

Letnie upały a prawo pracy. Jak chroni pracownika Kodeks pracy w przypadku pracy w upalne dni?

Lato najczęściej kojarzy się bardzo pozytywnie – z długimi, ciepłymi i słonecznymi dniami. Wysokie temperatury niejednokrotnie dają się jednak we znaki. W czasie urlopu można sobie z nimi jakoś poradzić, ale praca w takich warunkach jest trudna i wpływa negatywnie na produktywność. Czy pracodawca ma jakiekolwiek obowiązki w takiej sytuacji? Jak chroni pracownika Kodeks pracy w przypadku pracy w upalne dni?

Czytaj więcej “Letnie upały a prawo pracy. Jak chroni pracownika Kodeks pracy w przypadku pracy w upalne dni?”

Nowa ustawa deweloperska już obowiązuje. Jakie zmiany wprowadza i kogo one dotyczą?

Dokładnie 1 lipca 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Jej przepisy wprowadzają istotne zmiany tak dla deweloperów, jak i dla korzystających z ich usług konsumentów. Czego dokładnie przepisy te dotyczą? Czym jest wprowadzany przez ustawę Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i kto zostanie nim objęty?

Czytaj więcej “Nowa ustawa deweloperska już obowiązuje. Jakie zmiany wprowadza i kogo one dotyczą?”

Zgłaszanie wierzytelności w upadłości konsumenckiej. Specyficzny przypadek wierzytelności z tytułu kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich

Upadłość konsumencka

Upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, potocznie – ale powszechnie – nazywana upadłością konsumencką, stała się instytucją, z której coraz częściej korzystają dłużnicy, już nie tylko ci, którzy nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej, ale również byli przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej nawet tuż przed złożeniem wniosku o upadłość. Od nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego ustawą z 31.03.2009 r., kiedy to po raz pierwszy pojawiła się ona w przepisach prawa upadłościowego, zajmując niewielki fragment ustawy, rozrosła się do obszernej części Prawa upadłościowego, a nawet rozszerzono jej zakres o swoiste postępowanie restrukturyzacyjne (nowy tytuł VI części trzeciej ustawy, art. 49125 – 49136 pr. upadł.).

Czytaj więcej “Zgłaszanie wierzytelności w upadłości konsumenckiej. Specyficzny przypadek wierzytelności z tytułu kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich”

Dokumentacja, głupcze! Czyli o tym jak czytać przepisy RODO z uwzględnieniem zasady rozliczalności

Gdy wchodzi w życie nowy akt prawny, jego twórcy mają zazwyczaj jasne wyobrażenie na temat tego, co chcą osiągnąć. Najważniejsze cele eksponują, zapisując je w postaci zasad przewodnich nowej regulacji. Nigdy jednak nie da się przewidzieć wszystkich skutków nowo uchwalanego prawa. Ujawniają się one dopiero, gdy akt prawny zaczyna być stosowany i jego postanowienia są przekładane na praktykę działania podmiotów, do których jest adresowany. Może się wtedy okazać, że rozwiązania, które twórcy regulacji uważali za uzupełniające, pomocnicze, z perspektywy adresatów przepisów stają się kluczowe, a konieczność ich przestrzegania urasta do rangi podstawowego zadania wynikającego z nowych przepisów.

Czytaj więcej “Dokumentacja, głupcze! Czyli o tym jak czytać przepisy RODO z uwzględnieniem zasady rozliczalności”

Unijna dyrektywa Omnibus i konsekwencje jej wprowadzenia. Jakie zmiany czekają branżę e-commerce oraz jej klientów?

Unijna dyrektywa Omnibus, czyli dyrektywa 2019/2161, jest aktem prawnym wprowadzającym istotne zmiany w niezwykle dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. Sama dyrektywa wyznaczyła cel, jaki miał być osiągnięty wraz z jej implementacją do polskiego prawodawstwa z dniem 28 maja 2022 r. Dziś wiemy już, że termin ten nie został dotrzymany, co nie znaczy, że implementacja nie będzie zrealizowana. A jak wyglądać będzie polska rzeczywistość w branży e-commerce, gdy dyrektywa Omnibus zostanie już zaimplementowana?

Czytaj więcej “Unijna dyrektywa Omnibus i konsekwencje jej wprowadzenia. Jakie zmiany czekają branżę e-commerce oraz jej klientów?”

Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze – fragment książki Macieja Gawrońskiego i Piotra Biernatowskiego

Oczywiste słabości obsłużyć, a nie przemilczeć

Mówi się, że największym docenieniem zarzutów jest ich przemilczenie przez sąd w wyroku. Przemilczenie oznacza bowiem brak dobrej odpowiedzi. Stąd nie powinniśmy pozwalać sobie na przemilczanie okoliczności czy interpretacji na niekorzyść naszego klienta. Znane nam kwestie działające na naszą niekorzyść powinny być obsłużone (podobnie jak znane nam miny powinny być rozbrojone). Z perspektywy wpływu (czyli nie tyle logiki, co argumentacji) często wystarczy samo wspomnienie o argumencie przeciwnym i jego dyskredytacja.

Czytaj więcej “Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze – fragment książki Macieja Gawrońskiego i Piotra Biernatowskiego”

Ustawa o powszechnej mobilizacji w Ukrainie, a prawa polskiego pracodawcy

24 lutego 2022 r. dekretem Prezydenta V. Zełeńskiego wprowadzono stan wojenny w Ukrainie. Obywatele tego kraju, którzy otrzymali wezwania, są zobowiązani stawić się do służby wojskowej pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dotyczy to także obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Ustawa o powszechnej mobilizacji w Ukrainie nie tworzy jednak żadnych prawnych obowiązków po stronie polskich firm zatrudniających obywateli Ukrainy.

Czytaj więcej “Ustawa o powszechnej mobilizacji w Ukrainie, a prawa polskiego pracodawcy”

Jakie zmiany w PIT czekają nas od 1 lipca 2022 roku? Kogo obejmie obniżka stawki PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej?

24 marca 2022 roku ustami wiceministra finansów Artura Sobonia oraz premiera Mateusza Morawieckiego rząd zapowiedział kolejne zmiany w „Polskim Ładzie”. Zmiany te, będące początkowo jedynie na etapie projektu przedstawionego do konsultacji, zgodnie z planem rządzących mają wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyczyć będą m.in. stawki PIT oraz ulgi dla klasy średniej. Czego konkretnie możemy się po tych zmianach spodziewać? Kto może na nich zyskać i do jakiego stopnia można będzie je uznać za zmiany kategoryczne?

Czytaj więcej “Jakie zmiany w PIT czekają nas od 1 lipca 2022 roku? Kogo obejmie obniżka stawki PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej?”