Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 3
Liczba stron: 204
Więcej informacji
-20%

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Opis publikacji

Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061).

Komentarz - odnosi się w szczególności do oddawania nieruchomości w ręce obcokrajowców, kontroli nad obrotem owymi nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, a także do ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. Autorka zwróciła również uwagę na kwestię integralności państwa oraz ochronę własności obywateli, co w pewien sposób obrazuje problem z pozyskiwaniem własności przez obywateli innych państw. W komentarzu znalazło się również szeroko omówione prawo wspólnotowe dotyczące tej problematy...

Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061).

Komentarz - odnosi się w szczególności do oddawania nieruchomości w ręce obcokrajowców, kontroli nad obrotem owymi nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, a także do ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. Autorka zwróciła również uwagę na kwestię integralności państwa oraz ochronę własności obywateli, co w pewien sposób obrazuje problem z pozyskiwaniem własności przez obywateli innych państw. W komentarzu znalazło się również szeroko omówione prawo wspólnotowe dotyczące tej problematyki.

Dodatkowo autorka kładzie nacisk na zasadę równego traktowania oraz przestrzeganie jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z tym zagadnieniem wiąże się bardzo ważna zasada nabywania drugich domów przez cudzoziemców, określana zarówno poprzez przepisy traktatów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jak również przepisy prawa wewnętrznego (w szczególności Traktat Akcesyjny i ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców). 

W Komentarzu omówiono zagadnienia m.in.:

 • definicji cudzoziemca (w zależności od tego czy jest on osobą fizyczną, prawną bądź państwem obcym), nabycia nieruchomości, a także "drugiego domu";
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
 • zgody Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego ds. rozwoju wsi na wydanie zezwolenia;
 • wniosku o wydanie zezwolenia (warunki wydania w tym okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z RP: polska narodowość lub pochodzenie; zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim; zezwolenie na pobyt czasowy, stały, lub rezydenta długoterminowego UE; członkowstwo w organie zarządzającym przedsiębiorców; działalność gospodarcza lub rolnicza wykonywana zgodnie z przepisami prawa polskiego);
 • fakultatywnego obowiązku ministra spraw wewnętrznych do żądania informacji koniecznych do sprawdzenia wniosków;
 • treści zezwolenia (elementy obligatoryjne: osoba nabywcy i zbywcy; przedmiot nabycia; specjalne warunki);
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej w specjalnej strefie ekonomicznej;
 • umorzenia postępowania  (gdy wystąpi o to cudzoziemiec, właściciel lub użytkownik wieczysty);
 • promesy (przyrzeczenie wydania pozwolenia);
 • nabycia lub objęcia przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej na terytorium RP;
 • aktu nabycia;
 • nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy;
 • braku wymogu uzyskania zezwolenia np. nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • obowiązków notariusza i sądu.

Trzecie wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania m.in.:

 • ustawą z 31.03.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615), zmiana dotyczy wyłączenia stosowania ustawy do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu przepisów ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.);
 • ustawą z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) w zakresie ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości rolnych i leśnych.

Komentarz uwzględnia również zmiany wynikające z Druku sejmowego Nr 992, w zakresie stosowania prawa polskiego do oceny, czy nabywca nieruchomości jest osobą uprawnioną do dziedziczenia ustawowego, w przypadku gdy prawo właściwe dla dziedziczenia nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, a także zmian dotyczących obowiązków notariuszy i sądu.

Drugą część stanowią załączniki – są to rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące:

 • dokumentacji, jaką cudzoziemiec ma obowiązek przedstawić ubiegając się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;
 • wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państw położonych w strefie nadgranicznej;
 • trybu postępowania oraz szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemca.

Komentarz będzie szczególnie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu. Ponadto będzie on pomocny organom administracji publicznej, organom zajmującym się regulacją kwestii nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, osobom zajmującym się obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz osobom uczestniczącym w różny sposób w obrocie nieruchomościami z udziałem cudzoziemców.

Rozwiń opis Zwiń opis

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę