Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 czerwca 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1796
Więcej informacji

Komentarz zawiera praktyczną analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz problemów prawnych wyłaniających się na tle ich interpretacji, uwzględniającą najnowszy dorobek doktryny procesu karnego i judykatury. Został napisany przez...

Pełny opis

Komentarz zawiera praktyczną analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz problemów prawnych wyłaniających się na tle ich interpretacji, uwzględniającą najnowszy dorobek doktryny procesu karnego i judykatury. Został napisany przez autorów reprezentujących różne zawody prawnicze i ośrodki naukowe, co daje gwarancję odniesienia się do wszystkich newralgicznych problemów prawa karnego procesowego w działaniu.

Mniej
-15%

Kodeks postępowania karnego. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Kodeks postępowania karnego. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Komentarz zawiera praktyczną analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz problemów prawnych wyłaniających się na tle ich interpretacji, uwzględniającą najnowszy dorobek doktryny procesu karnego i judykatury. Został napisany przez...

Pełny opis

Komentarz zawiera praktyczną analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz problemów prawnych wyłaniających się na tle ich interpretacji, uwzględniającą najnowszy dorobek doktryny procesu karnego i judykatury. Został napisany przez autorów reprezentujących różne zawody prawnicze i ośrodki naukowe, co daje gwarancję odniesienia się do wszystkich newralgicznych problemów prawa karnego procesowego w działaniu.

Mniej
Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania e-booka: 19.08.2024 Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki książki: 19.08.2024. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca Planowana data wydania i wysyłki książki: 19.08.2024. E-book w przygotowaniu. Planowana data wydania i wysyłki książki: 19.08.2024. Natychmiastowy dostęp do e-booka w aplikacji Smarteca i na Twoim koncie Planowana data wydania i wysyłki: 19.08.2024
Stan prawny: 1 czerwca 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1796
Więcej informacji

Opis publikacji

Komentarz zawiera praktyczną analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz problemów prawnych wyłaniających się na tle ich interpretacji, uwzględniającą najnowszy dorobek doktryny procesu karnego i judykatury. Został napisany przez autorów reprezentujących różne zawody prawnicze i ośrodki naukowe, co daje gwarancję odniesienia się do wszystkich newralgicznych problemów prawa karnego procesowego w działaniu.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in.:

  • uściślenia i doprecyzowania regulacji odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących podejrzanym i oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat;
  • wprowadzenia możliwości wstąpienia prokuratora do postępowania prowadzonego z oskarżenia subsydiarnego w charakterze uczestnika tego postępowania, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności lub interes społeczny;

Komentarz zawiera praktyczną analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz problemów prawnych wyłaniających się na tle ich interpretacji, uwzględniającą najnowszy dorobek doktryny procesu karnego i judykatury. Został napisany przez autorów reprezentujących różne zawody prawnicze i ośrodki naukowe, co daje gwarancję odniesienia się do wszystkich newralgicznych problemów prawa karnego procesowego w działaniu.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in.:

  • uściślenia i doprecyzowania regulacji odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących podejrzanym i oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat;
  • wprowadzenia możliwości wstąpienia prokuratora do postępowania prowadzonego z oskarżenia subsydiarnego w charakterze uczestnika tego postępowania, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności lub interes społeczny;
  • rezygnacji z wymogu przesłuchania podejrzanego przed zastosowaniem środka zapobiegawczego w sytuacji, gdy podejrzany nie przebywa w kraju lub ukrywa się;
  • wprowadzenia odstępstwa od zasady niezmienności składu orzekającego.

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla prawników praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych. Prezentowane w nim propozycje rozwiązań problemów wykładniczych oraz towarzysząca im argumentacja powinny również spotkać się z zainteresowaniem ze strony przedstawicieli środowiska naukowego.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2024-06-27
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 1796
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo karne , Prawo karne procesowe
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8328-363-0
Kod towaru: KAM-4500 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Burdzik Marcin – lekarz i prawnik, doktor nauk prawnych; członek Zespołu Prawa Karnego Procesowego w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Młodszy asystent-lekarz rezydent w Centrum Psychiatrii im. dr. K. Czumy w Katowicach, gdzie odbywa specjalizację z psychiatrii dorosłych. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego i prawa karnego procesowego, w tym monografii poświęconej karnoprocesowej ochronie tajemnicy lekarskiej.

Sonia Głogowska – doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zakresie jej zainteresowań naukowych znajduje się międzynarodowe i europejskie prawo karne. Jej dorobek naukowy obejmuje przede wszystkim prace z zakresu postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Od 2019 r. wykonuje zawód adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W praktyce adwokackiej świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach karnych.

Justyna Karaźniewicz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach polskiej procedury karnej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji uczestników postępowania karnego, uprawnień organów procesowych w zakresie stosowania środków przymusu procesowego, instytucji sygnalizacji w procesie karnym oraz metodyki ścigania przestępstw. Jest autorką ponad 120 publikacji naukowych; wygłaszała referaty na ponad 80 konferencjach naukowych, także międzynarodowych. Przez kilka lat związana była także z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Burdzik Marcin – lekarz i prawnik, doktor nauk prawnych; członek Zespołu Prawa Karnego Procesowego w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Młodszy asystent-lekarz rezydent w Centrum Psychiatrii im. dr. K. Czumy w Katowicach, gdzie odbywa specjalizację z psychiatrii dorosłych. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego i prawa karnego procesowego, w tym monografii poświęconej karnoprocesowej ochronie tajemnicy lekarskiej.

Sonia Głogowska – doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zakresie jej zainteresowań naukowych znajduje się międzynarodowe i europejskie prawo karne. Jej dorobek naukowy obejmuje przede wszystkim prace z zakresu postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Od 2019 r. wykonuje zawód adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W praktyce adwokackiej świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach karnych.

Justyna Karaźniewicz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach polskiej procedury karnej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji uczestników postępowania karnego, uprawnień organów procesowych w zakresie stosowania środków przymusu procesowego, instytucji sygnalizacji w procesie karnym oraz metodyki ścigania przestępstw. Jest autorką ponad 120 publikacji naukowych; wygłaszała referaty na ponad 80 konferencjach naukowych, także międzynarodowych. Przez kilka lat związana była także z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Monika Klejnowska – doktor habilitowany nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację sędziowską. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, w szczególności w kwestiach dotyczących statusu procesowego oskarżonego, gwarancji procesowych, prawa dowodowego oraz środków zaskarżenia. W opracowaniach naukowych nawiązuje też do innych postępowań represyjnych. Autorka ponad 120 publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów i glos, współautorka komentarza do ustawy o Trybunale Stanu. Członek rady programowej oraz redaktor naukowy tomu XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego.

Nadia Majda – doktorantka Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; aplikantka sędziowska Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Iwona Palka – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w stanie spoczynku. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz związane ze szkoleniem aplikantów i prokuratorów, a w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury również sędziów.

Katarzyna Sychta – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zespole Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się także szkoleniem aplikantów. Zasadniczym przedmiotem jej zainteresowań badawczych pozostaje problematyka kontroli odwoławczej, dowodów w procesie karnym oraz wątków cywilnoprawnych w obszarze procesu karnego. Autorka ponad 50 opracowań naukowych i naukowo-dydaktycznych we wskazanych zakresach.

Jarosław Zagrodnik – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zespołu Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny specjalizujący się w obronie w sprawach karnych, zwłaszcza karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Redaktor naczelny czasopisma „Problemy Prawa Karnego”. Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych i autor kilkudziesięciu opinii w sprawie zmian legislacyjnych w obszarze prawa karnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Autor, współautor lub redaktor ponad 120 opracowań naukowych i naukowo-dydaktycznych z zakresu wyszczególnionych obszarów zagadnień, w tym parudziesięciu opracowań książkowych. Członek Centre for Criminal Law and Criminal Justice (Durham University).

Karol Żyła – doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; aplikant prokuratorski Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę