Kodeks pracy 2020. Jakich zmian możemy spodziewać się już w tym roku?

Kodeks pracy miał przejść wielką rewolucję jeszcze w 2018 roku. Niezrealizowane wówczas zapowiedzi rząd przesunął częściowo na rok 2019, w którym również nie podjął się wprowadzania większej liczby zmian. Obecnie wszystko wskazuje na to, że zmiany jednak będą. Czy dojdzie do rewolucji w polskim prawie pracy? Które z zapowiadanych zmian w Kodeksie pracy na 2020 wydają się być najistotniejsze?

Czytaj więcej “Kodeks pracy 2020. Jakich zmian możemy spodziewać się już w tym roku?”

Nowelizacja prawa własności przemysłowej 2019 – istotne zmiany dla uprawnionych z praw ochronnych na znaki towarowe

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej weszła w życie 16 marca 2019 r. Nowe przepisy regulują kwestie związane m.in. z udzielaniem patentów na wynalazki, przyznawaniem praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także prawa z zakresu rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego czy też oznaczeń geograficznych.

Czytaj więcej “Nowelizacja prawa własności przemysłowej 2019 – istotne zmiany dla uprawnionych z praw ochronnych na znaki towarowe”

Zmiany legislacyjne w gospodarce odpadami. Ułatwienia dla przedsiębiorców oraz Inspekcji Ochrony Środowiska

24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest pilne doprecyzowanie przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dotyczących przede wszystkim funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach, a także o gospodarce odpadami (BDO).

Czytaj więcej “Zmiany legislacyjne w gospodarce odpadami. Ułatwienia dla przedsiębiorców oraz Inspekcji Ochrony Środowiska”

Karta Nauczyciela 2019 zmiany przepisów dla nauczycieli

Karta Nauczyciela to ustawa szczególna z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, wychowawców oraz pracowników pedagogicznych. Ustawa jest pragmatyką zawodową, co oznacza, że podczas regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona prawne pierwszeństwo przed Kodeksem pracy. W 2019 r. do Karty Nauczyciela ustawodawca wprowadził kilka istotnych zmian.

Czytaj więcej “Karta Nauczyciela 2019 zmiany przepisów dla nauczycieli”

Prawo o adwokaturze. Nowe przepisy dotyczące stosowania RODO

Słowo „adwokat” wywodzi się od łacińskiego słowa „advocatus”, które z kolei pochodzi od pojęcia „advocare”, czyli prośby o pomoc. Wykonywanie tej prośby stanowi do dziś fundament rozważań o Adwokaturze. Ustawa Prawo o adwokaturze reguluje zasady funkcjonowania współczesnej Adwokatury oraz wskazuje podstawowe jej cele.

Czytaj więcej “Prawo o adwokaturze. Nowe przepisy dotyczące stosowania RODO”

Komentarze prawnicze nawet z 70-procentowymi zniżkami

Niezbędne w prawniczej praktyce komentarze teraz są dostępne w dużo niższych cenach. W naszej ofercie znalazło się wiele publikacji m.in z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego czy spadkowego. Kompleksowe opracowania uznanych autorów to pozycje obowiązkowe nie tylko dla prawników.

Czytaj więcej “Komentarze prawnicze nawet z 70-procentowymi zniżkami”

Zrób sobie prezent! Dziesiątki książek z rabatami aż do 90%

Nadszedł czas na uzupełnianie domowych biblioteczek. Co się w nich znajdzie? Zdecydujcie sami, wybierając spośród wielu bardzo różnorodnych publikacji w doskonałych cenach. Warto też pomyśleć o innych – przecież książki to jeden z najlepszych prezentów, jaki można otrzymać.

Czytaj więcej “Zrób sobie prezent! Dziesiątki książek z rabatami aż do 90%”