Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Zbiór referatów

Referat, od łacińskiego słowa "referre", czyli przedstawiać coś, to literacko-naukowa forma wypowiedzi, mająca na celu zaprezentowanie konkretnego zagadnienia. Bogaty zbiór referatów to najczęściej kompilacja wygłoszonych wykładów omawiających dany problem prawny, sposoby zapobiegania jemu oraz potrzeby zmian regulacji prawnych odnośnie omawianego zagadnienia. Zbiór referatów to ciekawe, krytyczne, a zarazem obiektywne spojrzenie na istotne problemy pojawiające się w polskim systemie prawnym, które może zainteresować nie tylko studentów, aplikantów oraz praktyków prawnych, ale również wszystkie inne osoby zainteresowane różnymi dziedzinami prawa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

Sortuj:
Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw

Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw

Lidia Mazowiecka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji "Wiktymizacja wtórna" zorganizowanej z okazji Dnia Ofiar Przestępstw dnia 22 lutego 2011 r. w Prokuraturze Generalnej,W opracowaniu przedstawiono źródła wiktymizacji wtórnej oraz sposoby jej zapobiegania. Wskazano jak powinny postę....
26,10 zł
29,00 zł
Więcej
Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych. Tom IV

Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych. Tom IV

Jacek Giezek
Wolters Kluwer Polska
Praca stanowi zbiór referatów wygłoszonych w grudniu 2010 r. w ramach Konferencji Izby Adwokackiej we Wrocławiu, zorganizowanej już po raz czwarty we współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podstawowy przedmiot wystąpień uczestników konferencji stanowiły re....
59,00 zł
Więcej
Pornografia

Pornografia

Marek Mozgawa
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas II Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, prezentujących wieloaspektowe rozważania na temat pornografii ze szczególnym uwzględnieniem elemen....
39,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę