Jak zatrzymać kluczowych pracowników w trakcie restrukturyzacji?

Jednym ze specyficznych procesów restrukturyzacji są projekty, w których pracownicy wiedzą z dużym wyprzedzeniem, że będą się rozstawać z firmą, ale jednocześnie muszą dopracować do określonego czasu. Najczęściej towarzyszymy naszym klientom w tego typu projektach w branży produkcyjnej oraz dla sektora BPO/SSC. 

Czytaj więcej “Jak zatrzymać kluczowych pracowników w trakcie restrukturyzacji?”

Czym jest dyrektywa work-life balance i jakie zmiany przyniesie jej wdrożenie?

Polacy są jedną z najdłużej pracujących narodowości – w skali tygodnia czas pracy wynosi średnio 39.7h, czyli o około 4 godziny dłużej niż m.in. Francuzi, Niemcy, czy Duńczycy. Dłuższy czas pracy nie tylko wpływa negatywnie na produktywność, ale przede wszystkim na życie rodzinne. Zmiany w tym zakresie może przynieść implementacja unijnej dyrektywy work-life balance – co to oznacza dla pracowników?

Czytaj więcej “Czym jest dyrektywa work-life balance i jakie zmiany przyniesie jej wdrożenie?”

Prawo holdingowe – rewolucja w prawie spółek już od 13 października 2022

“Prawo holdingowe” czyli o jakiej nowelizacji mowa?

Jest to nowelizacja Kodeksu spółek handlowych dokonana mocą ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na zakres i charakter wprowadzanych zmian, wskazuje się, iż jest to największa nowelizacja Kodeksu spółek handlowych[1].
Zdaniem projektodawców, nowelizacja zmierza do poprawienia efektywności funkcjonowania spółek i porządkuje część regulacji ustawy, która od lat stanowiła przedmiot sporów interpretacyjnych.

Czytaj więcej “Prawo holdingowe – rewolucja w prawie spółek już od 13 października 2022”

Letnie upały a prawo pracy. Jak chroni pracownika Kodeks pracy w przypadku pracy w upalne dni?

Lato najczęściej kojarzy się bardzo pozytywnie – z długimi, ciepłymi i słonecznymi dniami. Wysokie temperatury niejednokrotnie dają się jednak we znaki. W czasie urlopu można sobie z nimi jakoś poradzić, ale praca w takich warunkach jest trudna i wpływa negatywnie na produktywność. Czy pracodawca ma jakiekolwiek obowiązki w takiej sytuacji? Jak chroni pracownika Kodeks pracy w przypadku pracy w upalne dni?

Czytaj więcej “Letnie upały a prawo pracy. Jak chroni pracownika Kodeks pracy w przypadku pracy w upalne dni?”

Nowa ustawa deweloperska już obowiązuje. Jakie zmiany wprowadza i kogo one dotyczą?

Dokładnie 1 lipca 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Jej przepisy wprowadzają istotne zmiany tak dla deweloperów, jak i dla korzystających z ich usług konsumentów. Czego dokładnie przepisy te dotyczą? Czym jest wprowadzany przez ustawę Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i kto zostanie nim objęty?

Czytaj więcej “Nowa ustawa deweloperska już obowiązuje. Jakie zmiany wprowadza i kogo one dotyczą?”

Zgłaszanie wierzytelności w upadłości konsumenckiej. Specyficzny przypadek wierzytelności z tytułu kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich

Upadłość konsumencka

Upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, potocznie – ale powszechnie – nazywana upadłością konsumencką, stała się instytucją, z której coraz częściej korzystają dłużnicy, już nie tylko ci, którzy nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej, ale również byli przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej nawet tuż przed złożeniem wniosku o upadłość. Od nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego ustawą z 31.03.2009 r., kiedy to po raz pierwszy pojawiła się ona w przepisach prawa upadłościowego, zajmując niewielki fragment ustawy, rozrosła się do obszernej części Prawa upadłościowego, a nawet rozszerzono jej zakres o swoiste postępowanie restrukturyzacyjne (nowy tytuł VI części trzeciej ustawy, art. 49125 – 49136 pr. upadł.).

Czytaj więcej “Zgłaszanie wierzytelności w upadłości konsumenckiej. Specyficzny przypadek wierzytelności z tytułu kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich”

Unijna dyrektywa Omnibus i konsekwencje jej wprowadzenia. Jakie zmiany czekają branżę e-commerce oraz jej klientów?

Unijna dyrektywa Omnibus, czyli dyrektywa 2019/2161, jest aktem prawnym wprowadzającym istotne zmiany w niezwykle dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. Sama dyrektywa wyznaczyła cel, jaki miał być osiągnięty wraz z jej implementacją do polskiego prawodawstwa z dniem 28 maja 2022 r. Dziś wiemy już, że termin ten nie został dotrzymany, co nie znaczy, że implementacja nie będzie zrealizowana. A jak wyglądać będzie polska rzeczywistość w branży e-commerce, gdy dyrektywa Omnibus zostanie już zaimplementowana?

Czytaj więcej “Unijna dyrektywa Omnibus i konsekwencje jej wprowadzenia. Jakie zmiany czekają branżę e-commerce oraz jej klientów?”

Ustawa o powszechnej mobilizacji w Ukrainie, a prawa polskiego pracodawcy

24 lutego 2022 r. dekretem Prezydenta V. Zełeńskiego wprowadzono stan wojenny w Ukrainie. Obywatele tego kraju, którzy otrzymali wezwania, są zobowiązani stawić się do służby wojskowej pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dotyczy to także obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Ustawa o powszechnej mobilizacji w Ukrainie nie tworzy jednak żadnych prawnych obowiązków po stronie polskich firm zatrudniających obywateli Ukrainy.

Czytaj więcej “Ustawa o powszechnej mobilizacji w Ukrainie, a prawa polskiego pracodawcy”

Prawo celne 2021/2022 – nowelizacja ustawy

Nowelizacja prawa celnego jest niezwykle istotna szczególnie z punktu widzenia przedsiębiorców, w tym przede wszystkim importerów oraz pośredników w międzynarodowej wymianie handlowej. Podstawowym celem nowelizacji ustawy Prawo celne jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów.

Czytaj więcej “Prawo celne 2021/2022 – nowelizacja ustawy”