801 04 45 45 lub 22 535 80 87

Książki prawnicze

Monografie

W kategorii znajdują się publikacje naukowe w sposób wyczerpujący omawiające dane zagadnienie prawne lub instytucje. Są dedykowane przede wszystkim dla prawników, którzy poszukują szczegółowego ujęcia konkretnego aspektu prawnego zarówno w sposób teoretyczny, jak i praktyczny.
Sprawdź

Seria z paragrafem

Publikacje z tej kategorii mają na celu zaprezentować praktyczne przypadki zastosowania prawa. Są prezentowana z punktu widzenia prawnika i stanowią rzetelne objaśnienie podjęcia określonych działań. Prowadzą do wniosku, który opisuje najlepsze rozwiązanie w danym przypadku.
Sprawdź

Wzory pism

Kategoria zawiera publikacje prezentujące wzory pism i umów, które stosuje się w obrocie prawnym. Ponadto znajdują się tu również przykłady poprawnie wypełnionych formularzy wraz z uwagami dotyczącymi poszczególnych elementów pisma oraz z podaną podstawą prawną i orzecznictwem.
Sprawdź

Metodyki

Metodyki to publikacje, które w sposób metodyczny przedstawiają przebieg poszczególnych etapów postępowania. Ich celem jest usprawnienie sposobu dotarcia do rozwiązania konkretnej sytuacji w postępowaniu procesowym. Publikacje te są głównie autorstwa sędziów, wieloletnich praktyków z dużym doświadczeniem.
Sprawdź

Poradniki

Kategoria zawiera publikacje będące praktycznymi poradnikami i przewodnikami. Dotyczą różnych dziedzin i aspektów prawa, dzięki czemu stanowią zbiór rzetelnych informacji zarówno dla osób zajmujących się problematyką prawniczą, jak i osób zawodowo niezwiązanych z prawem.
Sprawdź

Komentarze LEX

Seria zawiera klasyczne komentarze, które opisują główne zagadanie odnoszące się zarówno do samej wykładni, jak i praktycznego zastosowania konkretnych regulacji prawnych. Ponadto zawarto w nich również informacje dotyczące literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego. To publikacje niezbędne dla osób mających codzienną styczność z ustawami.
Sprawdź

Biblioteka sądowa

Biblioteka sądowa to kategoria, w której znajdują się opracowania dotyczące przebiegu procesów sądowych z różnych dziedzin prawa. To publikacje przeznaczone przede wszystkim dla sędziów, prawników i studentów prawa, ale również osób niezwiązanych zawodowo z prawem, które pragną zapoznać się z przebiegiem procesów sądowych.
Sprawdź

Duże komentarze LEX

To klasyczne i bardzo obszerne publikacje, które omawiają najważniejsze kodeksy i ustawy systemu prawnego. W sposób szczegółowy zaprezentowano w nich unormowania instytucjonalne oraz orzecznictwo i piśmiennictwo dotyczącej danej dziedziny prawa. Są one autorstwa doświadczonych teoretyków oraz praktyków prawa.
Sprawdź

Zbiory przepisów

Publikacje będące zbiorem przepisów z konkretnej dziedziny prawa zawierają sedno regulacji prawnych dla danej gałęzi prawa. To publikacje przeznaczone dla prawników, których praca wymaga zgromadzenia najistotniejszych przepisów prawa w jednym miejscu.
Sprawdź

Akademicka prawo

Seria publikacji zawierających przykładowe kazusy wraz z modelowymi rozwiązaniami danego przypadku. Publikacje z tej kategorii przygotowano dla studentów prawa i kierunków pokrewnych, a ich celem jest przygotowanie studentów do egzaminu na aplikacje.
Sprawdź

Teksty ustaw

Kategoria zawiera teksty ustaw z różnych dziedzin prawa wraz z nazewnictwem poszczególnych artykułów. To publikacje niezbędne dla wszystkich osób związanych zawodowo z prawem, które w swojej pracy muszą znać i potrafić powoływać się na konkretne artykuły danej ustawy.
Sprawdź

Praktyczne komentarze

Praktyczne komentarze to publikacje omawiające najważniejsze zagadnienia dotyczącej konkretnej dziedziny prawa, często będące wyłącznie omówieniem nowelizacji konkretnego aktu prawnego. To publikacje, które mają pomóc w praktycznym zrozumieniu wprowadzonych zmian.
Sprawdź

Biblioteka pomocy społecznej

Zakres tematyczny publikacji z tej serii dotyczy przede wszystkim kwestii ośrodków społecznych i świadczeń rodzinnych, których celem jest pomoc w znalezieniu rozwiązania w kontrowersyjnych sytuacjach. To wydania stworzone przede wszystkim z myślą o prawnikach, pracownikach socjalnych i pracownikach administracji rządowej.
Sprawdź

Biblioteka Przeglądu Podatkowego

Kategoria Biblioteka Przeglądu Podatkowego zawiera publikacje o tematyce prawno-podatkowej w różnych ujęciach. Są one adresowane przed wszystkim do praktyków, czyli pracowników organów podatkowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz sędziów i prawników.
Sprawdź

Aplikacje prawnicze

Kategoria Aplikacje prawnicze to bogate źródło testów, kazusów oraz praktycznych omówień przepisów prawnych. To publikacje, które stanowią rzetelny materiał przygotowawczy do egzaminów końcowych, w związku z czym są przeznaczone przede wszystkim dla kandydatów na aplikacje prawnicze.
Sprawdź

Zagadnienia podatkowe

Publikacje dostępne w ramach tej kategorii odnoszą się do przepisów prawnych z zakresu podatków. Poszczególne wydania zawierają teksty ustaw wraz z komentarzami. Publikacje te są przeznaczone dla studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych oraz osób zawodowo zajmujących się podatkami, w tym m.in. doradców podatkowych i radców prawnych.
Sprawdź