Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 3024
Więcej informacji

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z ustawy nowelizującej z 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. poz. 289), wchodzące w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r., oraz...

Pełny opis

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z ustawy nowelizującej z 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. poz. 289), wchodzące w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r., oraz z ustawy z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. poz. 2600 ze zm.), wchodzące w życie z dniem 1 października 2023 r.

Mniej
-10%

Kodeks postępowania karnego. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kodeks postępowania karnego. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z ustawy nowelizującej z 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. poz. 289), wchodzące w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r., oraz...

Pełny opis

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z ustawy nowelizującej z 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. poz. 289), wchodzące w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r., oraz z ustawy z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. poz. 2600 ze zm.), wchodzące w życie z dniem 1 października 2023 r.

Mniej
Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania e-booka: 30.10.2023 Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki książki: 30.10.2023. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca Planowana data wydania i wysyłki książki: 30.10.2023. E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania i wysyłki książki: 30.10.2023. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki: 30.10.2023

Opis publikacji

Komentarz zawiera praktyczną i kompleksową analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz problemów prawnych wyłaniających się na tle ich interpretacji, uwzględniającą najnowszy dorobek doktryny procesu karnego i judykatury. Jest współtworzony przez Autorów reprezentujących różne zawody prawnicze i ośrodki naukowe, dających rękojmię odniesienia się do wszystkich newralgicznych problemów prawa karnego procesowego w działaniu.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z ustawy nowelizującej z 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. poz. 289), wchodzące w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r., oraz z ustawy z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. poz. 2600 ze zm.), wchodzące w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komentarz jest skierowany przede wszystkim do środowiska praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych. Prezentowane w niej propozycje rozwiązań probl...

Komentarz zawiera praktyczną i kompleksową analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz problemów prawnych wyłaniających się na tle ich interpretacji, uwzględniającą najnowszy dorobek doktryny procesu karnego i judykatury. Jest współtworzony przez Autorów reprezentujących różne zawody prawnicze i ośrodki naukowe, dających rękojmię odniesienia się do wszystkich newralgicznych problemów prawa karnego procesowego w działaniu.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z ustawy nowelizującej z 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. poz. 289), wchodzące w życie z dniem 15 sierpnia 2023 r., oraz z ustawy z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. poz. 2600 ze zm.), wchodzące w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komentarz jest skierowany przede wszystkim do środowiska praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych. Prezentowane w niej propozycje rozwiązań problemów wykładniczych oraz towarzysząca im argumentacja powinny również spotkać się z zainteresowaniem ze strony przedstawicieli środowiska naukowego.


Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-08-03
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 3024
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo karne, Prawo karne procesowe
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8328-363-0
Kod towaru: KAM-4500 W01P01

Autorzy

Burdzik Marcin – lekarz i prawnik, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek Zespołu Prawa Karnego Procesowego w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Młodszy asystent-lekarz rezydent w Centrum Psychiatrii im. dr K. Czumy w Katowicach, gdzie odbywa specjalizację z psychiatrii dorosłych. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego i prawa karnego procesowego, w tym monografii poświęconej karnoprocesowej ochronie tajemnicy lekarskiej.

Marcin Cichoński – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych; sędzia; wykładowca akademicki; laureat nagrody im. Profesor Oktawii Górniok za wybitną pracę doktorską z zakresu prawa karnego materialnego, kryminologii oraz prawa karnego procesowego; autor licznych publikacji naukowych.

Sonia Głogowska – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zakresie jej zainteresowań naukowych znajduje się międzynarodowe i europejskie prawo karne. Jej dorobek naukowy obejmuje przede wszystkim prace z zakresu postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Od 2019 r. wykonuje zawód adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W praktyce adwokackiej świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach karnych.

Burdzik Marcin – lekarz i prawnik, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek Zespołu Prawa Karnego Procesowego w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Młodszy asystent-lekarz rezydent w Centrum Psychiatrii im. dr K. Czumy w Katowicach, gdzie odbywa specjalizację z psychiatrii dorosłych. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego i prawa karnego procesowego, w tym monografii poświęconej karnoprocesowej ochronie tajemnicy lekarskiej.

Marcin Cichoński – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych; sędzia; wykładowca akademicki; laureat nagrody im. Profesor Oktawii Górniok za wybitną pracę doktorską z zakresu prawa karnego materialnego, kryminologii oraz prawa karnego procesowego; autor licznych publikacji naukowych.

Sonia Głogowska – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zakresie jej zainteresowań naukowych znajduje się międzynarodowe i europejskie prawo karne. Jej dorobek naukowy obejmuje przede wszystkim prace z zakresu postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Od 2019 r. wykonuje zawód adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W praktyce adwokackiej świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach karnych.

Justyna Karaźniewicz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach polskiej procedury karnej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji uczestników postępowania karnego, uprawnień organów procesowych w zakresie stosowania środków przymusu procesowego, instytucji sygnalizacji w procesie karnym oraz metodyki ścigania przestępstw. Jest autorką ponad 120 publikacji naukowych; wygłaszała referaty na ponad 80 konferencjach naukowych, także międzynarodowych. Przez kilka lat związana była także z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Monika Klejnowska – doktor habilitowany nauk prawnych, ukończyła aplikację sędziowską. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, w szczególności w kwestiach dotyczących statusu procesowego oskarżonego, gwarancji procesowych, prawa dowodowego oraz środków zaskarżenia. W opracowaniach naukowych nawiązuje też do innych postępowań represyjnych. Autorka ponad 120 publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów i glos, współautorka komentarza do ustawy o Trybunale Stanu. Członek Rady Programowej oraz redaktor naukowy tomu XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego.

Nadia Majda – doktorantka Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; aplikantka sędziowska Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Iwona Palka – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w stanie spoczynku; wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz związane ze szkoleniem aplikantów i prokuratorów, tym w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury również sędziów.

Katarzyna Sychta – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zespole Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych; przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się także szkoleniem aplikantów. Zasadniczym przedmiotem jej zainteresowań badawczych pozostaje problematyka kontroli odwoławczej, dowodów w procesie karnym oraz wątków cywilnoprawnych w obszarze procesu karnego. Autorka ponad 50 opracowań naukowych i naukowo-dydaktycznych we wskazanych zakresach.

Jarosław Zagrodnik – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zespołu Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny, specjalizujący się w obronie w sprawach karnych, zwłaszcza karnych gospodarczych i karnych skarbowych; członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej; redaktor naczelny czasopisma „Problemy Prawa Karnego”; ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych i autor kilkudziesięciu opinii w sprawie zmian legislacyjnych w obszarze prawa karnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; autor, współautor lub redaktor ponad 120 opracowań naukowych i naukowo-dydaktycznych z zakresu wyszczególnionych obszarów zagadnień, w tym parudziesięciu opracowań książkowych; członek Centre for Criminal Law and Criminal Justice (Durham University).

Karol Żyła – doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; aplikant prokuratorski Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę