Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Izabela Wereśniak-Masri
-10%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

116,10 116,10
Cena regularna: 129,00
129,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis publikacji

Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061).

Komentarz - odnosi się w szczególności do oddawania nieruchomości w ręce obcokrajowców, kontroli nad obrotem owymi nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, a także do ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. Autorka zwróciła również uwagę na kwestię integralności państwa oraz ochronę własności obywateli, co w pewien sposób obrazuje problem z pozyskiwaniem własności przez obywateli innych państw. W komentarzu znalazło się również szeroko omówione prawo wspólnotowe dotyczące tej problematy...

Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061).

Komentarz - odnosi się w szczególności do oddawania nieruchomości w ręce obcokrajowców, kontroli nad obrotem owymi nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, a także do ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. Autorka zwróciła również uwagę na kwestię integralności państwa oraz ochronę własności obywateli, co w pewien sposób obrazuje problem z pozyskiwaniem własności przez obywateli innych państw. W komentarzu znalazło się również szeroko omówione prawo wspólnotowe dotyczące tej problematyki.

Dodatkowo autorka kładzie nacisk na zasadę równego traktowania oraz przestrzeganie jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z tym zagadnieniem wiąże się bardzo ważna zasada nabywania drugich domów przez cudzoziemców, określana zarówno poprzez przepisy traktatów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jak również przepisy prawa wewnętrznego (w szczególności Traktat Akcesyjny i ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców). 

W Komentarzu omówiono zagadnienia m.in.:

 • definicji cudzoziemca (w zależności od tego czy jest on osobą fizyczną, prawną bądź państwem obcym), nabycia nieruchomości, a także "drugiego domu";
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
 • zgody Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego ds. rozwoju wsi na wydanie zezwolenia;
 • wniosku o wydanie zezwolenia (warunki wydania w tym okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z RP: polska narodowość lub pochodzenie; zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim; zezwolenie na pobyt czasowy, stały, lub rezydenta długoterminowego UE; członkowstwo w organie zarządzającym przedsiębiorców; działalność gospodarcza lub rolnicza wykonywana zgodnie z przepisami prawa polskiego);
 • fakultatywnego obowiązku ministra spraw wewnętrznych do żądania informacji koniecznych do sprawdzenia wniosków;
 • treści zezwolenia (elementy obligatoryjne: osoba nabywcy i zbywcy; przedmiot nabycia; specjalne warunki);
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej w specjalnej strefie ekonomicznej;
 • umorzenia postępowania  (gdy wystąpi o to cudzoziemiec, właściciel lub użytkownik wieczysty);
 • promesy (przyrzeczenie wydania pozwolenia);
 • nabycia lub objęcia przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej na terytorium RP;
 • aktu nabycia;
 • nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy;
 • braku wymogu uzyskania zezwolenia np. nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • obowiązków notariusza i sądu.

Trzecie wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania m.in.:

 • ustawą z 31.03.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615), zmiana dotyczy wyłączenia stosowania ustawy do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu przepisów ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.);
 • ustawą z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) w zakresie ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości rolnych i leśnych.

Komentarz uwzględnia również zmiany wynikające z Druku sejmowego Nr 992, w zakresie stosowania prawa polskiego do oceny, czy nabywca nieruchomości jest osobą uprawnioną do dziedziczenia ustawowego, w przypadku gdy prawo właściwe dla dziedziczenia nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, a także zmian dotyczących obowiązków notariuszy i sądu.

Drugą część stanowią załączniki – są to rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące:

 • dokumentacji, jaką cudzoziemiec ma obowiązek przedstawić ubiegając się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;
 • wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państw położonych w strefie nadgranicznej;
 • trybu postępowania oraz szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemca.

Komentarz będzie szczególnie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu. Ponadto będzie on pomocny organom administracji publicznej, organom zajmującym się regulacją kwestii nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, osobom zajmującym się obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz osobom uczestniczącym w różny sposób w obrocie nieruchomościami z udziałem cudzoziemców.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora