Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Andrzej Wróbel
Wolters Kluwer Polska

Szczegółowe omówienie procedury administracyjnej.

241,21 zł
268,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Wojciech Chróścielewski, Zbigniew Kmieciak, Agnieszka Krawczyk, Joanna Wegner
Wolters Kluwer Polska

Obszerna i szczegółowa analiza przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.

269,09 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Agata Cebera, Jakub Firlus, Anna Golęba, Tadeusz Kiełkowski, Kamil Klonowski, Hanna Knysia...
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej.

215,10 zł
Więcej
Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej

Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej

Małgorzata Gajda-Durlik, Zbigniew Kmieciak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja kompleksowo omawia instytucję milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej.

116,10 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów

Robert Suwaj
Wolters Kluwer Polska

Praktyczna pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach.

125,10 zł
Więcej
Gwarancje ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych

Gwarancje ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych

Joanna Wyporska-Frankiewicz
Wolters Kluwer Polska

Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym.

89,10 zł
Więcej
Prawo do informacji publicznej. Informacje niejawne. Ochrona danych osobowych

Prawo do informacji publicznej. Informacje niejawne. Ochrona danych osobowych

Joanna Taczkowska-Olszewska, Monika Nowikowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się m.in. do nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobowych oraz zakresu i zasad dostępu do informacji, których gestorem są podmioty sektora publicznego.

53,10 zł
Więcej
Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce
Darmowa dostawa - 0 zł!

Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce

Rafał Budzisz, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono problematykę decentralizacji i centralizacji administracji publicznej zarówno w wymiarze normatywnym, jak i teoretyczno-prawnym.

149,00 zł
Więcej
Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym

Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym

Mirosław Wincenciak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przedawnienia w prawie administracyjnym.

107,10 zł
Więcej
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz

Kamil Czaplicki, Piotr Drobek, Agnieszka Gryszczyńska, Katarzyna Prusak-Górniak, Krzysztof...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy.

143,10 zł
Więcej
Wzory aktów administracyjnych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wzory aktów administracyjnych

Maciej Dejak
Wolters Kluwer Polska

Wzory decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

143,20 zł
179,00 zł
Więcej
Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Promocja!

Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Agnieszka Kocot-Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca
Wolters Kluwer Polska

W publikacji kompleksowo omówiono instytucję mediacji w sprawach administracyjnych.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungsverfahrensgesetz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungsverfahrensgesetz

C.H. Beck

Kolejne, drugie wydanie, tłumaczenia na język niemiecki polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego. Tłumaczenie wykonane zostało przez tłumaczy oraz prawników i doradców kancelarii Rödl & Partner specjalizującej się w zintegrowanym doradztwie finansowym i prawno-podatkowym, audycie oraz księgowości. Tym samym tłumaczenie odpowiada najwyższym standardom profesjonalizmu, zarówno w zakresie merytorycznej poprawności przekładu jak i jego poprawności językowej. Tłumaczenie odzwierciedla brzmienie ustawy na dzień 1 października 2017 roku. Co istotne, tłumaczenie uwzględnia „dużą”, systemową nowelizację z czerwca 2017 roku, w wyniku której do Kodeksu wprowadzono nowe, wcześniej nieistniejące, instytucje procesowe (m.in. zrzeczenie się odwołania, mediacja, milczące załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone oraz europejska współpraca administracyjna). Tym samym publikacja stanowi niezwykle pomocne narzędzie w pracy każdego prawnika, doradcy podatkowego. Kancelaria Rödl & Partner jest również autorem tłumaczeń: (i) zbioru Ustaw podatkowych; (ii) Ustawy o Rachunkowości; (iii) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

125,10 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Lech Krzyżanowski
Od.Nowa

Stan prawny: 5 stycznia 2018 r.

Obszerny zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania administracyjnego. Oprócz najbardziej istotnego dla tej tematyki, Kodeksu postępowania administracyjnego, w zbiorze zawarto również przepisy dotyczące sądów administracyjnych i egzekucji administracyjnej, a w tym: prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono kolejne nowelizacje ordynacji podatkowej, uchwalone w 2017 r. Dodatkowo tom zawiera ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawę o petycjach oraz, uchwalone w 2016 r.: ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Większość ustaw wyposażona jest  w komplet rozporządzeń. Skorowidz ułatwia znalezienie właściwego artykułu.

35,91 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Lech Krzyżanowski
Od.Nowa

Stan prawny: 5 stycznia 2018 r.

Obszerny zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania administracyjnego. Oprócz najbardziej istotnego dla tej tematyki, Kodeksu postępowania administracyjnego, w zbiorze zawarto również przepisy dotyczące sądów administracyjnych i egzekucji administracyjnej, a w tym: prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono kolejne nowelizacje ordynacji podatkowej, uchwalone w 2017 r. Dodatkowo tom zawiera ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawę o petycjach oraz, uchwalone w 2016 r.: ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Większość ustaw wyposażona jest  w komplet rozporządzeń. Skorowidz ułatwia znalezienie właściwego artykułu.

35,91 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach

Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach

Michał Bochenek
Wolters Kluwer Polska

Komentarz do wybranych przepisów oraz obszerny katalog pytań i odpowiedzi.

107,10 zł
Więcej
Aksjomaty postępowania administracyjnego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aksjomaty postępowania administracyjnego

Jan Zimmermann
Wolters Kluwer Polska

Książka jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów.

127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + CD
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + CD

Łukasz Sadkowski
C.H. Beck

Publikacja przedstawia zmiany w KPA  w formie porównania dotychczasowych i nowych regulacji prawnych. Omawia również zupełnie nowe regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku w ramach procedury administracyjnej. Wyjaśnia skutki takich zmian dla pracowników organów i ich praktyczne zastosowanie. 

Omówienie wszystkich wprowadzonych zmian odbywa się z odwołaniem do celów i założeń tej nowelizacji, ale i ratio legis oraz wskazań ustawodawcy. W książce autor często odwołuje się do orzecznictwa, które mimo zmian zachowają swoją aktualność. 

Nowelizacja wprowadza:

 1. Nowe regulacje w zakresie polubownego, milczącego i uproszczonego załatwiania spraw, mediacji, reguł bezczynności, czy przewlekłości postępowania. Mają być one modelem przyjaznym dla obywatela, petenta organów administracji publicznej.
 2. Zasadę niedziałania na niekorzyść strony w razie wątpliwości, rozstrzyganie ich na jej korzyść.
 3. Nowe zasady wymierzania kar administracyjnych, przesłanki ich miarkowania, a nawet odstąpienia. Kary administracyjne zważywszy na regulacje prawne w ustawach szczególnych np. ustawie o drogach publicznych były dotkliwe i wysokie.
 4. Zmiany w obszarze zasady dwuinstancyjności postępowań administracyjnych, w szczególności wprowadzenia fakultatywnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Modyfikacja zakresu postępowań odwoławczych poprzez wprowadzenie sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej. Możliwości prowadzenia na wniosek strony/stron postępowania dowodowego w II instancji co do istoty, wreszcie wskazówki co do interpretacji przepisów prawa.
 6. Zmiany w zakresie terminu do uzupełnienia braków formalnych, liczenia terminów, jak również postępowania sądowo administracyjnego poprzez wyeliminowanie obowiązku wezwania do usunięcia prawa, jako warunku koniecznego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. kiedy organ administracyjny powinien rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść strony,
 2. jak wyglądają nowe zasady milczącego i uproszczonego załatwiania spraw,
 3. kiedy i w jaki sposób miarkować administracyjne kary pieniężne, jaki jest termin ich przedawnienia oraz przesłanki odstępowania od ich wymierzania,
 4. czy można zrzec się odwołania od decyzji, a jeśli tak to w jaki sposób i z jakim skutkiem,
 5. jak stosować ulgi wobec administracyjnych kar pieniężnych,
 6. w jaki sposób wnosi się sprzeciw od decyzji kasatoryjnej i czy wtedy przysługuje stronie skarga do WSA,
 7. kiedy należy wyznaczyć dłuższy niż 7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych podań,
 8. jaki będzie obowiązywał model mediacji w postępowania administracyjnych, jak tą mediację przeprowadzać i w jakich sprawach,
 9. jakie nowe elementy powinna zawierać decyzja administracyjna,
 10. kiedy można wnieść skargę do WSA z pominięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 11. jaki jest tryb doręczeń między podmiotami publicznymi oraz przy wielości stron postępowania administracyjnego,
 12. jak prawidłowo sformułować pouczenie w decyzji administracyjnej.
 13. jakie wymogi powinno spełniać zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy,
 14. w jaki sposób organ ma rozwiązywać wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy.

Książka ta zawiera:

 1. tabele porównawcze wybranych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego  przed i po zmianach,
 2. prezentację orzecznictwa sądowego w kontekście jego aktualności w związku ze znowelizowanymi regulacjami prawnymi,
 3. liczne przykłady obrazujące praktyczne zastosowanie nowych regulacji prawnych np. skutki zrzeczenia się odwołania, prawomocności decyzji, liczenia odsetek od kar pieniężnych,
 4. wzory m.in. zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, wezwania do uzupełnienia braków formalnych, pouczeń o zrzeczeniu się prawo do wniesienia odwołania, sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, czy skargi do WSA, zawiadomienia przy wielości stron, postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji.

116,10 zł
Więcej

Kodeks postepowania administracyjnego

Główną ustawą regulującą postępowanie przed organami administracji jest Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zawiera normy, które ustalają procedurę wydawania przez organy administracyjne decyzji i postanowień w kwestiach indywidualnych. Postępowanie takie wszczyna się z urzędu lub na wniosek strony. Sprawy rozstrzygane zostają, co do istoty sprawy, w drodze decyzji administracyjnej.

Stroną postępowania administracyjnego może być każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku ono dotyczy, oraz która wysunie z tego powodu żądanie czynności. Przepisów KPA nie stosuje się natomiast w postępowaniach karno-skarbowych, w sprawach unormowanych ustawą o ordynacji podatkowej, w zagadnieniach dotyczących kompetencji Polskich Przedstawicielstw Dyplomatycznych i urzędów konsularnych, w kwestiach nadrzędności i podległości organizacyjnej w relacjach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, a także w przypadkach podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych państwowych.

Księgarnia Profinfo.pl dysponuje szeroką ofertą tekstów omawiających Kodeks Postępowania Administracyjnego. Są to komentarze, opracowania, monografie i książki o KPA.