Jakość w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta – co warto wiedzieć o nowej regulacji

Z dniem 8 września 2023 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta („Ustawa”). W założeniu ustawodawcy, ma ona w sposób kompleksowy uregulować w jednym akcie prawnym rozwiązania prawne w obszarze jakości, tworząc system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta („System jakości”).

Czytaj więcej “Jakość w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjenta – co warto wiedzieć o nowej regulacji”

Zmiany w prawie budowlanym 2024. Nowelizacja prawa budowlanego

Wchodząc w 2024 rok, nie sposób pominąć zmian w prawie budowlanym związanych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.). Mają one na celu nie tylko podniesienie jakości i bezpieczeństwa budynków, ale także odzwierciedlenie współczesnych wymogów ekologicznych oraz społecznych.

Czytaj więcej “Zmiany w prawie budowlanym 2024. Nowelizacja prawa budowlanego”

KSeF – 12 najważniejszych pytań i odpowiedzi

Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie stanowił przełom w sposobie zarządzania obowiązkami fakturowymi przez polskie przedsiębiorstwa. Jego wdrożenie, jako odpowiedź na potrzebę cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, ma na celu nie tylko usprawnienie przepływu dokumentów, ale także zwiększenie przejrzystości oraz efektywności rozliczeń podatkowych. W naszym nadchodzącym wpisie zgłębiliśmy kluczowe aspekty tego nowoczesnego systemu, który zmieni rynek fakturowania w Polsce, stając się niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich procesów księgowych.

Czytaj więcej “KSeF – 12 najważniejszych pytań i odpowiedzi”

Zmiany w prawie spadkowym, listopad 2023. Co się zmieniło w spadkach i zachowkach?

15 listopada 2023 roku na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.1615), weszła w życie nowelizacja prawa spadkowego, która wprowadza szereg istotnych modyfikacji w obowiązujących regulacjach. Te zmiany, które są odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczne i zmieniające się realia prawne, mają na celu usprawnienie procedur spadkowych, zwiększenie ochrony prawnej dla małoletnich spadkobierców, a także doprecyzowanie oraz uporządkowanie istniejących przepisów.

Czytaj więcej “Zmiany w prawie spadkowym, listopad 2023. Co się zmieniło w spadkach i zachowkach?”

Wrześniowa nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023. Co mówi, kiedy weszły zmiany?

W roku 2023 polski system planowania przestrzennego przeszedł znaczące zmiany za sprawą ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), której pierwsze przepisy weszły w życie już 24 września tego samego roku. Nowelizacja ta, opracowana z myślą o zwiększeniu efektywności i przejrzystości procesów urbanistycznych, wprowadza szereg istotnych zmian, które będą wprowadzane stopniowo. Mają one kluczowe znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów oraz mieszkańców, wprowadzając nowe regulacje, mające usprawnić proces planowania przestrzennego w Polsce.

Czytaj więcej “Wrześniowa nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023. Co mówi, kiedy weszły zmiany?”

Dyrektor Szkoły – 09/2023

WE WRZEŚNIOWYM NUMERZE „DYREKTORA SZKOŁY” M.IN.:

Dla prenumeratorów: „Gazetka dla Rodziców” i kalendarz biurkowy

Wrześniowe zmiany w prawie (Monika Sewastianowicz – radca prawny)

Doprecyzowanie przepisów o ocenianiu nauczycieli i przywrócenie im prawa do wcześniejszej emerytury, jednorazowy dodatek na Dzień Edukacji Narodowej oraz laptopy dla każdego czwartoklasisty – to najważniejsze nowości na początek roku szkolnego 2023/2024.

Czytaj więcej “Dyrektor Szkoły – 09/2023”

Jakie zadania ustawa o jakości w ochronie zdrowia nakłada na placówki medyczne?

Ogłoszone pod koniec sierpnia 2023 r. ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i niektórych innych ustaw mają za zadanie wdrożyć w podmiotach wykonującym działalność leczniczą nowe standardy w zakresie zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej.

Czytaj więcej “Jakie zadania ustawa o jakości w ochronie zdrowia nakłada na placówki medyczne?”

Wyroki ws. kredytów frankowych. TSUE w sprawie frankowiczów

Kredyty frankowe stały się w Polsce jednym z najważniejszych zagadnień finansowych ostatniej dekady. Prowadzone były liczne procesy sądowe oraz debaty publiczne na temat zgodności umów kredytowych z prawem. Złożoność sytuacji kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich, doprowadziła do interwencji na poziomie europejskim. 15 czerwca 2023 roku wydane zostały dwa wyroki o sygnaturach C-287/22 i C-520/21, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości rynku finansowego w Polsce oraz dla samych frankowiczów. Są one odpowiedzią na pytania prawne narastające wokół tematu. Wyznaczają również nowe standardy w obszarze umów kredytowych oraz ochrony konsumentów.

Czytaj więcej “Wyroki ws. kredytów frankowych. TSUE w sprawie frankowiczów”

Przegląd Prawa Handlowego – 08/2023

Numer sierpniowy „Przeglądu Prawa Handlowego” prawie w całości poświęcony jest planowanej nowelizacji ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, związanej z implementacją dyrektywy 2019/1023 o restrukturyzacji i upadłości. Celem dyrektywy jest unikanie upadłości europejskich przedsiębiorców przez umożliwienie im skutecznej restrukturyzacji na jak najwcześniejszym etapie trudności finansowych.

Czytaj więcej “Przegląd Prawa Handlowego – 08/2023”