801 04 45 45 lub 22 535 80 87

Produkty elektroniczne

Nowa odsłona serwisów prawniczych i prawno-gospodarczych

W wyniku połączenia zasobów spółki LexisNexis Polska z dotychczasowym dorobkiem Wolters Kluwer, przygotowano nowe, bardziej funkcjonalne interfejsy dobrze znanych serwisów prawniczych i prawo-gospodarczych:

 • LexPolonica,
 • Lexis.pl,
 • Serwis Prawno-Gospodarczy i Serwis Prawno-Gospodarczy Premium,
 • KRS.

Odmieniono jednak nie tylko ich stronę wizualną, ale również dodano nowe narzędzia funkcjonalne, które w sposób korzystny wpłynęły na komfort pracy z serwisami.

Z uwagi na aspekty prawne i formalne, nazwy programów Lexis.pl, KRS oraz SPG Premium zostały zmienione. Lexis.pl jest obecnie dostępny pod nazwą LEX Delta, z kolei programy KRS oraz SPG Premium pod nazwą LEX Informator Prawno-Gospodarczy. Nazwy LexPolonica i SPG pozostały natomiast niezmienione.

LEX Delta i LEX Polonica – przejrzysty i użyteczny interfejs

Serwis LEX Delta w nowej odsłonie stał się bardziej intuicyjny i zyskał kilka dodatkowych funkcjonalności, których celem jest poprawa wydajności pracy. W efekcie wprowadzonych zmian, użytkowanie LEX Delta stało się prostsze i szybsze.

Więcej o produkcie »

Z kolei nowa odsłona serwisu prawniczego LEX Polonica posiada odświeżoną szatę graficzną i została wyposażona w dodatkowe funkcjonalności, korzystnie wpływające na efektywność podejmowanych działań. Przy zachowaniu najwyższej jakości i merytorycznej poprawności treści, użytkownik zyskuje nowe możliwości.

Więcej o produkcie »

Wśród wprowadzonych w serwisach udogodnień znalazły się m.in.:

 • aktualizacja aktów prawnych co godzinę,
 • mnogość tez oraz tytułowanie orzeczeń,
 • komentarze do zmian,
 • intuicyjny system nawigacji,
 • wyniki wyszukiwania wyświetlane w obrębie jednej strony,
 • szybki dostęp do historii przeglądania i najczęściej przeglądanych dokumentów,
 • ocena pism urzędowych i tez z piśmiennictwa pod kątem ich aktualności.

SPG i LEX Informator Prawno-Gospodarczy – czytelny układ informacji w funkcjonalnej odsłonie

Odmieniona odsłona serwisów SPG i LEX Informator Prawno-Gospodarczy oferuje użytkownikom zupełnie nową jakość informacji. Zostały one wyposażone nie tylko w zupełnie nowy i bardziej intuicyjny interfejs, ale również w komfortowe funkcjonalności, dające liczne możliwości, w tym podstronę „moja strefa”, wersje tekstowe wpisów i ogłoszeń MSIG, możliwość interaktywnego śledzenia zmian metrykalnych, wyszukiwarkę CEiDG czy też możliwość wyszukiwania pełnotekstowego.

Więcej o produkcie »

Zmiany, wprowadzone w nowych odsłonach serwisów, zapewniają użytkownikom liczne korzyści, w tym:

 • ograniczenie ryzyka biznesowego poprzez możliwość prześledzenia ścieżki powiązań pomiędzy poszczególnymi osobami lub podmiotami,
 • informacje o partnerach biznesowych, z racji możliwości wglądu do informacji rejestrowych osób fizycznych i spółek kapitałowych, dostępnych, dzięki wyszukiwarce CEiDG,
 • oszczędność czasu wynikającą z możliwości zastosowania różnego rodzaju filtrów przy wyszukiwaniu konkretnych dokumentów,
 • oszczędność pieniędzy, z racji wprowadzenia bardziej korzystnych zasad dostępu do handlowych raportów,
 • personalizacje serwisów¸ gdzie każdy użytkownik ma możliwość zapisania ważnych dla niego informacji i dodawania do nich własnych komentarzy.