801 04 45 45 lub 22 535 80 87
Połączenie Wolters Kluwer i LexisNexis

Połączenie Wolters Kluwer i LexisNexis

Dnia 28 listopada 2014 spółka LexisNexis Polska Sp. z o.o. została połączona ze spółką Wolters Kluwer SA, w efekcie czego doszło do przeniesie całego majątku, wszystkich praw oraz obowiązków LexisNexis Polska Sp. z o.o. na Wolters Kluwer SA.

profinfo.pl

Oficjalna księgarnia internetowa

Wolters Kluwer i LexisNexis

Połączenie Wolters Kluwer z LexisNexis

28 listopada 2014 roku nastąpiło połączenie spółki LexisNexis Polska Sp. z o.o. ze spółką Wolters Kluwer SA., w związku z czym, cały majątek LexisNexis Polska Sp. z o.o. został przeniesiony na spółkę Wolters Kluwer SA. Spółka Wolters Kluwer SA przejęła również wszelkie dotychczasowe prawa oraz obowiązki LexisNexis Polska Sp. z o.o. (zgodnie z art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).

Najwyższa jakość usług

Jakość świadczonych przez spółkę usług pozostanie jednak na najwyższym poziomie, a dotychczasowe warunki współpracy nie zostaną zmienione. Celem połączenia obu spółek było przede wszystkim zintensyfikowanie realizacji procesu usługowego oraz rozwój oferty. Połączenie Wolters Kluwer z LexisNexis w sposób korzystny wpłynie zarówno na sposób funkcjonowania spółki, jak i poziom zadowolenie klientów z oferowanych przez nią usług i produktów.

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer SA to spółka działająca w Polsce od 2006 roku, będąca częścią międzynarodowego koncernu wydawniczego Wolters Kluwer. Firma jest największym wydawcą publikacji prawniczych oraz biznesowych na polskim rynku i właścicielem trzech marek: ABC, LEX i Oficyna.

W swoich działaniach Wolters Kluwer kieruje się ściśle określonymi zasadami, której stanowią podstawę jej funkcjonowania. Są to:

  • koncentracja na potrzebach klienta, dzięki czemu pozostaje on w centrum zainteresowania podczas podejmowanych działań,
  • innowacyjność prowadzonych działań, co oznacza nastawienie na ciągły rozwój i tworzenie nowatorskich narzędzi i rozwiązań,
  • kreowanie nowych wartości, zarówno w odniesieniu do klientów, pracowników, jak i akcjonariuszy,
  • odpowiedzialność, zarówno za podejmowane działania, jak i za osiągane wyniki,
  • prawość, co oznacza uczciwość i rzetelność w realizacji podejmowanych działań.

Oferta Wolters Kluwer

Spółka specjalizuje się w dostarczaniu najwyżej jakość materiałów edukacyjnych, nowoczesnych rozwiązań i narzędzi dedykowanych profesjonalistom z branży prawnej, podatkowej, biznesu oraz administracji, przez co wspomaga ich w podejmowaniu zasadniczych decyzji. Oferta wydawnictwa to przede wszystkim publikacje książkowe, czasopisma, produkty elektroniczne oraz szkolenia i konferencje.

Wszystkie materiały dostarczane przez Wolers Kluwer cechują się rzetelnością przygotowania i aktualnością prezentowanych w nich treści.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Wolters Kluwer SA, zarówno telefoniczne, jak i mailowe, pozostaną nie zmienione.

Infolinia: 22 572 99 99

Dział Obsługi Klienta: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl

Pomoc Techniczna: pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl

Dział Handlowy: handel@wolterskluwer.pl

Dokładny regulamin korzystania z oferowanych usług dostępny jest pod adresem serwis.wolterskluwer.pl

Wolters Kluwer i LexisNexis połączone

Połączenie obu spółek miało miejsce 28 listopada 2014 roku, kiedy to spółka Wolters Kluwer przejęła prawa i obowiązki LexisNexis.

Bogatsza oferta Wolters Kluwer

Połączenie Wolters Kluwer z LexisNexis korzystnie wpłynęło na jakość oferowanych przez spółkę usług oraz rozwój jej oferty produktowej.

Niezmienne dane kontaktowe

Pomimo połączenia obu spółek, numery telefonów i adresy mailowe spółki Wolters Kluwer nie ulegną zmianie.

Książki prawnicze

Aplikacje prawnicze

Biblioteka prawnika

Kazusy i ćwiczenia

Komentarze jednotomowe

Komentarze klasyczne

Komentarze z Wokandy

Komentarz i orzecznictwo

Monografie

Metodyki

Podręczniki LexisNexis

Komentarze praktyczne

Prawo w praktyce

Testy

Wielkie komentarze

Wzory pism

System prawa